Grote geschiedenis

Stichting Hoogbegaafd! is partner van Bol.com. Je steunt ons door via de links op deze pagina je boeken te bestellen. Een deel van de opbrengst gaat dan als commissie naar de stichting en dat kost je niets extra’s. Zorg dat je AdBlocker is uitgeschakeld.

Boek toevoegen

2014: De spiegel van het Westen. Het nazisme en de westerse beschaving

Vaak worden het wraakzuchtige verdrag van Versailles en de racistische Blut und Boden-theorie als hoofdoorzaken van de opkomst van het nazisme genoemd. In De spiegel van het Westen laat de Franse politiek filosoof Jean-Louis Vullierme zien dat dat beeld tekortschiet. Hij toont aan dat de ideologen van het Derde Rijk sterk geinspireerd waren door enkele dominante denktradities in de westerse cultuur.

Vullierme verdiept zich in Mein Kampf, Hitlers speeches, de dagboeken van Goebbels en vele andere geschriften, brieven en getuigenissen. hij laat zien dat deze in hoge mate beinvloed zijn door het sociaal-darwinisme, het wetenschappelijk materialisme en het Amerikaanse antisemitisme (van mensen als Henry Ford en Charles Lindbergh).

Met zijn boek levert Vullierme een prikkelende bijdrage aan de discussie over de oorsprong van het nationaalsocialistische gedachtegoed. Hij maakt duidelijk dat het nazisme niet breekt met, maar mede voortkomt uit het westerse denken.

Genre: Grote geschiedenis

2012: Het werk. 1941-1943

De dagboeken en brieven van de Joodse Etty Hillesum werden aanvankelijk geschreven midden in bezet Amsterdam. Zittend voor het raam van haar kamer aan het Museumplein schreef zij een indrukwekkend, bezield en universeel werk. Met haar intelligente en sensitieve geest ontworstelde zij zich aan de machten die uit waren op de ondergang van haar en haar Joodse medemensen. Zij wist zich in haar schrijven als het ware te verheffen boven de terreur die zich overal om haar heen voltrok.

Wanneer Etty ten slotte in kamp Westerbork terechtkomt, waar ze wordt geconfronteerd met het ontzaglijke leed van de transporten die elke week naar het oosten vertrekken, weet zij nog eens te meer gestalte te geven aan haar radicale ethiek en bevlogenheid met anderen. Haar aantekeningen en brieven uit deze periode getuigen van een sterke persoonlijke ontwikkeling en een subliem literair talent.

Deze monumentale uitgave van al haar werk is verbeterd en aangevuld met een aantal nieuw gevonden documenten en staat onder redactie van K.A.D. Smelik, die leiding geeft aan het Etty Hillesum Onderzoekscentrum. Het werk is een must voor iedereen die ooit Het verstoorde leven las, dat in 1981 verscheen en sindsdien over de hele wereld is vertaald en gelezen.

Genre: Autobiografie, Grote geschiedenis

2012: Moederkerk. De ondergang van Rooms Nederland
door Jos Palm

De almacht van de priester, het gezinsgeluk van de jaren vijftig: het waren de idealen van het Rijke Roomse Leven waarmee Jos Palm werd opgevoed. Maar toen kwamen de vernieuwing en verwarring van de jaren zestig. Het was voor de gewone gelovigen alsof er geen god meer was, geen hemel en geen ‘meneer pastoor’. Tot overmaat van ramp zagen ze hun kinderen achter nieuwe, aardse goden aan lopen: Marx, Mao, Che. Aan het sterfbed van de vader werd er weer gebeden, een Weesgegroetje om het goed te maken. In Moederkerk schetst Jos Palm de ondergang van het Nederlandse katholicisme zoals die nog niet eerder werd beschreven, in een familiegeschiedenis die het verhaal vertelt van een eeuw en van een gezin.

Genre: Autobiografie, Grote geschiedenis

2012: Een beetje opstandigheid. Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland

Nederlands eerste vrouwelijke hoogleraar was géén gejaagde, zenuwzieke en gecompliceerde vrouw, constateerde een krant in 1917 met enige verbazing. Buitengewoon was ze, in meer dan één opzicht. Met haar bulderende lach, haar liefde voor partijtjes, drank en dans, haar afkeer van handwerkjes, huwelijk en andere zinloze conventies, haar opgewektheid, gastvrijheid en mensenkennis veroverde Johanna Westerdijk een unieke plaats in een door mannen gedomineerde wereld. Onder haar leiding groeide een oude villa in Baarn uit tot het centrum van een wereldomspannend netwerk van wetenschappers en industriëlen.

‘Werken en feesten vormt schoone geesten’ werd haar levensmotto, in steen gebeiteld boven de deur van het laboratorium. Haar verhaal geeft een verrassende inkijk in de wetenschappelijke wereld van het interbellum en in het leven van een buitengewone vrouw.

Genre: Biografie, Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

2011: Schelpen en beschaving. De evolutionaire zienswijze van Geerat Vermeij

Dit boek biedt een persoonlijke en in veel opzichten onconventionele kijk op evolutie en het menselijk bestaan. De evolutietheorie vormt het fundament voor een wereldbeeld waarin de natuurlijke strijd om het bestaan en het functioneren van de menselijke beschaving en economie samenkomen. Daarvan uitgaand kunnen we begrijpen waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan en hoe wij en de rest van de levende natuur in onze weergaloos mooie wereld betekenis krijgen. Geerat Vermeij, een van de interessantste intellectuelen van deze tijd, is een gedreven auteur. Hij is bereid om risico’s te nemen in een poging het (zeer) grote geheel in beeld te brengen. Zo ontvouwt zich een grensverleggend en uitdagend betoog over de verstrekkende invloed van evolutionaire processen.

Genre: Autobiografie, Grote geschiedenis, Toekomst & Maatschappij, Wetenschap & Filosofie

2008: Joke Smit. Biografie van een feministe

‘Een ontaarde moeder, een koolviswijf, een praktiserend nudist’ – zo typeerde Joke Smit zichzelf in een van haar boeken. Ze maakte zich al los van het geloof van haar ouders toen dat nog niet in de mode was. Ze had al een vrij huwelijk toen de seksuele revolutie nog niet in zicht was. En ze combineerde het moederschap met een volledige baan toen werken voor getrouwde vrouwen nog als taboe werd beschouwd.

In 1967 werd ze beroemd met ‘Het onbehagen bij de vrouw’. Dat artikel, waarin ze ook haar eigen ervaringen als vrouw en als werkende moeder beschreef, werd het startschot voor de Tweede Feministische Golf in Nederland. Korte tijd later richtte ze, samen met Hedy d’Ancona, de actiegroep Man Vrouw Maatschappij op, manifesteerde ze zich in de PvdA en werd ze de motor achter talloze feministische initiatieven. Joke Smit bleef daarbij haar eigen koers varen. Haar feminisme was radicaal, haar politieke strategie sociaaldemocratisch, haar inborst calvinistisch en haar levenshouding libertair.

Genre: Biografie, Grote geschiedenis

2005: Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid. Aletta Jacobs 1854-1929

Iedereen kent haar als de eerste vrouw in Nederland die werd toegelaten tot een universiteit, de eerste vrouw die afstudeerde als arts, de eerste vrouw die promoveerde, de eerste vrouw die een artsenpraktijk opende en de eerste vrouw die zich op een kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen wilde laten plaatsen. Maar wie was deze eigenzinnige vrouw die met grote vanzelfsprekendheid haar plek in de wereld opeiste? Gedreven door een onwrikbaar gevoel voor rechtvaardigheid betwistte Aletta Jacobs waar zij kon de fatsoensregels die vrouwen belemmerden in hun vrije tijd. Zij werd uiteindelijk de spil en de ziel van de Nederlandse beweging voor vrouwenkiesrecht. Haar wapens daarbij waren een scherp politiek en strategisch inzicht, humor, toewijding, idealisme, onuitputtelijke energie en doorzettingsvermogen.

Met gevoel voor het sprekende detail beschrijft Mineke Bosch de lange weg die Aletta Jacobs aflegde van ‘eenvoudig dorpskind’ uit een joods doktersgezin in de Groninger veenkoloniën tot wereldburgeres die op bezoek ging bij de paus én de president van Amerika om hun persoonlijk de resoluties van het Haagse Vrouwencongres voor de vrede aan te bieden.

Genre: Biografie, Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

2004: Een kleine geschiedenis van bijna alles

In Een kleine geschiedenis van bijna alles lukt het Bryson om wetenschappelijke kennis uit onder andere de geologie, scheikunde, kwantumfysica, paleontologie en sterrenkunde voor een groot publiek te ontsluiten. Hij doet dat op zo’n heldere en spannende wijze dat ook degenen die vroeger altijd in slaap vielen tijdens de wiskundeles Bryson met veel plezier zullen volgen op zijn avontuurlijke reis door de bètawetenschappen. In deze rijke geïllustreerde editie komt alles vanaf de Big Bang tot aan de opkomst van de mens nog levendiger tot zijn recht, dankzij de vele foto’s, cartoons, schilderijen, portretten en computerbeelden.

Genre: Grote geschiedenis

2004: In Europa. Reizen door de twintigste eeuw
door Geert Mak

In Europa bevat de neerslag van een reis die Geert Mak maakte door Europa in het laatste jaar van de twintigste eeuw. De geschiedenis van die eeuw was zijn leidraad. Mak reisde naar Londen, Stalingrad en Madrid, langs de bunkers van Berlijn, bekeek de geparfumeerde kleerkasten van Helena Ceausescu in Boekarest en de speelgoedauto’s in een verlaten crèche in Tsjernobyl. Het werd een inventarisatie: hoe lag het continent erbij aan het slot van de eeuw?

Genre: Grote geschiedenis

1995: Een kleine geschiedenis van Amsterdam
door Geert Mak

In Een kleine geschiedenis van Amsterdam beschrijft Geert Mak op meeslepende wijze de historie van onze hoofdstad. Aan de hand van personen, gebouwen, dagboeken, schilderijen en foto’s biedt hij een caleidoscoop aan kleine geschiedenissen, die telkens in een breder perspectief worden geplaatst. Zo ontstaat een beknopt, maar uiterst compleet beeld van het verleden van deze merkwaardige stad.

Genre: Grote geschiedenis

1993: De kinderen van Hitler

De kinderen van Hitler is een aantal diepte-interviews met twaalf Duitsers die één gemeenschappelijk kenmerk hebben: allemaal hebben ze een vader die een belangrijk aandeel heeft gehad in het Derde Rijk. De namen van sommigen onder hen – Mengele, Göring – zijn zelfs onverbrekelijk verbonden geraakt met de holocaust. Voor het eerst spreken deze kinderen openlijk en onder hun echte naam over hun vaders zoals ze die in de huiselijke kring hebben leren kennen. Maar ook vertellen zij over de erfenis waarmee zij ongewild zijn belast.

Rolf Mengele zocht zijn vader in zijn schuilplaats in Brazilie op en vroeg hem om rekenschap van zijn daden. Wolf Hess verdedigt trots zijn vaders solovlucht naar Engeland. De twee zonen van de ‘slager van Polen’ (Hans Frank) hebben totaal verschillende herinneringen aan hun vader. Edda Göring is ervan overtuigd dat iedereen in Duitsland positief over haar vader oordeelt. En Dagmar Drexel, die pas na de oorlog, in 1953, werd geboren, groeide op in volslagen onwetendheid over de rol van haar vader in de tweede wereldoorlog. Pas toen ze volwassen werd kwam ze er – als eerste in haar familie – achter dat haar vader een massamoordenaar was geweest.

Meer dan wie ook in de Duitse samenleving belichamen deze kinderen van prominente nazi’s de ambivalente en vaak troebele relatie die Duitsland heeft met zijn recente verleden. De kinderen van Hitler is het verhaal van hoe schuld erfelijk kan zijn.

Genre: Grote geschiedenis

Boek toevoegen

>Of doorzoek alle producten van Bol.com en steun ons door via deze pagina te bestellen

Big history

The Gifted! Foundation is a partner of Bol.com. You support us by ordering your books through the product links listed on this page. A part of the book price is then transferred to the foundation without additional costs. Please make sure your AdBlocker is turned off.

Add book

2017: The great unknown. Seven journeys to the frontiers of science

Ever since the dawn of civilization we have been driven by a desire to know—to understand the physical world and the laws of nature. The idea that there might be a limit to human knowledge has inspired and challenged scientists and functioned as a spur to innovation. Now, in this dazzling journey through seven great breakthroughs in our understanding of the world, Marcus du Sautoy invites us to consider the outer reaches of human understanding. Are some things beyond the predictive powers of science? Or are those thorny challenges our next breakthroughs?

In 1900, Lord Kelvin—who gave the world telegraph cables and the Second Law of Thermodynamics—pronounced that there was “nothing new to be discovered in physics now.” Then came Einstein. Du Sautoy reminds us that again and again major breakthroughs were ridiculed and dismissed at the time of their discovery. He takes us into the minds of the greats and reveals the fraught circumstances of their discoveries. And he carries us on a whirlwind tour of everything from probability to particle physics, grounding his deeply personal exploration in simple concepts like the roll of dice, the notes of a cello, or how a clock measures time.

At once exhilarating and accessible, The Great Unknown will challenge you to think in new ways about every aspect of the known world and will give you the tools to understand the riddles our most creative scientists are still struggling to solve.

Genre: Big history, Future & Society, Science & Philosophy

2015: Spirals in time. The secret life and curious afterlife of seashells

Seashells are the sculpted homes of a remarkable group of animals: the molluscs. These are some of the most ancient and successful animals on the planet, and they have fascinating tales to tell.

But watch out. Somme molluscs can kill you if you eat them; some will kill you if you stand too close. That hasn’t stopped people using their shells in many ways over thousands of years. Spirals in Time charts the course of shells through history, from the first jewellery and the oldest currencies through to their use as potent symbols of sex and death, prestige and war, not to mention a nutritious (and tasty) source of food. We learn how shells have been exchanged for human lives, tapped for mind-bending drugs, and have even inspired advances in engineering and medicine.

In this book, Helen Scales leads us on a journey into the realm of these undersea marvels, animals that build a myriad of spiralling structures following just a few simple rules of mathematics and evolution. From shadowy mangrove forests to the deep blue ocean, she goes in search of everything from snails that ‘fly’ underwater on tiny wings to octopuses accused of stealing shells, giant mussels with golden beards, and clams that scrawl intricate messages to themselves in the fabric of their shells.

Shells are also bellwethers of our impact on the natural world. Some species have been overfished, others poisoned by polluted seas; perhaps most worrying of all, molluscs are expected to fall victim to ocean acidification, a side-effect of climate change that may soon cause shells to simply melt away. But rather than dwelling on what we risk losing, Spirals in Time urges you to ponder how seashells can reconnect us with nature, and heal the rift between ourselves and the living world.

Genre: Big history, Science & Philosophy

2015: By steppe, desert, and ocean. The birth of Eurasia

By steppe, desert, and ocean is nothing less than the story of how humans first started building the globalized world we know today. Set on a huge continental stage, from Europe to China, it is a tale covering over 10,000 years, from the origins of farming around 9,000 years BC to the expansion of the Mongols in the thirteenth century AD.

An unashamedly ‘big history’, it charts the development of European, Near Eastern, and Chinese civilizations and the growing links between them by way of the Indian Ocean, the silk roads, and the great steppe corridor. It is also the story of the rise and fall of empires, the development of maritime trade, and the shattering impact of predatory nomads on their urban neighbours.

Above all, as this immense historical panorama unfolds, we begin to see in clearer focus those basic underlying factors – the acquisitive nature of humanity, the differing environments in which people live, and the dislocating effect of even slight climatic variation – which have driven change throughout the ages, and which help us better understand our world today.

Genre: Big history

2015: Flappers. Six women of a dangerous generation

For many young women, the 1920s felt like a promise of liberty. It was a period when they dared to shorten their skirts and shingle their hair, to smoke, drink, take drugs and to claim sexual freedoms. In an era of soaring stock markets, consumer expansion, urbanization and fast travel, women were reimagining both the small detail and the large ambitions of their lives.

In Flappers, acclaimed biographer Judith Mackrell follows a group of six women – Diana Cooper, Nancy Cunard, Tallulah Bankhead, Zelda Fitzgerald, Josephine Baker and Tamara de Lempicka – who, between them, exemplified the range and daring of that generation’s spirit. For them, the pursuit of experience was not just about dancing the Charleston and wearing fashionable clothes. They made themselves prominent among the artists, icons and heroines of their age, pursuing experience in ways that their mothers could never have imagined, seeking to define what it was to be young and a woman in an age where the smashing of old certainties had thrown the world wide open.

Talented, reckless and wilful, with personalities that transcended their class and background, they rewrote their destinies in remarkable, entertaining and sometimes tragic ways. And between them they blazed the trail of the New Woman around the world.

Genre: Art & Design, Big history, Biography

2014: The edge of the world, How the North Sea made us who we are

This is a story of saints and spies, fishermen and pirates, traders and marauders – and of how their wild and daring journeys across the North Sea built the world we know.

When the Roman Empire retreated, northern Europe was a barbarian outpost at the very edge of everything. A thousand years later, it was the heart of global empires and the home of science, art, enlightenment and money. We owe this transformation to the tides and storms of the North Sea.

The water was dangerous, but it was far easier than struggling over land – so it was the sea that brought people together. Boats carried food and raw materials, but also new ideas and information. The seafarers raided, ruined and killed, but they also settled and coupled. With them they brought new tastes and technologies: books, clothes, manners, paintings and machines.

In this dazzling historical adventure, we return to a time that is largely forgotten and watch as the modern world is born. We see the spread of money and how it paved the way for science. We see how plague terrorized even the rich and transformed daily life for the poor. We watch as the climate changed and coastlines shifted, people adapted and towns flourished. We see the arrival of the first politicians, artists, lawyers: citizens.

From Viking raiders to mongol hordes, Frisian fishermen to Hanseatic hustlers, travelling as far west as America and as far east as Byzantium, we see how the life and traffic of the sea changed everything.

Drawing on an astonishing breadth of learning and packed with human dramas and revelations, this is the untold story of how we came to be who we are.

Genre: Big history

2014: After life. True tales of the restless dead

To “Rest in peace” is a very rare thing. Often, that concept is little more than wishful thinking.

Death means the end of life, but it is not the end of adventure. In fact, it is quite the opposite. Death opens up a whole new world of crazy escapades and extreme exploits – all encountered without the worry of death or injury.

After life: True tales of the restless dead unearths and recounts fantastic post-mortem adventures undertaken by vacious cadavers and also chronicles numerous misfortunes that have befallen the dead. From the beginnings of the “death trade” – digging into the profits made from mummy commerce, and the use of body parts for medicine (which continues to this day – though in different ways) – to accounts of posthumous executions, as well as sordid stories of crazed collectors, and even cases of celebrity cadavers stolen and held for ransom, After life: True tales of the restless dead uncovers all of these true tales, and more.

The dead are passive passengers in these bizarre journeys, so why can’t the living let the dead rest in peace?

Author J. Pednaud’s After life: True tales of the restless dead is filled with oddly riveting accounts of unusual posthumous episodes, as well as earnest observations on mankind’s fascination with death. Pednaud somehow presents the world of the dead with both facts and humour strong enough to keep us turning the page, even if we find ourselves doing it with our hands over our eyes.

Genre: Big history

2013: Octopus! The most mysterious creature in the sea

No one understands the octopus. With eight arms, three hearts, camouflaging skin, and a disarmingly sentient look behind its highly evolved eyes, how could it appear anything but utterly alien?

Octopuses have been captivating humans for as long as we have been catching them. Many cultures have octopus-centric creation myths, art, and, of course, cuisine. For all of our ancient fascination and millions of dollars’ worth of modern research, hoever, we still have not been able to get a firm grasps on these enigmatic creatures.

Now, Katherine Harmon Courage, a veteran journalist and contributing editor for Scientific American, dives into the mystifying underwater world of the octopus. She reports from around the globe of her adventures in Spain, Greece, and even Brooklyn, inviting us to experience the scientific discoveries and deep cultural ties that connect us to the octopus. You’ll discover:

  • The oldest known fossilized octopus is estimated to have lived 296 million years ago – even before the first dinosaurs emerged.
  • Government agencies are funding research labs around the world to re-create the octopus’s naturally occurring camouflage techniques.
  • About two thirds of an octopus’s brain capacity is spread throughout its eight arms, meaning one literally has a mind of its own.
  • Octopuses have aced numerous intelligence tests, including opening childproof bottles, solving mazes, and even recognizing individual people.
  • The octopus can change colors and textures within milliseconds to vanish against its background – yet we have no evidence that it can see in color.

Courage deftly interweaves personal narrative with interviews with leading octopus experts. The result is an entertaining yet scientifically grounded exploration of the octopus and its infinitely complex world.

Genre: Big history, Science & Philosophy

2012: Marienau. A daughter’s reflections

In 1929, Max and Gertrud Bondy opened the doors to Marienau, a progressive boarding school in rural Germany. After fleeing the Nazis in 1939, their daughter Annemarie and her husband George founded The Roeper School, still thriving today. These are Annemarie’s intimate memories of her childhood at Marienau. They render a portrait of the milieu that would birth the Bondy/Roeper family’s humanitarian philosophy-one that would evolve to profoundly impact the history of gifted education.

Genre: Autobiography, Big history, Gifted children

2009: Darwin’s lost world. The hidden history of animal life

Darwin was deeply puzzled. Beyond the rocks of the Cambrian, full of trilobites and other animal fossils, there seemed to be a thundering silence. Where were the ancestors of these animals? Were there long gaps in these ancient rocks? Was the story of the oldest life erased forever?

Martin Brasier gives a vivid, compelling, personal account of the quest for Precambrian life. In an exhilarating journey that takes us to Siberia and Outer Mongolia, he shows what we have learned of the extraordinary creatures of the Precambrian, and the questions that remain.

Genre: Big history, Science & Philosophy

2009: The faith instinct. How religion evolved and why it endures

The Faith Instinct: How Religion Evolved and Why It Endures is a 2009 book about the evolution of religious behavior by New York Times science reporter Nicholas Wade, in which the author argues that religious behaviours have evolved through natural selection and shares similar evolutionary origins with other forms of collective behaviour in animals, primarily tribal behaviour. Wade argues that religious behaviour, through shared gods and beliefs, music and dance that creates social solidarity, is the driving force in making groups of people who are not related to each other by family, comply with and enforce shared norms and rules for social behaviour that are necessary for societies to function, thereby allowing humans who are not related to each by family to function together in a civilization.

Wade argues that the selection for religious behaviour began at least 50,000 years ago between African tribes, where tribes that benefited more from the unifying power of shared gods and beliefs, music and dance, outcompeted rivals and thus left more survivors, whereby genes underlying a brain-based “faith instinct” proliferated, which caused religious tendencies to be ingrained in the human brain.

Genre: Big history, Science & Philosophy

2009: Rachel Carson. Witness for nature

Rachel Carson: Witness for nature is the long-awaited definitive biography of the courageous ecologist and nature writer whose book Silent Spring began a movement that transformed the way we understand ourselves and the living world.

By drawing on previously unavailable sources and on interviews with those who knew her, Linda Lear gives a compelling portrait of this heroic woman, illuminating the origin of her connection with nature and of her determination to save what she loved. Lear reveals the unexpected influence of Carson’s early experience with industrial pollution and examines her live-changing encounter with the possibility of global extinction in the frightening days of the early Cold War.

The book follows Carson’s efforts to become a marine biologist at a time when women were unwelcome in the academic community. It shows how her connections with nature were confirmed and strengthened through her work as a government scientist and editor, where her views about the potential dangers of synthetic chemical pesticides evolved. By the late 1950’s, Carson had transformed colourless government research into three brilliant, popular books about the sea, including The Edge of the Sea, and had become the most respected science writer in America.

Carson was convinced that she must speak out to inform a society made complacent by postwar prosperity. When her Silent Spring appeared in 1962, it did more than any single publication or event to alert the world to the hazards of environmental poisoning. Carson’s personal courage propelled her to complete her work against formidable odds, confronting a government and industry that were heedlessly putting the future of the living world at risk.

Rachel Carson challenged the culture of her time and, in the process, shaped a powerful social movement that altered the course of American history. In her sensitive rendering of Carson’s tragically short but affirming life, Linda Lear reminds us how her witness was ultimately able to turn the world in a different direction.

Genre: Big history, Biography, Science & Philosophy

2009: Queen Victoria’s children

Queen Victoria and Albert, Prince Consort had nine children who despite their very different characters, remained a close-knit family. Inevitably, as they married into European royal families their loyalties were divided and their lives dominated by political controversy. This is not only the story of their lives in terms of world impact, but also of their own personal achievements, their individual contributions to public life in Britain and overseas and in their roles as the children of Queen Victoria and the Prince Consort.

Genre: Big history, Biography

2008: The Earth after us

What would alien visitors of the far future, piecing together the history of Earth, find of our brief reign? What clues will we leave? What fossils? Just as we have gained knowledge of the past, of ancient climates and the activities of creatures long dead, so too might they decode the rocks. Jan Zalasiewicz uses this imaginary scenario to show how geologists reconstruct past worlds from their understanding of the dynamic processes that shape the Earth, making use of the tiniest signs in the rocks. Humankind has already done enough to leave a unique marker of climate change driven by our actions. If aliens were to uncover the ‘human stratum’ a hundred million years in the future, what would they make of us? And how might we be judged?

Genre: Big history, Future & Society, Science & Philosophy

2008: Grave secrets of dinosaurs. Soft tissues and hard science

This is a paleontological detective story, a 65-million-year-old case so cold it’s the hottest development in modern dinosaur-hunting. The victim, a hadrosaur, was discovered in the Hell Creek Badlands of North Dakota in 1999 by and enthusiastic fossil hound named Tyler Lyson. What seemed at first glance a solid but routine find would soon reveal itself to be one of the rarest of all specimens – a dinosaur mummy, and not just any mummy, but perhaps the finest and most complete example ever unearthed.

But this book is more than a window into the far-distant past; it’s also an account of a centyr and more of paleontological pioneers and a vivid portrait of the state of the art in modern paleontology. Phillip Manning calls upon many scientific disciplines and employs such high-teck tools as electron microscopes, LiDAR, and the world’s largest CT scanner, originally built to examine NASA spacecraft, now put to work imaging the enormous ancient creature that died hundreds of millennia ago.

Genre: Big history, Science & Philosophy

2007: BANG! The complete history of the universe

Why BANG!? Why did three men from markedly different backgrounds come together and spend to years passionately trashing out the text of a book about a Big Bang? Because they believe that every intelligent, inquisitive human being should have the chance to hear this astounding story, only very recently beginning to make sense – The complete history of the universe – in a language everyone can understand.

BANG! Space, time, matter… the Universe was born 13.7 billion years ago. Infinitely small at first, it expanded more rapidly than anyone can contemplate. Brian May, Patrick Moore and Chris Lintott explain how all this came about, from the moment when time and space came into existence, to the formation of the first stars, galaxies and planets, and to the evolution of human beings able to contemplate our own origins and ultimate destiny. Then on towards that destiny in the infinite future, long after the Earth has been consumed by the Red Giant Sun. The story is told in clear, straight forward terms, in the strict order in which the events happened, and uses no mathematics.

BANG! is an amazing story and this newly revised text brings it Bang! up to date. Is it fiction? The authors hope not, since it is based upon lifetimes work by great scientists such as Albert Einstein, Stephen Hawking and hundreds of other brilliant minds. Enjoy, and let your imagination run riot.

Genre: Big history, Future & Society, Science & Philosophy

2007: The silent deep. The discovery, ecology, and conservation of the deep sea

The Silent Deep tells the story of the exploration and discovery of the deep sea, the ecology of its diverse environments, and the impact of humans, highlighting the importance of global stewardship in keeping this delicate ecosystem alive and well. Written by world-renowned deep-sea ecologist Tony Koslow, this book is a comprehensive and authoritative overview of the state of the deep sea today, accessible to anyone interested in ocean science, the story of scientific discovery, and conservation of the earth’s most threatened ecosystems.

Genre: Big history, Future & Society, Science & Philosophy

2007: Thames. Sacred river

Just as Peter Ackroyd’s bestselling London is the biography of the city, Thames: Sacred river is the biography of the river, from sea to source. Exploring its history from prehistoric times to the present day, the reader is drawn into an extraordinary world, learning about the fishes that swim in the river and the boats that ply its surface; about floods and tides; hauntings and suicides; miasmas and malaria; locks, weirs and embankments; bridges, docks and palaces.

Peter Ackroyd has a genius for digging out the most surprising and entertaining details, and for writing about them in the most magisterial prose; the result is a wonderfully readable and captivating guide to this extraordinary river and the towns and villages which line it.

Genre: Big history

2003: The modern Moon. A personal view

Find this book on >Amazon.

Everyone on earth has looked up in wonder at the Moon. As the destination for the most audacious – and most expensive – voyage in history, the Moon has become the Rosetta stone for understanding the origin and evolution of the Earth and the other planets of our solar system.

Drawing on both traditional telescopic observations and the modern explorations of the Apollo, Clementine, and Lunar Prospector missions, The modern Moon: A personal view is an authoritative guidebook that tells the reader not only what to look for, but why to look. Combining scientific understanding with detailed descriptions and exquisite photographs, this book turns every reader with a backyard telescope into a field geologist equipped to unravel the Moon’s past and understand its present.

Genre: Big history, Science & Philosophy

2002: Endeavour. The story of Captain Cook’s first great epic voyage

This beautifully illustrated book gives a vivid account of life on board the Endeavour and its epic journey into the unknown between 1768 and 1771. The true purpose of this journey was to discover Terra Australis. However, British government, who wished to keep this a secret from other nations, claimed it was merely a scientific expedition to observe the transit of the planet Venus across the Sun.

Not only did the voyage result in the mapping of New Zealand, the east coast of Australia and the observation of the transit of Venus, but there was a wealth of other astronomical, navigational, zoological, botanical and anthropological discoveries.

Peter Aughton’s clearly written narrative captures the sense of adventure when sailing uncharted seas. While the wonder of the new never ceases, the three-year expedition is not without its tragedies and the Endeavour only narrowly escapes complete destruction as it strikes the Great Barrier Reef. The sailors are shown in all their strength as they navigate dangerous seas and combat life-threatening diseases. Aughton brings to life the many personalities on board the Endeavour from the cool, contained Captain Cook and the dapper botanist Joseph Banks to the roughest crew members, press-ganged into service. He also vividly describes the indigenous people encountered along the way, such as the light-fingered Tahitians, ferocious Maoris and the suspicious Aborigines. Beautifully illustrated with maps, drawings and etchings by the ship’s artist, Sydney Parkinson, as well as other members of the crew including Cook himself, Endeavour is the riveting story of an expedition that is unrivalled in scientific and artistic discovery.

Genre: Big history, Science & Philosophy

2001: The little book of stars

Stop for a moment to admire the nighttime stars that glitter and wheel overhead. To look at them is thrilling, but what do we really know about the pinpoints of light that stretch away into the black enormity of the sky? Can we possibly understand these glowing bodies that are separated from us by such vast stretches of time and space?

In The Little Book of Stars, Jim Kaler helps us see how modern astronomers have come to understand our stellar companions. In telling the story of the stars – actually the many stories of the stars – he describes their hidden births and violent deaths, their immense ages, and the near-unbelievable variety of sizes and configurations in which they exist. In their complexity and dynamism, Kaler tells us, the stars provide a view into the extraordinary physical forces that are at play in the Universe. And he describes how over the last 400 years scientists have come to understand, at first slowly and tentatively, now with increasing speed and certainty, just what these forces are and how they work. More, Kaler describes how we as humans have come to understand the stars, and how we have used them to keep time, to navigate, to try to predict the future, and to tell stories that explain our origins.

The Little Book of Stars will help you understand, with a revitalized sense of wonder, how our own history is inextricably tied to that of the stars, and how we are with them part of a singular ans astonishing Universe.

Genre: Big history, Science & Philosophy

2000: London. The biography

Much of Peter Ackroyd’s work has been concerned with the life and past of London but here, as a culmination, is his definitive account of the city. For him it is an organism with its own laws of growth and change, so this book is a biography rather than a history. Ackroyd reveals the dozens of ways in which the continuity of the city survives – in ward boundaries unchanged since the Middle Ages, in vocabulary and in various traditions – showing London as constantly changing, yet forever the same in essence.

Genre: Big history

1999: The eternal trail. A tracker looks at evolution

This book is available on >Amazon.

Were Jurassic dinosaurs social creatures? Can you determine the shape of a ram’s horns from its footprints? Paleontologist Martin Lockley answers these questions and many more in this highly original tale of tracking and track making. From the earliest fossilized prints left by a millipede on a volcanic island to Neil Armstrong’s footprint, forever embedded in the lunar dust, Lockley reinterprets the story of evolution, recorded over millions of years in the bedrock of our planet and its environs.

Reading a track, according to Lockley, is not unlike reading a book. And the experience can be just as enlightening. Far more than mere impressions in the earth’s crust, fossil footprints are alive with information about an animal’s overall shape, its behavior – even its color. Lockley demonstrates how the science of tracking is giving us new insights into the biology and evolutionary history of a diverse array of extinct animals. In the process, he offers a new, holistic approach to tracking – one that highlights the self-organizing principles at work in the natural world.

While The Eternal Trail is an eloquent testimony to the unity of form and function, it is also a marvelous adventure that spans the far reaches of the globe. We accompany Lockley to South Africa to examine earth’s first mammals (250 million-year-old Permian bushpigs caught napping in their burrow during a flood); to eastern Turkmenistan, where Lockley’s team uncovers the longest dinosaur trackway in the world; and to a place called Purgatory in the Rocky Mountains, where we find evidence of thousands of freshwater clams trampled to death by lumbering brontosaurs.

Trackers have always been keen observers of the natural world – from the Bushmen of the Kalahari (who, at an early age, could pick out their mother’s footprints from among those of the rest of the tribe) to the 19th century’s eccentric tracker-priests. Like those before him, Martin Lockley has an uncanny ability to get beneath an extinct animal’s skin and bring it to life. In so doing, he helps us see the world through a different lens.

Filled with fascinating anecdotes and surprising discoveries, The Eternal Trail initiates us into the art and science of tracking, while offering a poetic reflection on the continuity of life.

Genre: Big history, Science & Philosophy

1998: Wizard. The life and times of Nikola Tesla. Biography of a genius

Nikola Tesla (1856-1943), credited as the inspiration for radio, robots, and even radar, has been called the patron saint of modern electricity. Based on original material and previously unavailable documents, this acclaimed book is the definitive biography of the man considered by many to be the founding father of modern electrical technology. Among Tesla’s creations were channeling of alternating current, fluorescent and neon lighting, wireless telegraphy, and the giant turbines that harnessed the power of Niagara Falls.

The book is illustrated with sixteen pages of photographs, including the July 20, 1931, Time magazine cover for an issue celebrating the inventor’s career.

Genre: Big history, Biography, Science & Philosophy

1998: Victoria’s daughters

Five women who shared one of the most extraordinary and privileged sisterhoods of all time…

Vicky, Alice, Helena, Louise, and Beatrice were historically unique sisters, born to a sovereign who ruled over a quarter of the earth’s people and who gave her name to an era: Queen Victoria. Two of these princesses would themselves produce children of immense consequence. All five would face the social restrictions and familial machinations borne by nineteenth-century women of far less exalted class.

Researched at the houses and palaces of its five subjects – in London, Scotland, Berlin, Darmstadt, and Ottawa – Victoria’s Daughters examines a generation of royal women who were dominated by their mother, married of as much for political advantage as for love, and passed over entirely when their brother Bertie ascended to the throne. Packard, an experienced biographer whose last book chronicled Victoria’s final days, provides valuable insights into their complex, oft-tragic lives as scions of Europe’s most influential dynasty, and daughters of their own very troubled times.

Genre: Big history, Biography

1989: The politics of evolution. Morphology, medicine, and reform in radical London

Theories of evolution have been put forward for several decades before Darwin published his Origin of Species in 1859, but in the turbulent 1830s they were abominated by the respectable scientists at Oxford and Cambridge. Why? Adrian Desmond finds an answer by looking not at the wealthy Oxbridge gents but at the radicals, Dissenters, and atheists in London’s medical schools and secular university, where materialist theories of life flourished.

Lamarck’s ideas about evolution and Geoffroy’s theory of a “unity of plan” in animals were imported into Britain in the 1820s by medical dissidents and were soon adopted by the radical underworld. Such theories were politically useful to fierce democrats intent on leveling society, and at the cut-price anatomy schools, medical unions, and new University of London (whose founders hoped to “crush bigotry”) activists saw in evolution a means of attacking the natural theology of the Oxbridge Anglicans and the hated hospital consultants. These upper-class scholars and surgeons in turn feared that talk of life being powered by base Nature rather than the Godhead would wreck the paternalistic system on which their privileges depended.

The dread of being lumped with the agitators, Desmond contends, actually prevented Darwin from publishing his own theory of evolution until twenty years later. Many clerics clung to the notion of a static nature periodically updated by God, but in time a group of Coleridge’s disciples at the Royal College of Surgeons developed a sophisticated theory of change to rival the radicals’ own. Desmond concludes his story with the decline of the radicals as these Tories took the initiative.

The Politics of Evolution exploits a wealth of rarely examined material – radical tracts, medical newspapers, and manuscripts – to give fresh insight into pre-Darwinian anatomy and evolution. It provides a vivid portrait of a hectic, bustling London and its scientific lowlife, full of grit, humor, drunkenness, and bankruptcies. It also contains the first account of the private medical schools, analyzes the reform movements within the learned societies, looks at the role of Dissenting teachers, and relates the scientific and social views of the city’s leading comparative anatomists: Robert Grant (the first to talk of “evolution” in a modern sense), P. M. Roget, W. B. Carpenter, T Southwood Smith, and Richard Owen. By providing the view “from below”, a dimension missing from previous histories of biology, it changes our understanding of science, medicine, and society in nineteenth-century England.

Genre: Big history, Science & Philosophy

Boek toevoegen