Liefde & Relaties

Stichting Hoogbegaafd! is partner van Bol.com. Je steunt ons door via de links op deze pagina je boeken te bestellen. Een deel van de opbrengst gaat dan als commissie naar de stichting en dat kost je niets extra’s. Zorg dat je AdBlocker is uitgeschakeld.

Boek toevoegen

2017: Je leven in eigen hand. Verder na narcistische mishandeling

Dit boek is helaas niet leverbaar via Bol.com en is te verkrijgen via >Herstellen van emotionele en psychische mishandeling.

Dit boek is een vervolg op het werkboek Herstellen van narcistische mishandeling. In dit tweede boek van Iris Koops worden de onderwerpen uit het werkboek uitgediept en worden er nieuwe onderwerpen behandeld. Iris biedt een theoretisch kader en duidelijke inzichten en adviezen vanuit de praktijk. Daarnaast bevat dit nieuwe boek verschillende bijdragen van professionals, als ook tientallen ervaringsverhalen van slachtoffers die hun weg naar herstel hebben gevonden.

>>2014: Herstellen van narcistische mishandeling<<

Genre: Liefde & Relaties, Rouw & Trauma, Werk & Ondernemen

2016: Traumasporen. Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen

Dit diepmenselijke boek geeft een verhelderend inzicht in de oorzaken en gevolgen van trauma, en biedt hoop en duidelijkheid voor iedereen die de verwoestende effecten van traumatische ervaringen heeft leren kennen. Trauma is een van de grootste gezondheidsproblemen van deze tijd, niet alleen vanwege zijn uitwerking op slachtoffers van ongelukken en misdrijven, maar vooral ook vanwege de vaak minder zichtbare tol die huiselijk geweld, seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing en verslaving eisen.

Op basis van ruim dertig jaar onderzoek en klinische ervaring in de voorhoede van zijn vakgebied, toont prof. dr. Bessel van der Kolk hoe de angst en het isolement in de kern van het trauma letterlijk veranderingen aanbrengen in zowel de hersenen als het lichaam. Hij verklaart waarom getraumatiseerde mensen steeds weer gekweld worden door onbegrijpelijke angst, gevoelloosheid en onbeheersbare woede, en hoe trauma hun vermogen om zich te concentreren, zich te herinneren, vertrouwensrelaties aan te gaan en zich thuis te voelen in hun eigen lijf negatief beïnvloedt. Doordat ze de controle over zichzelf hebben verloren en gefrustreerd zijn geraakt door eerdere vergeefse behandelingen, zijn ze vaak bang dat ze onherstelbaar zijn beschadigd.

Traumasporen beschrijft op inspirerende wijze hoe een groep therapeuten en wetenschappers – samen met hun moedige patiënten – heeft geworsteld om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hersenwetenschappen, gehechtheidsonderzoek en lichaamsbewustzijn te integreren tot behandelingen waarmee getraumatiseerde mensen bevrijd kunnen worden van de tirannie van het verleden. Gebaseerd op het reguleren en synchroniseren van lichaam en geest door middel van yoga, mindfulness, EMDR, neurofeedback, theater en andere methoden, laat hij nieuwe wegen naar herstel zien, waarbij stap voor stap het vermogen wordt herwonnen om ‘te weten wat je weet en te voelen wat je voelt’. Bovendien creëren ze ervaringen die rechtstreeks ingaan tegen de machteloosheid en onzichtbaarheid die gepaard gaan met trauma, waardoor zowel volwassenen als kinderen weer zeggenschap over hun eigen lichaam en hun eigen leven kunnen krijgen.

Genre: Liefde & Relaties, Rouw & Trauma

2016: Pesten en treiteren. Psychisch geweld in het dagelijks leven

Pesten en treiteren binnen relaties op het werk komt veel vaker voor dan men denkt en heeft meestal verstrekkende gevolgen. Het is een vorm van intimidatie die wordt onderschat en gebagatelliseerd, ook door hulpverleners. Iedereen kan er slachtoffer van worden, maar preventiebeleid en wetgeving zijn nog ontoereikend en vaak vinden slachtoffers nergens erkenning.

De Franse psychiater Marie-France Hirigoyen legt helder en haarscherp de mechanismen bloot die aan pesten en treiteren ten grondslag liggen, en laat aan de hand van vele casestudy’s de soms extreme gevolgen ervan zien. Haar verhelderende boek is niet alleen een praktische gids voor slachtoffers en hulpverleners, maar ook een pleidooi voor een professionele aanpak en begeleiding.

Genre: Liefde & Relaties, Rouw & Trauma, Werk & Ondernemen

2014: Herstellen van narcistische mishandeling

Dit boek is helaas niet leverbaar via Bol.com en is te verkrijgen via >Herstellen van emotionele en psychische mishandeling.

Wanneer je een intensieve relatie hebt (gehad) met iemand met een persoonlijkheidsstoornis als narcisme of psychopathie, dan heeft dit vaak ernstige gevolgen. Door narcistische mishandeling raak je vervreemd van jezelf. Maar je Zelf is er nog wel. Ergens, diep verborgen. Met dit werkboek kun je de verbinding met jezelf herstellen.

Narcistische mishandeling is vaak “sneaky” en onderhuids. Het is niet helemaal duidelijk wat ze precies doen, maar je voelt het effect. In dit werkboek ontleed ik niet alleen wat ze doen en waarom, maar ik vertel je ook heel concreet hoe je je hiertegen kunt wapenen. Door middel van de opdrachten werk jij aan je herstel.

>>2017: Je leven in eigen hand. Verder na narcistische mishandeling<<

Genre: Liefde & Relaties, Rouw & Trauma

2014: Ze zeggen dat het overgaat. Het boek dat je helpt om te gaan met rouw en verdriet

Als we rouwen en verdriet hebben, hebben we geen nood aan een vermanend vingertje, aan clichés, aan opmerkingen dat we ons verlies moeten verwerken, loslaten of een plaats geven. Er wordt van ons verwacht dat er binnen zo kort mogelijke tijd een eindpunt komt aan onze rouw, dat het overgaat. In de praktijk blijkt dat we net niet loslaten maar een zoektocht starten naar een andere vorm van vasthouden of verbinden.

Rouw houdt nooit op, maar ontvouwt en ontwikkelt zich in de loop van ons leven en maakt deel uit van wie we zijn. We hebben het recht om te rouwen, op onze eigen manier, bewegend tussen kwetsbaarheid en kracht. Zelfs als je de pijn van een ingrijpend verlies levenslang met je meedraagt, hoeft dit geenszins in te houden dat je minder gezond en minder veerkrachtig bent.

In dit baanbrekende boek wordt een aantal maatschappelijke mythes over rouw ontkracht. De auteurs hebben gegevens uit het meest recente wetenschappelijke onderzoek samengebracht met ervaringen uit hun praktijk als psychotherapeut en rouwtherapeut. Theoretische inzichten en concrete praktijkvoorbeelden worden afgewisseld met verhalen die raken tot in de ziel.

Dat alles maakt van dit boek een mild boek over rouwprocessen, met veel respect en erkenning voor de ‘gekwetste krijgers’ die dag na dag ingrijpend verlies in hun leven moeten meedragen…

Genre: Liefde & Relaties, Rouw & Trauma

2013: Het drama van het begaafde kind

We kunnen ons verleden totaal niet veranderen, de krenkingen die ons in onze kindertijd zijn aangedaan, kunnen we niet ongedaan maken. Maar we kunnen wel onszelf veranderen, onszelf ‘repareren’, onze verloren integriteit heroveren. Dat kunnen we doen door te besluiten de in ons lichaam opgeslagen kennis van wat vroeger gebeurd is nader te bekijken en deze dichter bij ons bewustzijn te brengen. Dat is inderdaad een ongemakkelijke procedure, maar het is de enige die ons de mogelijkheid biedt eindelijk de onzichtbare en toch zo wrede gevangenis van de kindertijd te verlaten en onszelf te transformeren van onbewust slachtoffer van het verleden in een verantwoordelijk mens die zijn geschiedenis kent en ermee leeft.

Genre: Hoogbegaafde kinderen, Liefde & Relaties, Rouw & Trauma
Onderwerpen: Belgie, Nederland, Worldwide

2010: Destructieve relaties op de schop

Psychopathie is een ernstige stoornis van het geweten. Je geweten is je innerlijke sturing die je ontwikkeling draagt in verbondenheid met anderen. Bij ongeveer een op de twintig mensen is het licht van hun geweten zo zwak dat zij zich innerlijk niet kunnen ontwikkelen. In relaties hebben deze mensen weinig te bieden en vaak richten zij met bedrog, manipulaties en (psychisch) geweld grote schade aan.

‘Psychopathie’ roept de gedachte op aan mensen die zonder enige wroeging gruwelijke misdaden begaan. Deze extreme gevallen die de publieke opinie sterk beroeren zijn zeldzaam. buiten de context van deze zeer zware misdaden stelt men de diagnose bijna niet, terwijl dat wel zou moeten om de prooien te beschermen. De huis-tuin-en-keukenpsychopaat is eigenlijk nog gevaarlijker omdat hij meestal moeilijk te doorzien is en jarenlang een destructieve invloed kan laten gelden.

Destructieve relaties op de schop geeft je handvatten om psychopathie te herkennen en jezelf en mensen in je omgeving te beschermen. Het schetst een strategie voor het herstellen van je welbevinden. Bijzondere aandacht is er voor het beschermen van kinderen die afhankelijk zijn van een psychopaat. Mensen met deze stoornis slagen er vaak in om via manipulatie van de omgeving van hun prooi en van artsen, jeugdbeschermers, rechters – hun destructieve invloed te vermenigvuldigen. Het boek besluit met aanbevelingen aan beroepsmensen en voor preventie van psychopathie.

Genre: Liefde & Relaties, Rouw & Trauma

2006: Niemandskinderen. De gevolgen en verwerking van een onveilige jeugd

In dit indringende boek beschrijft Carolien Roodvoets de gevolgen van een onveilige jeugd en de verwerking daarvan.

Niemandskinderen laat zien dat ouders kinderen vaak gebruiken voor hun eigen welzijn. Het kind krijgt een zware rol toebedeeld in het kwetsbare huwelijk van zijn ouders en draagt zo bij aan het gezinsevenwicht. Kinderen worden de steunpilaren van hun ouders in plaats van dat zij zelf steun ontvangen; zij groeien op in een privé-oorlogsgebied en proberen te overleven. Eenmaal volwassen geworden kunnen Niemandskinderen hun draai in het leven vaak niet vinden. Ze verdwalen in Niemandsland en verdrinken daar voorgoed, of… ze gaan hun traumatische geschiedenis verwerken.

Niemandskinderen is een boek voor volwassenen die worstelen met de last die een onveilige jeugd met zich bracht, en voor therapeuten/hulpverleners die met deze groep te maken hebben.

Genre: Liefde & Relaties, Rouw & Trauma

1991: Bespiegelingen over levenswijsheid

Hoe kunnen we, ervan uitgaande dat de wereld nu eenmaal een tranendal is, toch proberen ons leven zo aangenaam mogelijk in te richten? Jaag niet het geluk na, zo luidt de raad die Schopenhauer ons in dit boek geeft, maar besteed al je energie aan het vermijden van ongeluk. Bespiegelingen over levenswijsheid, dat in 1991 voor het eerst sinds 1907 weer in een nieuwe Nederlandse vertaling is verschenen, geeft niet alleen een schat aan wijze levenslessen, maar is dankzij Schopenhauer’s onnavolgbare stijl ook te genieten als een literair meesterwerk.

Met zijn Bespiegelingen over levenswijsheid verwierf Schopenhauer tien jaar voor zijn dood eindelijk de roem en erkenning waar hij zijn hele leven tevergeefs naar had gesmacht.

Handboek voor het genie, geschreven door niemand minder dan de filosoof Schopenhauer. Het cynisme van deze 19e eeuwse filosoof staat in mooi contrast met de hedendaagse zelfhulp- en succesliteratuur. Schopenhauer bewijst dat pessimisme en humor hand in hand gaan. Voor mij was het een verademing, omdat ik in Schopenhauer een van de weinige gelijkgestemden vond. De centrale vraag is: Hoe kunnen we, ervan uitgaande dat de wereld nu eenmaal een tranendal is, toch proberen het leven zo aangenaam mogelijk in te richten?

Monique van Ommen, 5 september 2017

Genre: Levenslessen, Liefde & Relaties, Rouw & Trauma

Boek toevoegen

>Of doorzoek alle producten van Bol.com en steun ons door via deze pagina te bestellen

Love & Relationships

The Gifted! Foundation is a partner of Bol.com. You support us by ordering your books through the product links listed on this page. A part of the book price is then transferred to the foundation without additional costs. Please make sure your AdBlocker is turned off.

Add book

2015: Bright adults. Uniqueness and belonging across the lifespan

You were bright, perhaps gifted, as a child, but what about now that you are an adult? You may still find that you seem more intense or sensitive than others, feel different, perhaps are impatient, and remain puzzled as to where you fit in the world. This book is for you.

Dr. Ellen Fiedler guides us through the life stages of gifted adults, including their experiences, tasks, and challenges they face during their journeys. Using a sailing methaphor, she provides perspective to help us anticipate the shoals, currents, and sandbars of life, including:

 • College planning and entering the workforce
 • Finding kindred spirits
 • Romantic relationships and marriage
 • Parenthood
 • Midlife quests
 • Mentoring others
 • Growing old gifted
 • Running aground
Genre: Gifted adults, Love & Relationships, Work life

2014: Quitting. Why we fear it and why we shouldn’t in life, love, and work

Find out why the happiest, most successful people have the ability both to persist and to quit

Do you believe that “winners never quit and quitters never win”? Do you tend to hang in longer than you should, even when you’re unhappy? Our culture usually defines quitting as admitting defeat, but persistence isn’t always the answer: When a goal is no longer useful, we need to be able to quit to get the most out of life. In Quitting, bestselling author Peg Streep and psychotherapist Alan Bernstein reveal simple truths that apply to goal setting and achievement in all areas of life, including work, love, and relationships:

 • Without the ability to give up, most people will end up in a discouraging loop.
 • Quitting is a healthy, adaptive response when a goal can’t be reached.
 • Quitting permits growth and learning, as well as the ability to frame new goals.

Featuring compelling stories of people who successfully quit, along with helpful questionnaires and goal maps to guide you on the right path, Quitting wil help you evaluate whether your goals are working for or against you, and whether you need to let go in order to start anew.

Genre: Life lessons, Love & Relationships, Work life

2014: The body keeps the score. Brain, mind, and body in the healing of trauma

This profoundly humane book offers a sweeping new understanding of the causes and consequences of trauma, offering hope and clarity to everyone touched by its devastation. Trauma has emerged as one of the great public health challenges of our time, not only because of its well-documented effects on combat veterans and victims of accidents and crimes, but because of the hidden toll of sexual and family violence and of communities and schools devastated by abuse, neglect, and addition.

Drawing on more than thirty years at the forefront of research and clinical practice, Bessel van der Kolk shows that the terror and isolation at the core of trauma literally reshape both brain and body. New insights into our survival instincts explain why traumatized people experience incomprehensible anxiety and numbing and intolerable rage, and how trauma affects their capacity to concentrate, to remember, to form trusting relationships, and even to feel at home in their own bodies. Having lost the sense of control of themselves and frustrated by failed therapies, they often fear that they are damaged beyond repair.

The body keeps the score is the inspiring story of how a group of therapists and scientists – together with their courageous and memorable patients – has struggled to integrate recent advances in brain science, attachment research, and body awareness into treatments that can free trauma survivors from the tyranny of the past. These new paths to recovery activate the brain’s natural neuroplasticity to rewire disturbed functioning and rebuild step by step the ability to “know what you know and feel what you feel.” They also offer experiences that directly counteract the helplessness and invisibility associated with trauma, enabling both adults and children to reclaim ownership of their bodies and their lives.

Readers will come away from the book with awe at human resilience and at the power of our relationships – whether in the intimacy at home or in our wider communities – to both hurt and heal.

Genre: Grief & Trauma, Love & Relationships

2010: In sheep’s clothing. Understanding and dealing with manipulative people

Dr. George Simon knows how people push your buttons. Your children – especially teens – are expert at it, as is your mate. A co-worker may quietly undermine your efforts while professing to be helpful, or your boss may prey on your weaknesses. Manipulative people have two goals: to win and to look good doing it. Often those they abuse are only vaguely aware of what is happening to them. In this eye-opening book, you’ll also discover:

 • 4 reasons why victims have a hard time leaving abusive relationships
 • Power tactics manipulators use to push their own agendas and justify their behavior
 • Ways to redefine the rules of engagement between you and an abuser
 • How to spot potential weaknesses in your character that can set you up for manipulation
 • 12 tools for personal empowerment to help you maintain greater strength in all relationships
Genre: Grief & Trauma, Love & Relationships, Work life

2009: Mean mothers. Overcoming the legacy of hurt

An exploration of the darker side of maternal behavior drawn from scientific research, psychology, and the real-life experiences of adult daughters, Mean mothers sheds light on one of the last cultural taboos: what happens when a woman doensn’t or can’t love her daughter.

Mean mothers reveals the multigenerational thread that often runs through these stories – many unloving mothers are the daughters of unloving or hypercritical women – and explores what happens to a daughter’s sense of self and to her relationships when her mother is emotionally absent or even cruel. But Mean mothers is also a narrative of hope, recounting how daughters can get past the legacy of hurt to become whole within and to become loving mothers to the next generation of daughters. The personal stories of unloved daughters and sons and those of the author herself, are both unflinching and moving, and bring this most difficult of subjects to life.

Mean mothers isn’t just a book for daughters who’ve had difficult or impossible relationships with their mothers. By exposing the myths of motherhood that prevent us from talking about the women for whom mothering a daughter is fraught with ambivalence, tension, or even jealousy, Mean mothers also casts a different light on the extraordinary influence mothers have over their female children as well as the psychological complexity and emotional depth of the mother-daughter relationship.

Genre: Grief & Trauma, Love & Relationships

2008: The drama of the gifted child

Why are many of the most successful people plagued by feelings of emptiness and alienation? This wise and profound book has provided thousands of readers with an answer—and has helped them to apply it to their own lives.

Far too many of us had to learn as children to hide our own feelings, needs, and memories skillfully in order to meet our parents’ expectations and win their ”love.” Alice Miller writes, ”When I used the word ‘gifted’ in the title, I had in mind neither children who receive high grades in school nor children talented in a special way. I simply meant all of us who have survived an abusive childhood thanks to an ability to adapt even to unspeakable cruelty by becoming numb… Without this ‘gift’ offered us by nature, we would not have survived.” But merely surviving is not enough. The Drama of the Gifted Child helps us to reclaim our life by discovering our own crucial needs and our own truth.

Genre: Grief & Trauma, Love & Relationships

1999: Gifted grownups. The mixed blessings of extraordinary potential

Gifted Grownups, Marylou Kelly Streznewski’s unprecedented, 10-year study of 100 gifted adults, examines how being identified as a “smart kid” early on affects career choices, friendships, and romantic pairings later in life. Why do some talented and gifted people become Mozarts and Einsteins or corporate chieftains, while others drop out of school, struggle to hold down jobs, or turn to self-destructive behavior? What are the signs of giftedness, its pitfalls, and its promise? Marylou Streznewski provides answers to these and other questions, and creates an intriguing picture of what it is like to have an accelerated mind in a slow-moving world.

Traditionally, the gifted were measured in terms of intelligence only, and anyone with an IQ score higher than 130 was automatically grouped in with that misunderstood minority. Recently “giftedness” has been redefined to include qualities like extraordinary creative, leadership, or physical skills. Heightened perception, sensitivity, humor, and the ability to put complex ideas together quickly are also aspects of giftedness. These gifts affect the way talented adults react to their friends, families, jobs, and life challenges. Doing for gifted grownups what the bestselling Driven to Distraction did for adults with attention deficit, Gifted Grownups traces many types of gifted adults, including the high-testing, power-achieving Striver; the popular scholar or athlete Superstar; and the creative intellectual, free-spirit Independent. Here for the first time and in their own words, 100 gifted grownups, from ages 18 to 90, and a variety of family and educational backgrounds, occupations, social classes, and races, count the blessings and tally the costs of a high-powered mind.

Genre: Gifted adults, Love & Relationships, Work life

1997: The gift of fear

In this empowering book, Gavin de Becker, the man Oprah Winfrey calls the US’s leading expert on violent behaviour, shows you how to spot even subtle signs of danger – before it’s too late. Shattering the myth that most violent acts are unpredictable, de Becker, whose clients include top Hollywood stars and government agencies, offers specific ways to protect yourself and those you love, including how to act when approached by a stranger, when you should fear someone close to you, what to do if you are being stalked, how to uncover the source of anonymous threats or phone calls, the biggest mistake you can make with a threatening person, and more. Learn to spot the danger signals others miss. It might just save your life.

Through dozens of compelling examples from his own career, security expert Gavin de Becker teachers readers how to read the signs of impending danger by using their most basic – but often most discouraged – survival skill: intuition. This book provides a unique combination of practical guidance on leading a safer life and profound insight into human behaviour.

Genre: Grief & Trauma, Love & Relationships, Work life

1995: The drama of being a child. The search for the true self

Alice Miller’s startling insights into child development are shared with us here as she explains her conviction that violence and cruelty in society have their roots in conventional child rearing and in education. She shows how many children, adapted from birth to the needs and ambitions of their parents, lose the ability to experience and express their true feelings, eventually to become estranged from their real selves. In sublimating their full potential in order to fulfill the desires of their parents, they impede the creativity, vitality and integrity that is authentically their own. Many people who have read her books have discovered within themselves the little child they once were. This may explain the strong and deep reactions Alice Miller’s books have evoked in so many readers.

Genre: Gifted children, Grief & Trauma, Love & Relationships

Add book