Aanmelden als spreker

We zijn onder andere bezig met het opzetten van symposia om hoogbegaafdheid positief onder de aandacht te brengen en om van elkaar te leren. Alle hoogbegaafden en ouders van hoogbegaafde kinderen hebben een verhaal te vertellen. Meestal zelfs meerdere, en op verschillende manieren. Het woord “spreker” is dus heel ruim te interpreteren. Misschien heb je wel een achtergrond in het theater of ben je een schrijver. Je kan dus behoorlijk vormvrij zijn en bijvoorbeeld ook voordragen uit eigen werk. Of telkens wat anders doen. Op deze manier waarborgen we een mooie diversiteit en interactiviteit op onze symposia.

Momenteel zijn er nog geen concrete data en programma’s. De locatie staat ook nog niet vast en kan wisselen. Wel bieden we je alvast de mogelijkheid om je ideeën en interesses door te geven en zo in onze sprekerspoule te komen. Als spreker is je toegang gratis.

We willen vooral ook de “unusual suspects” de ruimte geven om te spreken – of dat nou informatief is op basis van wetenschappelijke inzichten of een ervaringsverhaal is vanuit de eigen belevingswereld en interesses. Voor esoterie of pure marketingpraat zijn wij echter niet het aangewezen platform. In het geval van een lezing met een informatief karakter gaan we uit van wetenschappelijke standaarden.