Beleidsdocumenten

Aantreden Aftreden
Voorzitter Dr. Alice K. Burridge 10 januari 2018 10 januari 2020
Secretaris Eelko W.C. de Vos 1 mei 2018 1 mei 2020
Daniëlle P.A.J. Mers-van der Raad 10 januari 2018 1 mei 2018
Penningmeester Jan Willem Lenting 10 januari 2018 10 januari 2020

Het bestuur van Stichting Hoogbegaafd! bestaat uit vrijwilligers. Zij declareren slechts reiskosten om aanwezig te zijn bij een bestuursoverleg. Deze reiskosten bedragen de daadwerkelijk gemaakte OV-kosten of €0,19 per gemaakte kilometer voor reizen met de auto.

Het (wereldwijd) verbinden, informeren en onderzoeken van (ouders en begeleiders van) hoogbegaafden van alle leeftijden en achtergronden en overige geïnteresseerden.

>Stichting Hoogbegaafd! Introductie

In onderstaand bestand treft u de statuten van Stichting Hoogbegaafd! Deze zijn geldig sinds onze oprichting op 10 januari 2018. Sindsdien zijn er geen wijzigingen aangebracht in de statuten.

Stichting Hoogbegaafd! is een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het bestuur verklaart ter invulling van Statutair Artikel 15, lid 4 dat de bestemming van alle overgebleven bezittingen in het geval van een ontbinding zal worden gegeven aan de erkende ANBI Stichting Mensa Fonds. Zij kennen een soortgelijke doelstelling als Stichting Hoogbegaafd!

>Stichting Hoogbegaafd! Statuten (opent in PDF)

Het doel van het huishoudelijk reglement is richting en structuur te geven aan het verantwoord en integer bereiken van de  doelstellingen van Stichting Hoogbegaafd! Het bestuur bepaalt jaarlijks of er aanvullingen op het huishoudelijk reglement plaatsvinden.

Het huishoudelijk reglement is in huidige vorm opgesteld in 2018 en sindsdien hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden. Het is complementair aan de statuten van de stichting.

>Stichting Hoogbegaafd! Huishoudelijk reglement (Opent in PDF)

Ons beleidsplan met bijbehorende begroting voor 2018 is ingegaan met de oprichting van Stichting Hoogbegaafd! op 10 januari 2018.

Het doel van het beleidsplan is richting en structuur te geven aan de activiteiten van Stichting Hoogbegaafd! zodat beoogde doelstellingen bereikt worden. Het bestuur stelt het beleidsplan jaarlijks vast en bepaalt de prioriteiten op basis van deze jaarplannen.

>Stichting Hoogbegaafd! Beleidsplan en begroting 2018 (opent in PDF)

Het doel van het jaarverslag is om de activiteiten en ontwikkelingen van Stichting Hoogbegaafd! per kalenderjaar te specificeren. Deze geven mede richting aan de doelstellingen voor het volgende kalenderjaar. Het bestuur publiceert elk voorjaar een jaarverslag van het voorgaande kalenderjaar.

>Stichting Hoogbegaafd! Jaarverslag 2017 (opent in PDF)

Hoewel we in 2017 nog niet verplicht waren tot verantwoording van onze geldstromen in 2017, delen we hier graag alsnog de stand op onze oprichtingsdatum van 10 januari 2018.

Balans op 10 januari 2018 € 554,23
Inkomsten tot 10 januari 2018 € 1467,50
Uitgaven tot 10 januari 2018 -€ 913,27

Vind de contactgegevens via onderstaande link:

>Contact