Wetenschap & Filosofie

Stichting Hoogbegaafd! is partner van Bol.com. Je steunt ons door via de links op deze pagina je boeken te bestellen. Een deel van de opbrengst gaat dan als commissie naar de stichting en dat kost je niets extra’s. Zorg dat je AdBlocker is uitgeschakeld.

Boek toevoegen

2016: Handboek sterrenkunde

Dit ultieme basisboek voor de sterrenkunde – geschreven door de bekende wetenschapsjournalist Govert Schilling – zit boordevol nuttige informatie, schitterende illustraties en foto’s, interessante weetjes, tips om zelf de sterrenhemel waar te nemen, en natuurlijk de nieuwste resultaten van het ruimteonderzoek. Het boek heeft een eigentijds vormgeving, en is geïllustreerd met prachtige kaarten en tekeningen.

Govert Schilling laat geen stukje van het heelal onbelicht. In 166 overzichtelijke spreads neemt hij de lezer mee langs de zon, maan en planeten, via sterren, nevels en sterrenhopen naar melkwegstelsels, clusters en de geboorte van het heelal.

Daarnaast maakt hij de amateur-astronoom wegwijs in wat er aan de sterrenhemel te zien is en helpt hij hem op weg bij het zelf waarnemen van maankraters, dubbelsterren en meteoren.

 • Wie heeft de telescoop uitgevonden?
 • Wat is een sterrenbeeld?
 • Wanneer is de volgende zonsverduistering?
 • Is er leven op Mars?
 • Hoe ontstaan zwarte gaten?
 • Waar ligt de rand van het heelal?
Genre: Grote geschiedenis, Toekomst & Maatschappij, Wetenschap & Filosofie

2016: Het verborgen leven van bomen. Wat ze voelen, hoe ze communiceren – ontdekkingen uit een onbekende wereld

In het bos gebeuren verbazingwekkende dingen: bomen communiceren met elkaar. Bomen die niet alleen liefdevol voor hun nageslacht zorgen, maar ook voor hun oude en zieke buren. Bomen met emoties, gevoelens en een geheugen. Moeilijk te geloven? Misschien, maar het is waar!

Genre: Wetenschap & Filosofie

2015: Het zingende paard. Een dialoog over voortreffelijkheid

‘Excellentie’ is een toverwoord. Het opent deuren naar selectieve bachelors en masters, tot beurzen voor PhD-plaatsen of internationale uitwisselingen – zelfs in het basisonderwijs kunnen excellente leerlingen al in een zogenoemde plusklas terechtkomen. Maar bestaat het eigenlijk wel? Is het objectief te meten? Kunnen en moeten we ernaar streven?

Jeroen Geurts, wetenschapper in hart en nieren, en Harm van der Gaag, rechtgeaard filosoof, pakken dit probleem in een socratische dialoog aan. In eerste instantie staan ze niet hetzelfde in deze kwestie. De wetenschapper wil criteria benoemen voor excellentie, om het vervolgens zinvol te kunnen toepassen in de academische praktijk. De filosoof twijfelt aan de betekenis en de waarde van het begrip. Moeten we wel van een paard verwachten dat het, naast het trekken van de kar, ook kan zingen? Zorgt onze focus op excellentie er niet voor dat men gemiddeld minder goed wordt, omdat we goed niet goed genoeg vinden?

Aan het eind van het vriendschappelijk dispuut wordt gemeenschappelijke grond gevonden in de herontdekking van het ouderwetse begrip ‘voortreffelijkheid’.

Wat is excellentie, hoe stellen we het vast, kunnen en moeten we ernaar streven? In Het Zingende Paard doen Jeroen Geurts (hoogleraar neurowetenschappen en lid van De Jonge Akademie van de KNAW) en Harm van der Gaag (filosofisch consulent) verslag van hun socratische dialoog over “Excellentie”.

Socrates & de dialoog

Op de markt in het antieke Athene stelde Socrates (ca. 400 v.C.) opvattingen op de proef die door zijn tijdgenoten als vanzelfsprekend werden aangenomen. Hij bevroeg hen naar de aannames en implicaties van hun opvattingen en liet zijn gesprekspartners standaard achter in volle verwarring, doordrongen van het besef van hun onwetendheid. Veel van deze gesprekken (dialogen) zijn opgetekend door Plato, die er echter ook zijn eigen draai aan gaf.

Tegenwoordig bedoelen we met ‘socratische dialoog’ een gesprek waarin deelnemers gezamenlijk proberen een filosofische vraag te beantwoorden. Dit is meestal een langdurig gesprek over een belanghebbend onderwerp waarover deelnemers op eigen gezag en uit eigen ervaring spreken. Een hedendaags socratisch gesprek eindigt net als in het antieke Athene vaak in verwarring: het vanzelfsprekende is minder vanzelfsprekend geworden, het belang van voortdurend onderzoek is duidelijk geworden.

Excellentie inkaderen?

De dialoog tussen de neurowetenschapper en de filosoof die aan de basis ligt van Het Zingende Paard besloeg een vol weekend. Het thema is in eerste instantie ingestoken vanuit het perspectief van de wetenschapper. In de wetenschappelijke sector speelt de notie ‘excellentie’ een sleutelrol bij het toekennen van subsidies, aanstellingen en hoogleraarschappen. Al snel zijn de vragen, argumenten en conclusies die voorbij trekken in het natuurlijke verloop van het gesprek ook breder van toepassing. De mannen onder elkaar spreken onder meer over excellente auto’s.

Bij het vaststellen van ‘excellentie’ in de wetenschap hanteert men ogenschijnlijk vele verschillende, zogenaamd objectieve criteria, maar het ontbreekt aan een eenduidige meetlat. Is het dan zo dat je excellentie ‘gewoon ziet’, volgens je eigen subjectieve maatstaf? Nee, deze voorlopige conclusie blijkt niet houdbaar en niet wenselijk in de praktijk. Kijk je etymologisch vanuit het Latijn naar het begrip, dan betekent excellentie zoveel als ‘uitstijgen boven’, ‘ex-cellere’. Een excellente wetenschapper steekt daarmee boven de schaal van goed, beter, best uit. Is ‘excellentie’ dan ‘allerbest’? Wederom nee, want dan zijn we weer terug in de, inmiddels opgerekte, schaal, terwijl ‘ex’ toch suggereert dat het buiten het kader ligt. Excellentie is echt anders dan zomaar heel erg goed. Maar of er bij excellentie sprake is van het oprekken van kaders of het openbreken ervan blijft de vraag. De gesprekspartners en schrijvers slapen er een nachtje over en de dialoog gaat de volgende ochtend verder.

Het zingende paard

De titel verwijst naar de sleutelpassage in de dialoog. De filosoof, die zich steeds openlijker de rol van de antieke Socrates toekent, tovert het concept ‘voortreffelijkheid’ uit zijn hoge hoed en breekt daarmee in op de eigenlijke structuur van het socratische dialoog. Hij geeft een kleine les over de antiek Griekse notie ‘arêtê’, deugdelijkheid, voortreffelijkheid — in het Engels interessant genoeg vaak vertaald met ‘excellence’. Al is deze wending wat geforceerd, het begrip geeft een interessante impuls aan het verloop van het gesprek. Een voortreffelijk paard doet wat een paard moet doen en kunnen, als paard. Het kan dus niet zingen, maar is gewoon een goed paard, niet per se het beste paard van allemaal of een beter paard dan andere paarden. Deze conclusie is, in de beste traditie van Socrates, verwarrend, want we bedoelen normaliter met ‘excellent’ toch zeker meer, of iets anders dan ‘gewoon goed’.

Geurts en Van der Gaag willen met dit boek klaarblijkelijk een bijdrage leveren aan de brede discussie over de rol van excellentie binnen de hedendaagse wetenschappelijke talentselectie. Hun impliciete boodschap is dat de Nederlandse selectie van wetenschappelijk talent, met haar focus op excellente toponderzoekers, is als een markt voor zingende paarden. Die doen niet alleen alle paard-eigen dingen op voortreffelijke wijze, maar van hen wordt bovendien verwacht dat ze kunnen zingen. Dit vinden de schrijvende gesprekspartners duidelijk een bedenkelijke stand van zaken.

Wat heeft een hoogbegaafde aan deze opgeschreven dialoog?

Veel elementen uit deze dialoog over excellentie, het zal u niet zijn ontgaan, zijn eveneens van toepassing op het conceptualiseren van hoogbegaafdheid. Coachlink Magazine had vorig jaar april een themanummer over “uitblinken”. Kerntalentenanalyst Anna Geburtig betoogt er weliswaar met behulp van een andere filosoof (Bas Haring, “Voor een echt succesvol leven”, 2007) dat hoogbegaafdheid niet per definitie gelijk is aan succesvol zijn (p. 66-69); in de rest van het magazine legt men wel onmiddellijk de link “uitblinken = excelleren = hoogbegaafd”. Prompt is ook een meetlat nodig om onderscheid te kunnen maken, een norm om te kunnen vergelijken met anderen. Maar denk eens na over de vraag of we bij hoogbegaafdheid eigenlijk te maken hebben met oprekkende kaders of met een buitenkaderig begrip? Als je hoogbegaafdheid wilt definiëren, bepaalt je antwoord op die vraag veel.

Ik raad niet alleen “hoogbegaafdheids-theoretici” aan om dit boekje in een rustig uurtje door te lezen. Ook in de praktijk is het behulpzaam voor persoonlijke reflectie op je hoogbegaafdheid. Veel hoogbegaafden worstelen met hooggespannen prestatieverwachtingen, van anderen en van henzelf. Hoe heerlijk is het als je alleen maar “gewoon goed” hoeft te zijn in galopperen en de ploeg trekken en niet ook nog hoeft te kunnen zingen?

Claartje van Sijl, 3 november 2016

Claartje van Sijl is filosofisch counselor. Ze helpt academici bij het gebruiken van hun intuïtie voor beter wetenschappelijk onderzoek. Ze helpt hen met vragen over doelen, het zoeken van een richting, balans en zelfverzekerdheid in hun leven en carrière.
Genre: Levenslessen, Werk & Ondernemen, Wetenschap & Filosofie

2014: Waartoe is de universiteit op aarde?

De universiteit staat ter discussie. Hoogleraren, docenten en studenten laten hun stem horen. De economisering wordt aan de kaak gesteld en de kritiek ten aanzien van de huidige publicatiecultuur groeit. Het wetenschappelijke en maatschappelijke nut van beide wordt betwijfeld – dat vindt inmiddels ook het bedrijfsleven. De nadruk op onderzoek en de enorme groei van het aantal studenten gaan bovendien ten koste van de kwaliteit van onderwijs. Academische vorming en vrijheid zijn in het geding!

Het is tijd de balans op te maken. Wat is er de afgelopen decennia gebeurd met de universiteit? Wat is er misgegaan en hoe kan het beter? Kortom: Waartoe is de universiteit op aarde?

Genre: Werk & Ondernemen, Wetenschap & Filosofie

2012: Ontspoorde wetenschap. Over fraude, plagiaat en academische mores

De fraudezaak van psycholoog Diederik Stapel veroorzaakte recent grote onrust in de Nederlandse wetenschap. Was deze affaire het topje van de ijsberg? Onderzoeksjournalist Frank van Kolfschooten, die sinds de jaren negentig al vele onthullingen deed over fraude- en plagiaatzaken, ging op zoek naar nieuwe voorbeelden die tot nu toe buiten de publiciteit zijn gebleven.

Hij ontdekte opnieuw spectaculaire zaken van wetenschappers die onderzoeksresultaten verzinnen/vervalsen of het werk van collega’s overschrijven. Hij tekende ook ervaringen op van Nederlandse slachtoffers van bedriegers in de internationale wetenschappelijke wereld.

In Ontspoorde wetenschap, dat ook een overzicht biedt van de belangrijkste fraudegevallen uit de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis, laat van Kolfschooten zien hoe universiteiten zaken aanpakken en daarbij soms falen. Het resultaat is een zeer smakelijk boek voor een groot publiek.

Genre: Werk & Ondernemen, Wetenschap & Filosofie

2012: Een beetje opstandigheid. Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland

Nederlands eerste vrouwelijke hoogleraar was géén gejaagde, zenuwzieke en gecompliceerde vrouw, constateerde een krant in 1917 met enige verbazing. Buitengewoon was ze, in meer dan één opzicht. Met haar bulderende lach, haar liefde voor partijtjes, drank en dans, haar afkeer van handwerkjes, huwelijk en andere zinloze conventies, haar opgewektheid, gastvrijheid en mensenkennis veroverde Johanna Westerdijk een unieke plaats in een door mannen gedomineerde wereld. Onder haar leiding groeide een oude villa in Baarn uit tot het centrum van een wereldomspannend netwerk van wetenschappers en industriëlen.

‘Werken en feesten vormt schoone geesten’ werd haar levensmotto, in steen gebeiteld boven de deur van het laboratorium. Haar verhaal geeft een verrassende inkijk in de wetenschappelijke wereld van het interbellum en in het leven van een buitengewone vrouw.

Genre: Biografie, Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

2011: Schelpen en beschaving. De evolutionaire zienswijze van Geerat Vermeij

Dit boek biedt een persoonlijke en in veel opzichten onconventionele kijk op evolutie en het menselijk bestaan. De evolutietheorie vormt het fundament voor een wereldbeeld waarin de natuurlijke strijd om het bestaan en het functioneren van de menselijke beschaving en economie samenkomen. Daarvan uitgaand kunnen we begrijpen waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan en hoe wij en de rest van de levende natuur in onze weergaloos mooie wereld betekenis krijgen. Geerat Vermeij, een van de interessantste intellectuelen van deze tijd, is een gedreven auteur. Hij is bereid om risico’s te nemen in een poging het (zeer) grote geheel in beeld te brengen. Zo ontvouwt zich een grensverleggend en uitdagend betoog over de verstrekkende invloed van evolutionaire processen.

Genre: Autobiografie, Grote geschiedenis, Toekomst & Maatschappij, Wetenschap & Filosofie

2009: Academisch leven. Notities voor een antropologie van de moderne universiteit

Universiteiten zijn er al meer dan duizend jaar en nog steeds vormen zij een heel sterk merk. Er mag dan veel worden geklaagd, maar een universiteit heeft nog altijd aanzien; men wil er graag werken en de studenten blijven komen. Waarin schuilt die veerkracht van de universiteit? Klaas van Berkel probeert die vraag te beantwoorden door de universiteit nu eens door de ogen van een antropoloog te bekijken. Wat zie je als je je concentreert op het alledaagse leven op en rond de universiteit? Die alledaagse praktijken onthullen een heel andere werkelijkheid dan de officiële voorschriften en regels. Hoogleraren gedragen zich niet als ambtenaren die een bepaalde overheidstaak uitvoeren, maar als vrije intellectuelen die door de overheid in staat worden gesteld hun wezensbestemming te volgen. Ook de grenzen tussen werk en privé en de verhouding tussen de seksen liggen anders dan het officieel lijkt. Dat veroorzaakt veel klachten, maar het houdt de universiteit ook op de been.

Genre: Werk & Ondernemen, Wetenschap & Filosofie

2009: Genieten van het zonnestelsel

Genieten van het zonnestelsel is het tweede deel uit de serie Genieten van de sterrenkunde. De drie boeken vormen samen een unieke inleiding in de sterrenkunde voor iedereen die wel eens op een heldere avond de prachtige sterrenhemel bewondert en die er meer over wil weten.

De andere delen zijn Genieten van de sterrenhemel (over alle basisbegrippen uit de sterrenkunde) en Genieten van het heelal (alles over sterren, de Melkweg en andere sterrenstelsels, het heelal en de Big Bang).

In Genieten van het zonnestelsel neemt Rob Walrecht de lezer mee langs de zon, de planeten, de ‘nieuwe’ klasse van dwergplaneten, de manen en al die andere spectaculaire werelden in onze eigen omgeving. Met een aanstekelijk enthousiasme voor de sterrenkunde en op zijn eigen heldere, boeiende manier laat hij de lezer het heelal ontdekken en ons plekje daarin begrijpen.

Belangrijkste kenmerken van Genieten van het zonnestelsel:

 • Een complete beschrijving van de zon, de planeten, de dwergplaneten, de satellieten (manen), ijsdwergen, planetoiden en de andere objecten van ons zonnestelsel.
 • Duidelijke overzichten van de afstanden en afmetingen in het zonnestelsel, verder extra ‘visueel’ gemaakt met behulp van een (denkbeeldig) schaalmodel. Op die manier krijgt de lezer een beter begrip over de afstanden.
 • Een uitgebreide uitleg over hoe het zonnestelsel is ontstaan.
 • Een duidelijke, logische opbouw, wat het mogelijk maakt te begrijpen wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de aarde en de andere planeten, de dwergplaneten en de grootste satellieten.
 • Geschikt voor jong en oud.

>>2006: Genieten van de sterrenhemel<<

>>2007: Genieten van het heelal<<

Genre: Wetenschap & Filosofie

2008: Oceanen. De geheime wereld van de diepzee

Vanaf een bepaald punt in de ruimte boven de Grote Oceaan lijkt de hele wereld blauw. Het is juist de aanwezigheid van deze enorme hoeveelheden water die onze planeet onderscheidt van zijn buren in het zonnestelsel. Oceanen brachten de eerste levensvormen voort en nog steeds houden ze alle aardse leven – inclusief de mens – in stand, bijvoorbeeld door de cruciale rol die ze spelen bij het reguleren van de temperatuur. Maar ze vormen ook de laatste grote wildernis op aarde. Het licht dringt maar door tot zo’n 200 meter diepte; daaronder ligt een fascinerende donkere wereld met bergketens, troggen en opmerkelijke wezens. Dit prachtige boek belicht deze duistere diepten en toont de oceaan in al zijn schoonheid.

We weten al veel over oceanen, van de oorzaak van hun typische tint tot de rol die ze spelen in klimaatfenomenen als tornado’s, tsunami’s en El Nino. Maar over veel aspecten van deze laatste echte wildernis van onze planeet tasten we nog in het duister. Onder de lichtzone ligt een wereld met een buitengewone topografie en flora en fauna. Er zijn bergketens waarbij de Andes in het niet zinkt en troggen zo diep dat als je er de Mount Everest in zou plaatsen, die nog bedekt zou worden door anderhalve kilometer water. De coelacant, waarvan men vóór 1938 aannam dat hij was uitgestorven, kan gerust een ‘oceaandinosaurus’ genoemd worden, want uit fossielen blijkt dat hij minstens 400 miljoen jaar oud is. En soms worden er nieuwe soorten ontdekt, waardoor hele studieboeken herschreven moeten worden. Welke, nu nog onontdekte, soorten huizen er nog meer in de diepte?

Oceanen – De geheime wereld van de diepzee onderzoekt elk aspect van deze opmerkelijke omgeving, van platentektoniek tot de invloed van de maan, van fytoplankton tot blauwe vinvissen. het behandelt de pogingen van de mens om in naam van de wetenschap de diepte te onderzoeken, maar ook diens minder nobele, voor het milieu schadelijke activiteiten, waarvan de uiteindelijke implicaties nog niet te overzien zijn.

Bij het aanbreken van het ruimtevaarttijdperk, in de jaren 50 van de vorige eeuw, richtte de mensheid de blik naar buiten. Dit boek laat zien dan 70 procent van het aardoppervlak zelf echter nog een bron van raadsels is, die nog wachten op onthulling.

Genre: Future & Society, Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

2007: De zee. Een fascinerende ontdekkingsreis door verleden, heden en toekomst van onze planeet

Dit boek is helaas niet meer leverbaar via Bol.com en is mogelijk elders tweedehands te verkrijgen.

Frank Schätzing neemt ons mee op een onvoorstelbare reis door de tijd en de onmetelijke wereldzeeën. Het is een reis naar de oorsprong van de mens, een oorsprong waarvan we inmiddels volledig vervreemd zijn. Op zeer levendige wijze beschrijft hij hoe sinds het ontstaan van de aarde onze oceanen en alles wat zich daarin afspeelt, bepalend zijn geweest voor hoe onze werled er nu uitziet. We zullen ons onderweg verbazen, soms bang zijn en af en toe ontroerd, maar we zullen vooral onder de indruk zijn van een onbekende wereld waaruit we zijn ontstaan en waar we nog steeds zeer afhankelijk van zijn. Na het lezen van dit boek bekijken we de zee met heel andere ogen.

Frank Schätzing (1957) brak bij het internationale publiek door met zijn bestseller De zwerm. Deze thriller verscheen in 17 landen en werd wereldwijd miljoenen keren verkocht. In het dagelijks leven is Schätzing directeur van een reclamebureau en muziekproducent. Hij woont in Keulen.

Genre: Grote geschiedenis, Toekomst & Maatschappij, Wetenschap & Filosofie

2007: Edelstenen. Een ontdekkingsreis

Wat dragen we eigenlijk wanneer we ons met juwelen versieren? Victoria Finlay reisde de wereld rond om de waarheid te ontdekken achter deze wonderbaarlijke voortbrengselen van de natuur. Ze schrijft over de herkomst, de handel, de symbolische betekenis en de classificatie van de mooiste en meest waardevolle stenen.

Zo reist ze naar de Australische opaalvelden met hun ondergrondse steden, bezoekt ze onder het toeziend oog van de militaire junta een robijnenmarkt in Birma, en ontdekt ze waar de kreet ‘diamonds are forever’ vandaan komt. Ze vertelt het verhaal van de Hope-diamant en bespreekt de problematiek van de bloeddiamanten. Ten slotte vraagt ze zich af wat de aantrekkingskracht nog is van juwelen in een tijd waarin ze synthetisch tot in perfectie zijn na te maken.

Genre: Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

2007: Verdwenen zeeën in het hart van Europa

Een paar honderd miljoen jaar geleden – in Cambrium, Ordovicium, Siluur en Devoon – bevonden zich ondiepe zeeën in het hart van Europa. Deze zijn de afgelopen decennia uitgebreid onderzocht en bestudeerd. Aan de hand van talloze illustraties laten de auteurs zien hoe platentektoniek, gebergtevorming, vulkanisme, ijstijden en opwarming van het klimaat het leven in de oerzee bepaalden. We zijn er getuige van hoe zich in zee een rijke fauna ontwikkelt en hoe uiteindelijk de eerste planten het land weten te veroveren. Fascinerend.

Genre: Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

2007: Genieten van het heelal

Genieten van het heelal is het derde deel uit de serie Genieten van de sterrenkunde. De drie boeken vormen samen een unieke inleiding in de sterrenkunde voor iedereen die wel eens op een heldere avond de prachtige sterrenhemel bewondert en die er meer over wil weten.

De andere delen zijn Genieten van de sterrenhemel (uitleg van alle basisbegrippen uit de sterrenkunde) en Genieten van het zonnestelsel.

In Genieten van het heelal neemt Rob Walrecht de lezer mee, dieper in de materie en verder het heelal in. Met een aanstekelijk enthousiasme voor de sterrenkunde en op zijn eigen duidelijke, boeiende manier laat hij de lezer het heelal ontdekken en ons plekje daarin begrijpen.

Belangrijkste kenmerken van Genieten van het heelal:

 • Alles over sterren: over hun kleur en helderheid, hun grootte en massa, waarom sterren schijnen, en wat zwarte gaten zijn.
 • Alles over de Melkweg, andere sterrenstelsels, clusters van sterrenstelsels en superclusters van sterrenstelsels.
 • Een duidelijke, logische opbouw, waardoor de lezer goed leert begrijpen wat onze plek is in het onvoorstelbaar grote heelal.
 • Een helder overzicht van het heelal, “visueel” gemaakt met behulp van verschillende (denkbeeldige) schaalmodellen, zoals het schaalmodel waarbij de zon zo groot is als een knikker, en het schaalmodel waarbij de Melkweg zo groot is als een LP, omringd door CD’s, flippo’s en een een fietswiel.
 • Een grondige uitleg van hoe wij informatie uit het heelal krijgen, waaruit de materie bestaat, hoe we afstanden tot sterren kunnen meten, etcetera.
 • Geschikt voor jong en oud.

>>2006: Genieten van de sterrenhemel<<

>>2009: Genieten van het zonnestelsel<<

Genre: Wetenschap & Filosofie

2006: Hoor je beter in het donker? Antwoord op alledaagse vragen

Waar komt de regenboog vandaan? Waarom is de lucht eigenlijk blauw? Word ik minder nat als ik hard fiets? Er moet ik met zijwind tóch harder trappen? Helpt een polaroidbril echt? How werkt GPS? Waarom zitten er nog koude plekken in het prakje dat in de magnetron is opgewarmd?

Het zijn eenvoudige vragen die ieder mens zichzelf wel eens stelt. Dit informatieve en amusante boek geeft de antwoorden. De uitleg is toegankelijk, de pagina’s zijn rijk geïllustreerd en de kaders bieden verdieping. Een gezonde dosis nieuwsgierigheid volstaat om dit boek met plezier te lezen. En wie de wetenschap zelf wil bedrijven, vindt in dit boek een twintigtal eenvoudige huiskamerproefjes.

Genre: Wetenschap & Filosofie

2006: Lichamelijke opvoeding

Anderhalve eeuw geleden had je geen sport. Niet de sportscholen maar de kerken zaten vol. Sport was iets van lang geleden, van de Oude Grieken. Dat sport na vijftien eeuwen weer tot leven werd gewekt, had te maken met de opkomst van de dienstplicht – kanonnenvlees moet mals zijn -, maar ook met hooggestemde idealen: door middel van Körperkultur hoopten naaktlopers en esperantisten via het lichaam de geest te verbeteren. Die onschuld is allang verloren. Homo ludens is verworden tot Homo adidas.

Moderne sport is het product van de industriële samenleving. Hoe meer werk de machines ons uit handen nemen, des te harder we zweten op het sportveld. Waar machines van slijten zouden spieren door gestaald worden. Trainen moeten we! Alleen dieren weten beter: die doen niet aan sport en zijn toch zo fris als een hoentje.

Sport heet gezond te zijn. Daar hebben de mensen oren naar. Nu gezondheid geen toestand meer is maar een doel, kun je er iets aan doen: het heft in eigen handen, de handen uit de mouwen. Sport past in een maatschappij waarin elk probleem wordt aangepakt door iets te ondernemen. Meestal leidt dat tot nieuwe problemen. Misschien moeten we meer laten en minder doen, met de handen vaker in de mouwen voor de enige sport waar je wijzer van wordt: hersengymnastiek.

Genre: Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

2006: Genieten van de sterrenhemel

Genieten van de sterrenhemel is een unieke inleiding in de sterrenkunde voor iedereen die wel eens op een heldere avond de prachtige sterrenhemel bewondert.

Rob Walrecht legt op een zeer duidelijke en boeiende manier de belangrijkste begrippen uit de sterrenkunde uit, met behulp van vele fraaie illustraties. Met een aanstekelijk enthousiasme voor de sterrenkunde laat hij de lezer het heelal ontdekken. Hoewel het boek vol staat met leuke feiten, zal de lezer er vooral begrip door krijgen, begrip voor onze plek in het heelal.

Genieten van de sterrenhemel is het eerste deel uit een serie. De volgende delen zijn Genieten van het zonnestelsel en Genieten van het heelal.

Belangrijkste kenmerken van Genieten van de sterrenhemel:

 • De meest uitgebreide uitleg over de basisbegrippen uit de sterrenkunde, zoals de dag, het jaar, de maanfasen, de seizoenen, de tijd die wij gebruiken en zelfs onze kalender.
 • Een verklaring van alle bewegingen aan de hemel die wij waarnemen.
 • Een duidelijke, logische opbouw, waardoor de lezer leert begrijpen wat onze plek is in het onvoorstelbaar grote heelal.
 • Het eerste boek dat alles vertelt over de planisfeer (draaibare sterrenkaart), zodat je dat unieke instrument leert begrijpen en gebruiken!
 • Een leuk en leerzaam programma per seizoen, om zelf de sterrenhemel te bestuderen.
 • Bedoeld voor jong en oud.

>>2007: Genieten van het heelal<<

>>2009: Genieten van het zonnestelsel<<

Genre: Wetenschap & Filosofie

2005: De planeten. Een reis langs de negen sterren van ons zonnestelsel

In De planeten vertelt Dava Sobel op een speelse manier over de negen planeten van ons zonnestelsel. Daarbij gaat ze niet alleen in op de wetenschappelijke aspecten, maar ook op de mythen en legenden die er in de loop van de tijd over de planeten ontstaan zijn.

Astrologie, astronomie, literatuur, sciencefiction – de geschiedenis en de schoonheid van de planeten spelen een grote rol in dit grensverleggende boek, dat een indrukwekkend en fascinerend beeld schetst van de hemellichamen die al sinds mensenheugenis tot de verbeelding spreken.

Genre: Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

2005: Onze nieuwe kosmos. Een nieuwe kijk op het heelal

Hoe ziet donkere energie er eigenlijk uit? Of kosmisch kannibalisme, een fantastisch fenomeen waarbij immense zwarte gaten hele zonnestelsels opslokken? Dana Berry brengt op onnavolgbare wijze de talloze wonderen van de kosmos in beeld. Met zijn illustraties onthult hij een heelal dat zelfs de meest krachtige telescopen tot op heden niet konden ontsluieren. Hij neemt de lezer mee op een onvergetelijke reis naar de verste uithoeken van onze kosmos.

Voor dit boek kon de auteur putten uit de NASA-archieven en de laatste gegevens van de Hubble Space Telescope, het Chandra X-ray Observatory en een hele reeks andere ruimtemissies. Het resultaat is een ongekende en spectaculaire reeks foto’s en illustraties, aangevuld met duidelijke en up-to-date uitleg over de laatste ruimteontdekkingen en -theorieën – vanaf de explosieve oorsprong van ons eigen heelal tot het mogelijke bestaan van ontelbare andere erbuiten.

Genre: Toekomst & Maatschappij, Wetenschap & Filosofie

2005. De natuurwetten. Iconen van onze kennis

Al duizenden jaren probeert de mens de natuur te doorgronden. Met steeds vernuftiger instrumenten zijn we in staat gebleken enkele van de grote raadsels zowel in de micro- als macrokosmos op te lossen. Onder een overweldigende berg feiten troffen we een aantal fundamentele natuurwetten aan, die de structuur en evolutie van de fysische werkelijkheid beschrijven.

In dit bijzonder vormgegeven boek toont Sander Bais ons de meest fundamentele vergelijkingen. Stapsgewijs gaan we vanuit de wetten van Newton en Maxwell, die het hart van de klassieke natuurkunde vormen, eerst naar de macroscopische wetten van de thermo- en hydrodynamica, waarna we langs de lijnen van de relativiteit en quantumtheorie afdalen naar de fundamentele beschrijving van ruimte, tijd, materie en straling. Onze reis eindigt bij de zoektocht naar een alles overkoepelende theorie, zoals die van de supersnaren.

Dit boek is geen leerboek wis- en natuurkunde, maar een reisgids die de lezer op toegankelijke wijze deelgenoot maakt van de belangwekkende inhoud en schoonheid van de diepe kennis die in de natuurwetten ligt opgeslagen. De natuurwetten is geschreven voor mensen met of zonder wiskundeknobbel, voor liefhebbers van mooie dingen – waartoe ook deze vergelijkingen behoren.

Genre: Wetenschap & Filosofie

2005: Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid. Aletta Jacobs 1854-1929

Iedereen kent haar als de eerste vrouw in Nederland die werd toegelaten tot een universiteit, de eerste vrouw die afstudeerde als arts, de eerste vrouw die promoveerde, de eerste vrouw die een artsenpraktijk opende en de eerste vrouw die zich op een kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen wilde laten plaatsen. Maar wie was deze eigenzinnige vrouw die met grote vanzelfsprekendheid haar plek in de wereld opeiste? Gedreven door een onwrikbaar gevoel voor rechtvaardigheid betwistte Aletta Jacobs waar zij kon de fatsoensregels die vrouwen belemmerden in hun vrije tijd. Zij werd uiteindelijk de spil en de ziel van de Nederlandse beweging voor vrouwenkiesrecht. Haar wapens daarbij waren een scherp politiek en strategisch inzicht, humor, toewijding, idealisme, onuitputtelijke energie en doorzettingsvermogen.

Met gevoel voor het sprekende detail beschrijft Mineke Bosch de lange weg die Aletta Jacobs aflegde van ‘eenvoudig dorpskind’ uit een joods doktersgezin in de Groninger veenkoloniën tot wereldburgeres die op bezoek ging bij de paus én de president van Amerika om hun persoonlijk de resoluties van het Haagse Vrouwencongres voor de vrede aan te bieden.

Genre: Biografie, Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

2004: Atlas van de oceanen

Dit is de grootste atlas van de oceanen ooit gepubliceerd. Het is een indrukwekkend boekwerk met uitvouwbare bladzijden.

Aan de hand van deze atlas kunt u alles te weten komen over zeeën en oceanen, en alles wat zich in de diepten van deze oceanen afspeelt.

U kunt zich mee laten voeren met de stromingen en golven langs een grote diversiteit aan kusten, om vervolgens te duiken in de enorme verscheidenheid aan flora en fauna in het water, en ten slotte afdwalen naar de zeebodem waar het leven zeldzame en verbazingwekkende vormen aanneemt.

U zult in het boek foto’s vinden van uitgestrekte zeevlakten, kusten bedekt met ijs, ondergelopen graslanden, maar ook beelden van bossen en vulkanen onder water, van onderzeese bergruggen…

Daarnaast indrukwekkende foto’s van het koraal in het Groot Barrièrerif, onderzeese tuinen, het leven van walvisachtigen (haaien, walvissen en dolfijnen), kwallen en van de lichtgevende dieren die in de diepte van de oceanen leven.

Van de Atlantische Oceaan tot de Grote Oceaan, van de noordpool tot de zuidpool, deze atlas neemt u mee langs 20.000 plaatsen in en rondom de wereldzeeën.

Een hoogwaardige en kleurrijke presentatie, samengesteld door Angelo Renato Mojetta, een specialist op het gebied van oceanografie.

Genre: Wetenschap & Filosofie

2003: Evoluerend heelal. De biografie van de kosmos

De mens is een kind van de kosmos. Letterlijk: de atomen in ons lichaam zijn afkomstig uit het inwendige van andere sterren. Wij kunnen ons bestaan niet los zien van de evolutie van het heelal. Zonder oerknal en zonder de vorming van sterrenstelsels, gaswolken, planeten en organische moleculen waren wij er niet geweest.

In zijn nieuwste boek Evoluerend Heelal beschrijft wetenschapsjournalist Govert Schilling dat kosmische epos in chronologische volgorde, vanaf het begin van ruimte en tijd, bijna veertien miljard jaar geleden, tot het ontstaan van de aarde en de mens. Het boek eindigt met een blik in de verre toekomst van het heelal, want hier en nu is slechts een momentopname uit de biografie van het universum.

Evoluerend Heelal neemt de lezer mee op een fascinerende reis door de tijd. De meeslepende tekst en de talloze adembenemende kleurenfoto’s bieden een indrukwekkende visie op de plaats van de mens in de kosmos. Dit boek laat je niet meer los.

Genre: Grote geschiedenis, Toekomst & Maatschappij, Wetenschap & Filosofie

2003: Astronomie. 100 vragen en antwoorden over ons zonnestelsel, de aarde en het heelal

De mens heeft altijd van ruimtereizen en ontdekkingen in het heelal gedroomd. De astronomie is dan ook een van de boeiendste wetenschappen. Maar het is niet altijd gemakkelijk een weg te vinden in die wetenschap zonder basiskennis van bepaalde begrippen. Bovendien is de astronomie ingrijpend veranderd door de nieuwe observatie- en analysetechnieken. Een stroom van nieuwe ontdekkingen over het planetenstelsel, de melkweg en de geschiedenis van de kosmos heeft het eeuwenoude beeld van het universum in enkele decennia drastisch gewijzigd en het einde van die revolutie is nog niet in zicht.

In dit boek krijgt de nieuwsgierige lezer een overzicht van de belangrijkste astronomische onderwerpen en de huidige stand van zaken. De afzonderlijke onderwerpen worden besproken aan de hand van 100 vragen die telkens een eenduidig antwoord krijgen. Voor degenen die meer willen weten, wordt er over verschillende begrippen gedetailleerde informatie gegeven. Bovendien vindt u in dit boek prachtig beeldmateriaal, met onder andere foto’s van zonnevlekken, van de Andromedanevel, de ringplaneet Saturnus of het oppervlak van Mars.

Met dit boek vindt u ongetwijfeld uw weg in de wetenschap van sterren, nevels en het sterrenstelsel!

Genre: Grote geschiedenis, Toekomst & Maatschappij, Wetenschap & Filosofie

2001: Blik op de hemel. Handboek voor het bestuderen van sterren, wolken en wind

Blik op de hemel is een geillustreerd naslagwerk waarin u alles vindt om de hemel overdag en bij nacht te bestuderen.

Blik op de hemel biedt u alle informatie over:

 • Zonsverduisteringen, zonnevlekken, regenbogen, halo’s, aureolen en luchtspiegelingen
 • Het identificeren en classificeren van sterren, sterrenstelsels en melkwegstelsels
 • Het herkennen van wolkenformaties en het interpreteren van weerkaarten en symbolen
 • Het onderscheiden van kometen en meteoren, met een complete gids over het zonnestelsel
Genre: Wetenschap & Filosofie

2001: Het universum

In Het heelal konden miljoenen lezers op aarde kennismaken met de ideeën van de briljante theoretisch natuurkundige Stephen Hawking. Met Het universum, een rijk geïllustreerde, gelijktijdig in vele talen verschijnende prachtuitgave, richt Hawking zich opnieuw tot het lezerspubliek om de voornaamste wetenschappelijke ontdekkingen en de daarmee verbonden vragen uit de periode sinds het verschijnen van zijn unaniem geprezen eerste boek, toe te lichten.

Stephen Hawking, die beschouwd mag worden als een van de meest invloedrijke denkers van onze tijd, heeft een symbolische status bereikt, niet alleen omdat zijn ideeën zo gewaagd zijn, maar vooral ook door de heldere manier en de geestigheid waarmee hij ze weet uit te leggen. In dit nieuwe boek neemt Hawking ons mee naar de grenzen van de theoretische natuurkunde, waar de waarheid dikwijls vreemder is dan de fantasie, en hij slaagt erin de leek vertrouwd te maken met de mechanismen die het reilen en zeilen van het universum bepalen.

Hawking is niet de enige theoretisch natuurkundige die opzoek is naar de graal van de natuurwetenschappen – de ongrijpbare theorie van alles, die de grondslag van de kosmos vormt. In zijn toegankelijke stijl vol kwinkslagen laat hij ons deelnemen aan de ontdekkingstocht naar de geheimen van het universum – van superzwaartekracht tot supersymmetrie, van kwantumtheorie tot M-theorie, van holografie tot dualiteit. Hij voert ons tot aan de ongekende grenzen van de wetenschap waar wellicht een supersnaartheorie of p-branen de uiteindelijke oplossing voor het probleem kunnen leveren. En hij verschaft ons toegang achter de coulissen van een van de opwindendste wetenschappelijke avonturen, waarbij hij probeert ‘Einsteins algemene relativiteitstheorie te combineren met Richard Feynmans idee van de beschrijving van alle mogelijke levensgeschiedenissen van verschijnselen, om aldus alles wat er in het heelal gebeurt te kunnen formuleren’.

Opgewekt als altijd nodigt Stephen Hawking ons uit met hem mee te komen voor een bijzondere reis door de ruimtetijd. Een rijke hoeveelheid kleurenillustraties verheldert deze reis naar een haast surrealistisch wonderland met deeltjes, banen en snaren die in elf dimensies bewegen, waarin zwarte gaten verdampen en verdwijnen en daarbij hun geheim mee het graf in nemen, en waarin het oorspronkelijke kosmische zaadje waaruit ons gehele universum ontsproot niet groter was dan een notendop.

Wie het heelal waarin wij leven wil kunnen begrijpen, is aangewezen op Het universum. Evenals uit het eerder in dezelfde stijl verschenen Het heelal spreekt ook uit dit boek de opwinding van de natuurwetenschappers die op dit moment vermoeden dat de geheimen van de kosmos op het punt staan zich aan ons te openbaren.

Genre: Wetenschap & Filosofie

1999: Kleine ruimtevaartgids

Wie meer wil weten over verleden, heden en toekomst van de ruimtevaart kan niet zonder deze informatieve vraagbaak.

Hoe werkt een raket? Waarom valt een satelliet niet naar beneden? Wat zijn de risico’s van de ruimtevaart? Hoe word je astronaut? Wat is gewichtloosheid precies? Hoe werkt satellietnavigatie? Is er leven op mars?

Op deze vragen, en nog vele andere, krijg je antwoord als je deze gids leest!

Genre: Wetenschap & Filosofie

1997: Kleine sterrenkundegids

Wat is een komeet? Is er leven op Mars? Wat was er vóór de oerknal? Hoe sterft een ster? Wat zijn zwarte gaten?

Het heelal is een fascinerende wereld van buitenaardse vulkanen, gloeiende gasnevels en exploderende sterrenstelsels. Ruimtetelescopen en onbemande vluchten naar planeten leveren voortdurend nieuwe beelden, nieuwe inzichten, maar ook nieuwe vragen op.

Deze Kleine sterrenkundegids biedt een eerste kennismaking met de intrigerende wereld van de astronomie. In dertig overzichtelijke hoofdstukjes komen alle facetten van de moderne sterrenkunde aan bod: van planeten en sterrenbeelden tot pulsars en de uitdijing van het heelal. En natuurlijk wordt ook het zelf kijken naar de sterrenhemel niet vergeten.

De Kleine sterrenkundegids, tot stand gekomen in samenwerking met het Artis Planetarium in Amsterdam, is rijk geïllustreerd met de meest recente foto’s van onder andere de Hubble Space Telescope.

Genre: Wetenschap & Filosofie

1997: De vergankelijkheid

Veel glorie is op haar best als ze aan het vergaan is. Maar dan moet ze daar wel de kans voor krijgen. Oude gebouwen worden meestal afgebroken voor ze aftakelen, of gerestaureerd tot slechts een modern gebouw rest. Oude mensen doen zich jong voor. Want iedereen wil oud worden, niemand wil het zijn. Na het gelukwensen van de honderdjarige wast de burgemeester zijn handen. Liever opent hij een nieuwbouwwijk. Nieuw is mooi en lekker. Tegenover elk herfststukje achteraf in het handenarbeidlokaal staan honderd boeketten fris in honderd bloemenwinkels te stralen.

Toch lonkt het verval. Afwaarts is een berg ook mooi. Schilders schilderen ruines, toeristen fotograferen tandeloze vissers, Fellini begreep dat de nadagen de mooiste dagen van het oude Rome zijn. Nog steeds willen mannen niet oud zijn, maar ze eisen wel een penopauze op. De cirkel wil rond.

Restaureren we om het oude te behouden of proberen we de tijdelijkheid te ontduiken? Hoe harder we op de radio over de lengte zingen, hoe noodzakelijker blijkt de herfst, wanner de bomen met een zucht van verlichting hun vrucht en blad aan de wind meegeven. Voor hen is het volbracht. Wat verval lijkt, is veelal vervulling.

Genre: Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

1980: Godel, Escher, Bach. Een eeuwige gouden band

Hofstadter ontving in 1980 de Pulitzerprijs voor deze internationale bestseller en nog steeds, meer dan dertig jaar later, is er geen beter boek geschreven voor wie iets wil begrijpen van de manier waarop niet alleen kunstmatige maar ook menselijke intelligentie werkt.

Hofstadter geeft een briljante interpretatie van de drie genieën: de graficus Escher, de wiskundige Gödel en de componist Bach. Met dit populairwetenschappelijke werk beïnvloedde hij een generatie filosofen, computergekken, wiskundigen en taalkundigen.

Aan de oppervlakte worden de gemeenschappelijke elementen in de werken en levens van Gödel, Escher en Bach besproken. Op een dieper niveau is het boek een weergave van de concepten die ten grondslag liggen aan wiskunde, symmetrie en intelligentie. Dit is geen boek over muziek en kunst, maar over hoe waarneming en denkwijzen hun oorsprong hebben in diep verstopte neurologische mechanismen.

Genre: Levenslessen, Wetenschap & Filosofie

1969: Speech acts. An essay in the philosophy of language

In his first major work, Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language (1969), Searle proposed that each kind of speech act can be defined in terms of a set of rules that identify the conditions that are individually necessary and collectively sufficient for “sincerely and non-defectively” performing an act of that kind. Among the rules for promising, for example, are that the speaker (S) predicate a future act (A) of himself, that S intend to carry out A, that the hearer (H) prefer that S carry out A, that it not be obvious to both S and H that S would carry out A in the normal course of events, and that S intend to place himself under an obligation to carry out A.

At a more general level, Searle identified three basic dimensions with respect to which different kinds of speech vary from one another: the illocutionary point of the act, insofar as it is an act of a certain type; what he called the act’s “direction of fit”; and the psychological state expressed by the act. For example, the illocutionary point of a statement, insofar as it is a statement, is to present the world as being a certain way, and the illocutionary point of an order, insofar as it is an order, is to get the hearer to do something.

Genre: Levenslessen, Wetenschap & Filosofie

1916: Einstein: Mijn theorie. Over de speciale en algemene relativiteitstheorie

Sinds 1916, toen dit werk in het Duits verscheen, is het ontelbare malen vertaald en herdrukt. En ondanks het feit dat Einstein in 1955 is overleden en natuurkunde sindsdien een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt, is dit boek ook nu nog een onovertroffen inleiding tot dit moeilijke maar zeer interessante onderwerp. Hier is de meester zelf aan het woord!

De natuurkundige grondslagen van de speciale en algemene relativiteitstheorie worden duidelijk en begrijpelijk behandeld. De nadruk ligt dan ook niet op de wiskundige precisie van de presentatie, maar op de algemene wetenschappelijke en filosofische aspecten.

Genre: Wetenschap & Filosofie

Boek toevoegen

>Of doorzoek alle producten van Bol.com en steun ons door via deze pagina te bestellen

Science & Philosophy

The Gifted! Foundation is a partner of Bol.com. You support us by ordering your books through the product links listed on this page. A part of the book price is then transferred to the foundation without additional costs. Please make sure your AdBlocker is turned off.

Add book

2017: The great unknown. Seven journeys to the frontiers of science

Ever since the dawn of civilization we have been driven by a desire to know—to understand the physical world and the laws of nature. The idea that there might be a limit to human knowledge has inspired and challenged scientists and functioned as a spur to innovation. Now, in this dazzling journey through seven great breakthroughs in our understanding of the world, Marcus du Sautoy invites us to consider the outer reaches of human understanding. Are some things beyond the predictive powers of science? Or are those thorny challenges our next breakthroughs?

In 1900, Lord Kelvin—who gave the world telegraph cables and the Second Law of Thermodynamics—pronounced that there was “nothing new to be discovered in physics now.” Then came Einstein. Du Sautoy reminds us that again and again major breakthroughs were ridiculed and dismissed at the time of their discovery. He takes us into the minds of the greats and reveals the fraught circumstances of their discoveries. And he carries us on a whirlwind tour of everything from probability to particle physics, grounding his deeply personal exploration in simple concepts like the roll of dice, the notes of a cello, or how a clock measures time.

At once exhilarating and accessible, The Great Unknown will challenge you to think in new ways about every aspect of the known world and will give you the tools to understand the riddles our most creative scientists are still struggling to solve.

Genre: Big history, Future & Society, Science & Philosophy

2015: Spirals in time. The secret life and curious afterlife of seashells

Seashells are the sculpted homes of a remarkable group of animals: the molluscs. These are some of the most ancient and successful animals on the planet, and they have fascinating tales to tell.

But watch out. Somme molluscs can kill you if you eat them; some will kill you if you stand too close. That hasn’t stopped people using their shells in many ways over thousands of years. Spirals in Time charts the course of shells through history, from the first jewellery and the oldest currencies through to their use as potent symbols of sex and death, prestige and war, not to mention a nutritious (and tasty) source of food. We learn how shells have been exchanged for human lives, tapped for mind-bending drugs, and have even inspired advances in engineering and medicine.

In this book, Helen Scales leads us on a journey into the realm of these undersea marvels, animals that build a myriad of spiralling structures following just a few simple rules of mathematics and evolution. From shadowy mangrove forests to the deep blue ocean, she goes in search of everything from snails that ‘fly’ underwater on tiny wings to octopuses accused of stealing shells, giant mussels with golden beards, and clams that scrawl intricate messages to themselves in the fabric of their shells.

Shells are also bellwethers of our impact on the natural world. Some species have been overfished, others poisoned by polluted seas; perhaps most worrying of all, molluscs are expected to fall victim to ocean acidification, a side-effect of climate change that may soon cause shells to simply melt away. But rather than dwelling on what we risk losing, Spirals in Time urges you to ponder how seashells can reconnect us with nature, and heal the rift between ourselves and the living world.

Genre: Big history, Science & Philosophy

2014: The Unpersuadables. Adventures with the enemies of science

While excavating fossils in the tropics of Australia with a celebrity creationist, Will Storr asked himself a simple question: Why don’t facts work? Why, that is, did the obviously intelligent man beside him sincerely believe in Adam and Eve, the Garden of Eden, and a six-thousand-year-old Earth, in spite of the evidence against them?

It was the start of a journey that would lead Storr all over the world. In The Unpersuadables, he tours Holocaust sites with a famed denier and a band of neo-Nazis, experiences is own murder during “past life regression” hypnosis, discusses the looming One World Government with an iconic climate skeptic, and investigates the tragic life and death of a women who believed her parents were high priests in a vast baby-eating cult.

Blending the skepticism of Ben Goldacre, the tenacity of Jon Krakauer, and the empathetic wit of Bill Bryson into a voice all his own, Storr reveals how the stories we tell ourselves about the world invisibly shape our beliefs in profound and often stubborn ways – even if they are completely wrong.

Genre: Science & Philosophy

2014: Quantum field theory for the gifted amateur

Quantum field theory is arguably the most far-reaching and beautiful physical theory ever constructed, with aspects more stringently tested and verified to greater precision than any other theory in physics. Unfortunately, the subject has gained a notorious reputation for difficulty, with forbidding looking mathematics and a peculiar diagrammatic language described in an array of unforgiving, weighty textbooks aimed firmly at aspiring professionals. However, quantum field theory is too important, too beautiful, and too engaging to be restricted to the professionals. This book on quantum field theory is designed to be different. It is written by experimental physicists and aims to provide the interested amateur with a bridge from undergraduate physics to quantum field theory. The imagined reader is a gifted amateur, possessing a curious and adaptable mind, looking to be told an entertaining and intellectually stimulating story, but who will not feel patronised if a few mathematical niceties are spelled out in detail. Using numerous worked examples, diagrams, and careful physically motivated explanations, this book will smooth the path towards understanding the radically different and revolutionary view of the physical world that quantum field theory provides, and which all physicists should have the opportunity to experience.

Genre: Science & Philosophy

2013: Octopus! The most mysterious creature in the sea

No one understands the octopus. With eight arms, three hearts, camouflaging skin, and a disarmingly sentient look behind its highly evolved eyes, how could it appear anything but utterly alien?

Octopuses have been captivating humans for as long as we have been catching them. Many cultures have octopus-centric creation myths, art, and, of course, cuisine. For all of our ancient fascination and millions of dollars’ worth of modern research, hoever, we still have not been able to get a firm grasps on these enigmatic creatures.

Now, Katherine Harmon Courage, a veteran journalist and contributing editor for Scientific American, dives into the mystifying underwater world of the octopus. She reports from around the globe of her adventures in Spain, Greece, and even Brooklyn, inviting us to experience the scientific discoveries and deep cultural ties that connect us to the octopus. You’ll discover:

 • The oldest known fossilized octopus is estimated to have lived 296 million years ago – even before the first dinosaurs emerged.
 • Government agencies are funding research labs around the world to re-create the octopus’s naturally occurring camouflage techniques.
 • About two thirds of an octopus’s brain capacity is spread throughout its eight arms, meaning one literally has a mind of its own.
 • Octopuses have aced numerous intelligence tests, including opening childproof bottles, solving mazes, and even recognizing individual people.
 • The octopus can change colors and textures within milliseconds to vanish against its background – yet we have no evidence that it can see in color.

Courage deftly interweaves personal narrative with interviews with leading octopus experts. The result is an entertaining yet scientifically grounded exploration of the octopus and its infinitely complex world.

Genre: Big history, Science & Philosophy

2011: Stephen Hawking. His life and work

Stephen Hawking is one of the most remarkable figures of our time – a Cambridge genius who has earned international celebrity and become and inspiration to those who have witnessed his triumph over disability. This is Hawking’s life story by Kitty Ferguson, written with the help from Hawking himself and his close associates.

Ferguson’s Stephen Hawking’s Quest for a Theory of Everything was a Sunday Times bestseller in 1992. She has now transformed that short book into a hugely expanded, carefully researched, up-to-the-minute biography giving a rich picture of Hawking’s life – his childhood, the heart-rendering beginning of his struggle with motor neurone disease, his ever-increasing international fame, and his long personal battle for survival in pursuit of a scientific understanding of the universe. Throughout, Kitty Ferguson also summarizes and explains the cutting-edge science in which Hawking has been engaged.

Stephen Hawking is written with the clarity and simplicity for which all Kitty Ferguson’s books have been praised. The result is a captivating account of an extraordinary life and mind.

Genre: Biography, Science & Philosophy

2010: Citizens of the sea. Wondrous creatures from the Census of Marine Life

The astonishing diversity of ocean life will wow you in this riveting book by marine scientist Nancy Knowlton. Citizens of the Sea reveals the most intriguing organisms in the ocean, captured in action by skilled underwater photographers from National Geographic, the Census of Marine Life, and others.

As you read lively vignettes about sea creatures’ names, defenses, migration, mating habits, and more, you’ll be amazed to discover fascinating facts like…

 • At twice the weight of the biggest dinosaurs, the blue whale is the largest animal ever to live on Earth.
 • There can be more than 20,000 different kinds of bacteria in just a quart of seawater.
 • The claw of a mantis shrimp moves as fast as a .22-caliber bullet.
 • Antarctic icefish have antifreeze in their blood.
 • Seals use their whiskers to feel objects the way monkeys use their hands.
 • Blue-footed boobies choose their mates based on the brightness of their feet.
 • Seaweed products can be found in everything from toothpaste to chocolate milk.
 • Cone snails are walking pharmacies, each containing hundreds of potential drugs.
 • Herring mate in schools that can be 25 miles long.

Brilliantly photographed and written in an easygoing style, Citizens of the Sea will inform and enchant you with close-up documentation of life in the ocean realm.

Genre: Future & Society, Science & Philosophy

2009: Darwin’s lost world. The hidden history of animal life

Darwin was deeply puzzled. Beyond the rocks of the Cambrian, full of trilobites and other animal fossils, there seemed to be a thundering silence. Where were the ancestors of these animals? Were there long gaps in these ancient rocks? Was the story of the oldest life erased forever?

Martin Brasier gives a vivid, compelling, personal account of the quest for Precambrian life. In an exhilarating journey that takes us to Siberia and Outer Mongolia, he shows what we have learned of the extraordinary creatures of the Precambrian, and the questions that remain.

Genre: Big history, Science & Philosophy

2009: The faith instinct. How religion evolved and why it endures

The Faith Instinct: How Religion Evolved and Why It Endures is a 2009 book about the evolution of religious behavior by New York Times science reporter Nicholas Wade, in which the author argues that religious behaviours have evolved through natural selection and shares similar evolutionary origins with other forms of collective behaviour in animals, primarily tribal behaviour. Wade argues that religious behaviour, through shared gods and beliefs, music and dance that creates social solidarity, is the driving force in making groups of people who are not related to each other by family, comply with and enforce shared norms and rules for social behaviour that are necessary for societies to function, thereby allowing humans who are not related to each by family to function together in a civilization.

Wade argues that the selection for religious behaviour began at least 50,000 years ago between African tribes, where tribes that benefited more from the unifying power of shared gods and beliefs, music and dance, outcompeted rivals and thus left more survivors, whereby genes underlying a brain-based “faith instinct” proliferated, which caused religious tendencies to be ingrained in the human brain.

Genre: Big history, Science & Philosophy

2009: Rachel Carson. Witness for nature

Rachel Carson: Witness for nature is the long-awaited definitive biography of the courageous ecologist and nature writer whose book Silent Spring began a movement that transformed the way we understand ourselves and the living world.

By drawing on previously unavailable sources and on interviews with those who knew her, Linda Lear gives a compelling portrait of this heroic woman, illuminating the origin of her connection with nature and of her determination to save what she loved. Lear reveals the unexpected influence of Carson’s early experience with industrial pollution and examines her live-changing encounter with the possibility of global extinction in the frightening days of the early Cold War.

The book follows Carson’s efforts to become a marine biologist at a time when women were unwelcome in the academic community. It shows how her connections with nature were confirmed and strengthened through her work as a government scientist and editor, where her views about the potential dangers of synthetic chemical pesticides evolved. By the late 1950’s, Carson had transformed colourless government research into three brilliant, popular books about the sea, including The Edge of the Sea, and had become the most respected science writer in America.

Carson was convinced that she must speak out to inform a society made complacent by postwar prosperity. When her Silent Spring appeared in 1962, it did more than any single publication or event to alert the world to the hazards of environmental poisoning. Carson’s personal courage propelled her to complete her work against formidable odds, confronting a government and industry that were heedlessly putting the future of the living world at risk.

Rachel Carson challenged the culture of her time and, in the process, shaped a powerful social movement that altered the course of American history. In her sensitive rendering of Carson’s tragically short but affirming life, Linda Lear reminds us how her witness was ultimately able to turn the world in a different direction.

Genre: Big history, Biography, Science & Philosophy

2009: Koster Sea. The first marine national park in Sweden

This book is available on >Amazon.

Stephan Edman has in depth information about Sweden’s first marine national park!

Did you know that crabs walk for miles across the seafloor carrying their >>babies<< under their abdomen, that sea cucumbers split out their guts to defend themselves or that ordinary shrimps perform a sex change midway through life?

These and many other interesting and amusing facts are presented in this book about the Kosterhavet Marine National Park – a wonderful, diverse world, full of contrasts, all within a surprisingly small area. Most of the aquatic environments that are typical of the west coast are found here alongside some unusual and unique habitats, among them the only living coral reef in Sweden.

The national park is home of some six thousand marine species. Magical underwater photography and easy to understand “at home” features bring you sea squirts and sea anemones, bristle worms and brachiopods. We visit snails that live on the beach and encounter lichens and >>speaking<< algae. Then we step ashore on idyllic islands to enjoy the flora and fauna. At sea we meet skuas, seals and a whale or two.

This book also introduces fishermen, scientists, islanders and nature lovers – dedicated people who have participated in shaping the national park, and who will do their very best to manage it and preserve it for the future.

Genre: Science & Philosophy

2008: Oceans. A visual guide

This practical reference features:

 • the blue planet – a dynamic water world that harbors life
 • exploration, mythology, archaeology and the emergence of oceanography
 • a survey of marine plants and animals in oceanic habitats
 • the dark, deep seafloor and biodiverse ocean fringes
 • oceans as human habitat, food supply and dumping ground
 • factfile, glossary, ocean category tables and more
 • stunning full-color photographs and illustrations throughout
Genre: Science & Philosophy

2008: Manipulative monkeys. The Capuchins of Lomas Barbudal

With their tonsured heads, white faces, and striking cowls, the monkeys might vaguely resemble the Capuchin monks for whim they were named. How they act is something else entirely. They climb onto each other’s shoulders four deep to frighten enemies. They test friendship by sticking their fingers up one another’s noses. They often nurse – but sometimes kill – each other’s offspring. They use sex as a means of communicating. And they negotiate a remarkably intricate network of alliances, simian politics, and social intrigue. Not monkish, perhaps, but as we see in this downright ethnographic account of the capuchins of Lomas Barbudal, their world is as complex, ritualistic, and structured as any society.

Manipulative Monkeys takes us into a Costa Rican forest teeming with simian drama, where since 1990 primatologists Susan Perry and Joseph H. Manson have followed the lives of four generations of capuchins. What the authors describe is behavior as entertaining – and occasionally alarming – as it is recognizable: the competition and cooperation, the jockeying for position and status, the peaceful years under an alpha male devolving into bloody chaos, and the complex traditions passed from one generation to the next. Interspersed with their observations of the monkeys’ lives are the authors’ colorful tales of the challenges of tropical fieldwork – a mixture so rich that by the book’s end we know what it is to be a wild capuchin monkey or a field primatologist. And we are left with a clear sense of the importance of these endangered monkeys for understanding human behavioral evolution.

Genre: Science & Philosophy

2008: The Earth after us

What would alien visitors of the far future, piecing together the history of Earth, find of our brief reign? What clues will we leave? What fossils? Just as we have gained knowledge of the past, of ancient climates and the activities of creatures long dead, so too might they decode the rocks. Jan Zalasiewicz uses this imaginary scenario to show how geologists reconstruct past worlds from their understanding of the dynamic processes that shape the Earth, making use of the tiniest signs in the rocks. Humankind has already done enough to leave a unique marker of climate change driven by our actions. If aliens were to uncover the ‘human stratum’ a hundred million years in the future, what would they make of us? And how might we be judged?

Genre: Big history, Future & Society, Science & Philosophy

2008: Grave secrets of dinosaurs. Soft tissues and hard science

This is a paleontological detective story, a 65-million-year-old case so cold it’s the hottest development in modern dinosaur-hunting. The victim, a hadrosaur, was discovered in the Hell Creek Badlands of North Dakota in 1999 by and enthusiastic fossil hound named Tyler Lyson. What seemed at first glance a solid but routine find would soon reveal itself to be one of the rarest of all specimens – a dinosaur mummy, and not just any mummy, but perhaps the finest and most complete example ever unearthed.

But this book is more than a window into the far-distant past; it’s also an account of a centyr and more of paleontological pioneers and a vivid portrait of the state of the art in modern paleontology. Phillip Manning calls upon many scientific disciplines and employs such high-teck tools as electron microscopes, LiDAR, and the world’s largest CT scanner, originally built to examine NASA spacecraft, now put to work imaging the enormous ancient creature that died hundreds of millennia ago.

Genre: Big history, Science & Philosophy

2007: The road to reality. A complete guide to the laws of the universe

One of today’s most accomplished scientists presents the only comprehensive and comprehensible account of the physics of the universe. Penrose examines the mathematical foundations of the physical universe, exposing the underlying beauty of physics and giving us one the most important works in modern science writing.

Genre: Science & Philosophy

2007: BANG! The complete history of the universe

Why BANG!? Why did three men from markedly different backgrounds come together and spend to years passionately trashing out the text of a book about a Big Bang? Because they believe that every intelligent, inquisitive human being should have the chance to hear this astounding story, only very recently beginning to make sense – The complete history of the universe – in a language everyone can understand.

BANG! Space, time, matter… the Universe was born 13.7 billion years ago. Infinitely small at first, it expanded more rapidly than anyone can contemplate. Brian May, Patrick Moore and Chris Lintott explain how all this came about, from the moment when time and space came into existence, to the formation of the first stars, galaxies and planets, and to the evolution of human beings able to contemplate our own origins and ultimate destiny. Then on towards that destiny in the infinite future, long after the Earth has been consumed by the Red Giant Sun. The story is told in clear, straight forward terms, in the strict order in which the events happened, and uses no mathematics.

BANG! is an amazing story and this newly revised text brings it Bang! up to date. Is it fiction? The authors hope not, since it is based upon lifetimes work by great scientists such as Albert Einstein, Stephen Hawking and hundreds of other brilliant minds. Enjoy, and let your imagination run riot.

Genre: Big history, Future & Society, Science & Philosophy

2007: Deeper than light

This book is available on >Amazon.

The earliest perception of the earth and the sea was that they were flat and if a sailor reached the horizon, he would fall off the edge! The geographical extent of the sea was unknown, its depth unfathomable, and unlikely to be tested as myth proclaimed that the deep waters were inhabited by monsters ready to take the unwary seaman.

The last 170 years of scientific discovery have brought about revolutionary changes in the way in which we understand the deep seas and open ocean. some of the most beautiful landscapes on Earth lie hidden deeper than light. This book will take us on a journey from relatively shallow waters down to the abyss, discovering exciting deep-sea creatures on route.

Motivated by a passion for life in the deep sea, the authors, all active members of the Census of Marine Life, wanted to share their enthusiasm and convey the unsuspected richness of marine life, its strange animals and unusual ways of life at the greatest depths. Richly illustrated with photographs and art and introducing state-of-the-art knowledge in deep-sea biology, this book appeals to all curious by nature.

Genre: Science & Philosophy

2007: Very special relativity. An illustrated guide

This book is available on >Amazon.

Einstein’s Special Theory of Relativity, first published in 1905, radically changed our understanding of the world. Familiar notions of space and time and energy were turned on their head, and our struggle with Einstein’s counterintuitive explanation of these concepts was underway. The task is no easier today than it was a hundred years ago, but in this book Sander Bais has found an original and uniquely effective way to convey the fundamental ideas of Einstein’s Special Theory. Bais’s previous book, The Equations, was widely read and roundly praised for its clear and commonsense explanation of the math in physics. Very Special Relativity brings the same accessible approach to Einstein’s theory. Using a series of easy-to-follow diagrams and employing only elementary high school geometry, Bais conducts readers through the quirks and quandaries of such fundamental concepts as simultaneity, causality, and time dilation.

An intellectual journey into the heart of the Special Theory, the book offers an intimate look at the terms and ideas that define our reality.

Genre: Science & Philosophy

2007: The deep. The extraordinary creatures of the abyss

The deep sea is Earth’s largest reservoir of life. Largely uncharted – only about five percent of the seafloor has been mapped with any reasonable degree of detail – the abyssal plains are home to creatures as magnificent as they are strange. Combining the latest deep-sea science with astonishing imagery, The Deep takes readers on a voyage into the darkest realms of the ocean.

Revealing nature’s oddest and most mesmerizing creatures in crystalline detail, The Deep features more than two hundred color photographs of terrifying sea monsters, living fossils, and ethereal bioluminescent creatures. some photographed here for the very first time. Accompanying these breathtaking photographs are contributions from some of the world’s most respected researchers that examine the biology of deep-sea organisms, the ecology of deep-sea habitats, and the history of deep-sea exploration.

An unforgettable visual and scientific tour of the teeming abyss, The Deep celebrates the incredible diversity of life on Earth and will captivate anyone intrigued by the unseen – and unimaginable – creatures of the deep sea.

Genre: Science & Philosophy

2007: The silent deep. The discovery, ecology, and conservation of the deep sea

The Silent Deep tells the story of the exploration and discovery of the deep sea, the ecology of its diverse environments, and the impact of humans, highlighting the importance of global stewardship in keeping this delicate ecosystem alive and well. Written by world-renowned deep-sea ecologist Tony Koslow, this book is a comprehensive and authoritative overview of the state of the deep sea today, accessible to anyone interested in ocean science, the story of scientific discovery, and conservation of the earth’s most threatened ecosystems.

Genre: Big history, Future & Society, Science & Philosophy

2006: Masterminds. Genius, DNA, and the quest to rewrite life

Combining myth, biography, and wit, this is a highly original depiction of cutting-edge science and its profound implications, told through the scientists who are rewriting life on earth.

Throughout history, the scientists’ personalities have astonished us. From Galileo to Jonas Salk, they push and stretch society’s boundaries though their great leaps of imagination and originality, providing us with everything from the wheel to rocket ships and penicillin. Today’s masterminds in biotechnology promise lifespans up to 400 years, cures for cancer, and an end to pollution. But they are also capable of causing social upheavals with Frankenstein-like nightmare creations, as well as bioweapons.

Award-winning writer David Ewing Duncan has written a startling narrative about science and personality, delving into stem cells, cloning, bioengineering, and genetics by telling the stories of the characters at the fulcrum of the science. He uses a unique method of tying in age-old stories and myths – from Prometheus and Eve to Faustus and Frankenstein – to ask the question: can we trust these scientists?

Genre: Biography, Future & Society, Science & Philosophy

2003: The modern Moon. A personal view

Find this book on >Amazon.

Everyone on earth has looked up in wonder at the Moon. As the destination for the most audacious – and most expensive – voyage in history, the Moon has become the Rosetta stone for understanding the origin and evolution of the Earth and the other planets of our solar system.

Drawing on both traditional telescopic observations and the modern explorations of the Apollo, Clementine, and Lunar Prospector missions, The modern Moon: A personal view is an authoritative guidebook that tells the reader not only what to look for, but why to look. Combining scientific understanding with detailed descriptions and exquisite photographs, this book turns every reader with a backyard telescope into a field geologist equipped to unravel the Moon’s past and understand its present.

Genre: Big history, Science & Philosophy

2002: Endeavour. The story of Captain Cook’s first great epic voyage

This beautifully illustrated book gives a vivid account of life on board the Endeavour and its epic journey into the unknown between 1768 and 1771. The true purpose of this journey was to discover Terra Australis. However, British government, who wished to keep this a secret from other nations, claimed it was merely a scientific expedition to observe the transit of the planet Venus across the Sun.

Not only did the voyage result in the mapping of New Zealand, the east coast of Australia and the observation of the transit of Venus, but there was a wealth of other astronomical, navigational, zoological, botanical and anthropological discoveries.

Peter Aughton’s clearly written narrative captures the sense of adventure when sailing uncharted seas. While the wonder of the new never ceases, the three-year expedition is not without its tragedies and the Endeavour only narrowly escapes complete destruction as it strikes the Great Barrier Reef. The sailors are shown in all their strength as they navigate dangerous seas and combat life-threatening diseases. Aughton brings to life the many personalities on board the Endeavour from the cool, contained Captain Cook and the dapper botanist Joseph Banks to the roughest crew members, press-ganged into service. He also vividly describes the indigenous people encountered along the way, such as the light-fingered Tahitians, ferocious Maoris and the suspicious Aborigines. Beautifully illustrated with maps, drawings and etchings by the ship’s artist, Sydney Parkinson, as well as other members of the crew including Cook himself, Endeavour is the riveting story of an expedition that is unrivalled in scientific and artistic discovery.

Genre: Big history, Science & Philosophy

2001: The little book of stars

Stop for a moment to admire the nighttime stars that glitter and wheel overhead. To look at them is thrilling, but what do we really know about the pinpoints of light that stretch away into the black enormity of the sky? Can we possibly understand these glowing bodies that are separated from us by such vast stretches of time and space?

In The Little Book of Stars, Jim Kaler helps us see how modern astronomers have come to understand our stellar companions. In telling the story of the stars – actually the many stories of the stars – he describes their hidden births and violent deaths, their immense ages, and the near-unbelievable variety of sizes and configurations in which they exist. In their complexity and dynamism, Kaler tells us, the stars provide a view into the extraordinary physical forces that are at play in the Universe. And he describes how over the last 400 years scientists have come to understand, at first slowly and tentatively, now with increasing speed and certainty, just what these forces are and how they work. More, Kaler describes how we as humans have come to understand the stars, and how we have used them to keep time, to navigate, to try to predict the future, and to tell stories that explain our origins.

The Little Book of Stars will help you understand, with a revitalized sense of wonder, how our own history is inextricably tied to that of the stars, and how we are with them part of a singular ans astonishing Universe.

Genre: Big history, Science & Philosophy

1999: The eternal trail. A tracker looks at evolution

This book is available on >Amazon.

Were Jurassic dinosaurs social creatures? Can you determine the shape of a ram’s horns from its footprints? Paleontologist Martin Lockley answers these questions and many more in this highly original tale of tracking and track making. From the earliest fossilized prints left by a millipede on a volcanic island to Neil Armstrong’s footprint, forever embedded in the lunar dust, Lockley reinterprets the story of evolution, recorded over millions of years in the bedrock of our planet and its environs.

Reading a track, according to Lockley, is not unlike reading a book. And the experience can be just as enlightening. Far more than mere impressions in the earth’s crust, fossil footprints are alive with information about an animal’s overall shape, its behavior – even its color. Lockley demonstrates how the science of tracking is giving us new insights into the biology and evolutionary history of a diverse array of extinct animals. In the process, he offers a new, holistic approach to tracking – one that highlights the self-organizing principles at work in the natural world.

While The Eternal Trail is an eloquent testimony to the unity of form and function, it is also a marvelous adventure that spans the far reaches of the globe. We accompany Lockley to South Africa to examine earth’s first mammals (250 million-year-old Permian bushpigs caught napping in their burrow during a flood); to eastern Turkmenistan, where Lockley’s team uncovers the longest dinosaur trackway in the world; and to a place called Purgatory in the Rocky Mountains, where we find evidence of thousands of freshwater clams trampled to death by lumbering brontosaurs.

Trackers have always been keen observers of the natural world – from the Bushmen of the Kalahari (who, at an early age, could pick out their mother’s footprints from among those of the rest of the tribe) to the 19th century’s eccentric tracker-priests. Like those before him, Martin Lockley has an uncanny ability to get beneath an extinct animal’s skin and bring it to life. In so doing, he helps us see the world through a different lens.

Filled with fascinating anecdotes and surprising discoveries, The Eternal Trail initiates us into the art and science of tracking, while offering a poetic reflection on the continuity of life.

Genre: Big history, Science & Philosophy

1998: Wizard. The life and times of Nikola Tesla. Biography of a genius

Nikola Tesla (1856-1943), credited as the inspiration for radio, robots, and even radar, has been called the patron saint of modern electricity. Based on original material and previously unavailable documents, this acclaimed book is the definitive biography of the man considered by many to be the founding father of modern electrical technology. Among Tesla’s creations were channeling of alternating current, fluorescent and neon lighting, wireless telegraphy, and the giant turbines that harnessed the power of Niagara Falls.

The book is illustrated with sixteen pages of photographs, including the July 20, 1931, Time magazine cover for an issue celebrating the inventor’s career.

Genre: Big history, Biography, Science & Philosophy

1989: The politics of evolution. Morphology, medicine, and reform in radical London

Theories of evolution have been put forward for several decades before Darwin published his Origin of Species in 1859, but in the turbulent 1830s they were abominated by the respectable scientists at Oxford and Cambridge. Why? Adrian Desmond finds an answer by looking not at the wealthy Oxbridge gents but at the radicals, Dissenters, and atheists in London’s medical schools and secular university, where materialist theories of life flourished.

Lamarck’s ideas about evolution and Geoffroy’s theory of a “unity of plan” in animals were imported into Britain in the 1820s by medical dissidents and were soon adopted by the radical underworld. Such theories were politically useful to fierce democrats intent on leveling society, and at the cut-price anatomy schools, medical unions, and new University of London (whose founders hoped to “crush bigotry”) activists saw in evolution a means of attacking the natural theology of the Oxbridge Anglicans and the hated hospital consultants. These upper-class scholars and surgeons in turn feared that talk of life being powered by base Nature rather than the Godhead would wreck the paternalistic system on which their privileges depended.

The dread of being lumped with the agitators, Desmond contends, actually prevented Darwin from publishing his own theory of evolution until twenty years later. Many clerics clung to the notion of a static nature periodically updated by God, but in time a group of Coleridge’s disciples at the Royal College of Surgeons developed a sophisticated theory of change to rival the radicals’ own. Desmond concludes his story with the decline of the radicals as these Tories took the initiative.

The Politics of Evolution exploits a wealth of rarely examined material – radical tracts, medical newspapers, and manuscripts – to give fresh insight into pre-Darwinian anatomy and evolution. It provides a vivid portrait of a hectic, bustling London and its scientific lowlife, full of grit, humor, drunkenness, and bankruptcies. It also contains the first account of the private medical schools, analyzes the reform movements within the learned societies, looks at the role of Dissenting teachers, and relates the scientific and social views of the city’s leading comparative anatomists: Robert Grant (the first to talk of “evolution” in a modern sense), P. M. Roget, W. B. Carpenter, T Southwood Smith, and Richard Owen. By providing the view “from below”, a dimension missing from previous histories of biology, it changes our understanding of science, medicine, and society in nineteenth-century England.

Genre: Big history, Science & Philosophy

1969: Set theory and its logic

This is an extensively revised edition of Mr. Quine’s introduction to abstract set theory and to various axiomatic systematizations of the subject. The treatment of ordinal numbers has been strengthened and much simplified, especially in the theory of transfinite recursions, by adding an axiom and reworking the proofs. Infinite cardinals are treated anew in clearer and fuller terms than before. Improvements have been made all through the book; in various instances a proof has been shortened, a theorem strengthened, a space-saving lemma inserted, an obscurity clarified, an error corrected, a historical omission supplied, or a new event noted.

Genre: Science & Philosophy

1913: Principia Mathematica

The Principia Mathematica (often abbreviated PM) is a three-volume work on the foundations of mathematics written by Alfred North Whitehead and Bertrand Russell and published in 1910, 1912, and 1913.

PM was an attempt to describe a set of axioms and inference rules in symbolic logic from which all mathematical truths could in principle be proven. As such, this ambitious project is of great importance in the history of mathematics and philosophy, being one of the foremost products of the belief that such an undertaking may be achievable. However, in 1931, Gödel’s incompleteness theorem proved definitively that PM, and in fact any other attempt, could never achieve this lofty goal; that is, for any set of axioms and inference rules proposed to encapsulate mathematics, either the system must be inconsistent, or there must in fact be some truths of mathematics which could not be deduced from them.

One of the main inspirations and motivations for PM was the earlier work of Gottlob Frege on logic, which Russell discovered allowed for the construction of paradoxical sets. PM sought to avoid this problem by ruling out the unrestricted creation of arbitrary sets. This was achieved by replacing the notion of a general set with the notion of a hierarchy of sets of different ‘types’, a set of a certain type only allowed to contain sets of strictly lower types. Contemporary mathematics, however, avoids paradoxes such as Russell’s in less unwieldy ways, such as the system of Zermelo–Fraenkel set theory.

PM is not to be confused with Russell’s 1903 The Principles of MathematicsPM states: “The present work was originally intended by us to be comprised in a second volume of Principles of Mathematics… But as we advanced, it became increasingly evident that the subject is a very much larger one than we had supposed; moreover on many fundamental questions which had been left obscure and doubtful in the former work, we have now arrived at what we believe to be satisfactory solutions.”

PM has long been known for its typographical complexity. Famously, several hundred pages of PM precede the proof of the validity of the proposition 1+1=2. The Modern Library placed it 23rd in a list of the top 100 English-language nonfiction books of the twentieth century.

Genre: Science & Philosophy

1687: Philosophiae Naturalis Principia Mathematica

Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (Latin for ”Mathematical Principles of Natural Philosophy”), often referred to as simply the Principia, is a work in three books by Sir Isaac Newton, in Latin, first published 5 July 1687. After annotating and correcting his personal copy of the first edition, Newton also published two further editions, in 1713 and 1726. The Principia states Newton’s laws of motion, forming the foundation of classical mechanics, also Newton’s law of universal gravitation, and a derivation of Kepler’s laws of planetary motion (which Kepler first obtained empirically). The Principia is ”justly regarded as one of the most important works in the history of science”.

Genre: Science & Philosophy

Add book