Hoogbegaafde volwassenen

Stichting Hoogbegaafd! is partner van Bol.com. Je steunt ons door via de links op deze pagina je boeken te bestellen. Een deel van de opbrengst gaat dan als commissie naar de stichting en dat kost je niets extra’s. Zorg dat je AdBlocker is uitgeschakeld.

Boek toevoegen

2018: Te slim om te slagen. Over succesangst bij hoogbegaafden

Dit boek is helaas niet leverbaar via Bol.com en is te verkrijgen via >Prismatis.

Begeleid je hoogbegaafden maar bereik je niet altijd de resultaten die je wilt bereiken? Ben je hoogbegaafd en het zat om telkens je doel niet te bereiken? Is jouw kind hoogbegaafd en begrijp je niet waar het soms fout loopt? Te slim om te slagen biedt een nieuwe kijk op problemen waar hoogbegaafden tegenaan kunnen lopen en een alternatief voor de bestaande aanpak.

Dit boek is een aanzet tot een gesprek over succesangst. Het stelt vragen en zoekt naar antwoorden. Het biedt een nieuwe kijk op allerlei concepten die we associëren met hoogbegaafdheid. Dit boek helpt je deze concepten te bekijken door een succesangst-bril.

Genre: Hoogbegaafde kinderen, Hoogbegaafde volwassenen
Onderwerpen: Nederland

2017: Meer dan intelligent. De vele gezichten van hoogbegaafdheid bij jongeren en volwassenen

Een vernieuwende kijk op hoe het potentieel van hoogbegaafden tot volle ontwikkeling kan komen

Niet elke hoogbegaafde gaat op dezelfde manier om met prestaties. De ene wordt er gelukkig van, de ander zet zich pas in als hij er het nut van inziet en nog een ander kan niet omgaan met hoge verwachtingen.

In dit baanbrekende boek leggen hoogbegaafdheidsexperts Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx de vele valkuilen bloot die aanwezig talent kunnen fnuiken. Maar ze reiken ook concrete tools aan die hoogbegaafden kunnen helpen om hun talenten te laten floreren en gelukkiger in het leven te staan.

Dit boek is geschreven vanuit het perspectief van het bedrijf Exentra.

Genre: Hoogbegaafde kinderen, Hoogbegaafde volwassenen
Onderwerpen: Belgie

2017: Hoogbegaafde volwassenen. Zet je gaven intelligent en positief in

Hoogbegaafdheid is geen garantie op succes en veel hoogbegaafde volwassenen voelen zich vaak al hun hele leven ‘anders’. Je vermoedt wel dat je bijzondere gaven hebt, maar toch kun je worstelen met jezelf en met je omgeving. Je ervaart onbegrip op je werk, raakt regelmatig in conflict of hebt moeite met relaties. Als je er op volwassen leeftijd achter komt dat je hoogbegaafd bent, dan vallen veel puzzelstukjes op hun plaats en gaat er een nieuwe wereld voor je open. Je beseft dat er meer mensen zoals jij zijn.

De zes auteurs zetten recente wetenschappelijke inzichten over hoogbegaafdheid op een rij en voegden daar waardevolle praktijkervaringen aan toe. Zo bundelden de redacteurs al deze deskundigheid in dit buitengewone boek.

Hoogbegaafde volwassenen, zet je gaven intelligent en positief in besteedt ruim aandacht aan vragen die spelen onder hoogbegaafden: Hoe vind ik aansluiting bij anderen? Waarom ben ik zo gevoelig en hoe ga ik daar mee om? Hoe maak ik keuzes? Hoe ga ik verder? In dit boek lees je hoe je als hoogbegaafde jezelf kunt zijn en hoe je je kwaliteiten positief kunt inzetten voor een gelukkig en succesvol leven.

Dit boek is geschreven vanuit het perspectief van de stichting IHBV.

Genre: Hoogbegaafde volwassenen
Onderwerpen: Nederland

2015: Verborgen hoogbegaafdheid. Een gids voor leerkrachten

Hoe kunnen leerkrachten voorkomen dat zij hoogbegaafdheid niet of pas heel laat signaleren? Over deze vraag is nog maar weinig gepubliceerd en Ben Daeter geeft in deze gids een aantal handreikingen. Hoogbegaafden vertellen zelf over het verborgen blijven van hun hoogbegaafdheid en welke impact dit heeft gehad. Ze geven ook suggesties om te voorkomen dat bij anderen in de toekomst hun hoogbegaafdheid verborgen blijft.

Op basis van deze verhalen geeft de auteur een aantal handvatten aan leerkrachten, zodat zij hoogbegaafdheid tijdig kunnen signaleren en er adequaat mee om kunnen gaan. Hij gaat uitvoerig in op de kwestie van het tijdig inspringen op een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong van een kind, onder andere met behulp van suggesties voor een observatieverslag. In nagenoeg alle levensverhalen komen de onderwerpen onderpresteren, onbekendheid met hoogbegaafdheid en faalangst aan de orde. Deze onderwerpen krijgen dan ook uitvoerig de aandacht.

Leerkrachten (en ook toekomstige leerkrachten) kunnen deze gids gebruiken om hun onderwijs zo in te richten dat zij alert zijn en hoogbegaafdheid tijdig signaleren. Daarnaast kunnen ook volwassenen die menen dat ze met een verborgen hoogbegaafdheid te maken hebben herkenning vinden.

Genre: Biografie, Hoogbegaafde kinderen, Hoogbegaafde volwassenen
Onderwerpen: Nederland

2015: Een andere kijk op hoogbegaafdheid

Wat is hoogbegaafdheid? Er is geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid, en dé hoogbegaafde bestaat niet. Bij hoogbegaafdheid denken we in eerste instantie aan moeilijke concepten kunnen begrijpen en aan snel kunnen denken. Maar bij hoogbegaafdheid hoort ook overspoeld raken door prikkels. En je noodgedwongen aanpassen omdat het lijkt alsof je echte ik niet past binnen de sociale normen. Dat hebben de auteurs allen zelf ervaren en vanuit deze ervaringen beschrijven zij – en bepleiten zij – een andere kijk op hoogbegaafdheid. Vanuit dit kader bespreken zij een aantal belangwekkende thema’s: intelligentie, gedrag, prikkelverwerking, onderwijs, een andere kijk op onderzoek en tests. Ook komt de stand van zaken vanuit de wetenschap aan bod en noteren zij een staalkaart aan ervaringen van jongere en oudere hoogbegaafden. Aan het slot van elk hoofdstuk staan uitgebreide tips en adviezen aan ouders, leerkrachten en kinderen om beter om te leren gaan met hoogbegaafdheid.

Het gaat bij hoogbegaafdheid niet om prestaties. Het gaat er zelfs niet om dat je het beste uit hoogbegaafden haalt. Mariken Althuizen, Esther de Boer en Nathalie van Kordelaar willen duidelijk maken dat hoogbegaafdheid gaat om je ‘zijn’ dat zich ontwikkelt in de loop van je leven. En met de opgedane inzichten uit Een andere kijk op hoogbegaafdheid kun je je ‘zijn’ sturen in de richting die jij wilt.

Niet alle theorieën en modellen in dit boek zijn wetenschappelijk gefundeerd.

Op de website van het IHBV verscheen een recensie van dit boek.

>Recensie lezen

Genre: Hoogbegaafde kinderen, Hoogbegaafde volwassenen
Onderwerpen: Nederland

2015: Vechten tegen verveling. Gevangen in een bore-out

Frouke is 31, hoogopgeleid en aan de slag in haar eerste job in de privésector als ze instort. De diagnose: een bore-out, na een maandenlang gevecht tegen intense verveling. Door het zware taboe dat rustte op verveling op het werk hield ze al die tijd de schijn hoog voor haar collega’s, vrienden en familie. Maar op haar werk telde ze elke minuut van de dag af en haar vrije tijd bracht ze vaak apathisch door op een stoel. Tot haar lichaam voor haar besliste.

In Vechten tegen verveling vertelt Frouke openhartig over de jaren voor de instorting en de maanden van ziekteverlof die erop volgen. Ze deelt de immense schaamte, de frustratie vanwege het taboe en de invloed van verveling op haar lichaam en manier van denken. Op basis van wetenschappelijke literatuur en haar eigen ervaring licht ze de (potentiële) oorzaken, het verloop en de symptomen van een bore-out toe. Ze vertelt ook over haar herstel en de hulp die ze moest zoeken. Frouke hoopt met dit boek mensen in gelijkaardige situaties de herkenning en erkenning te bieden waar ze zelf zolang naar heeft gezocht en die absoluut noodzakelijk zijn in het herstelproces.

Op de website van het IHBV verscheen een recensie van dit boek.

>Recensie lezen

Genre: Autobiografie, Hoogbegaafde volwassenen, Werk & Ondernemen
Onderwerpen: Belgie

2014: Van mavo tot Harvard

In het boek ‘Van mavo tot Harvard’ neemt Peter Riezebos je mee op zijn bizarre reis van zijn tijd op de basisschool, via een klinische opname, naar studeren op Harvard en hoe dit nou kon gebeuren. Hij gaat daarbij in op vragen als: Hoe werkt ons onderwijs? Wat is ADHD of bijvoorbeeld autisme? En wat betekenen deze stoornissen voor jou of je kinderen met betrekking tot leren en onderwijs? Peter neemt je mee op reis door de hersenen en het onderwijs. Geïllustreerd door zijn levensverhaal verduidelijkt Peter Riezebos verstandelijke obstakels als autisme, ADHD, motivatie, faalangst, intelligentie en hoogbegaafdheid en bespreekt hij hoe deze zich verhouden tot lezen, leren en studeren. Peter laat in dit boek zien hoe zijn grootste valkuilen, zijn grootste successen werden. Oftewel van zittenblijvende mavo leerling tot onderzoeker aan Harvard.

Op de website van het IHBV verscheen een recensie van dit boek.

>Recensie lezen

Genre: Autobiografie, Bijzondere populaties, Hoogbegaafde kinderen, Hoogbegaafde volwassenen
Onderwerpen: Nederland

2013: Misdiagnose van hoogbegaafden. Handreikingen voor passende hulp

Verkeerde diagnoses voor hoogbegaafden veroorzaken vaak onnodig lijden. De kenmerken van hoogbegaafdheid worden dan verkeerd geïnterpreteerd. Deze creatieve en zeer getalenteerde kinderen en volwassenen krijgen te horen dat zij een gedragsstoornis of emotionele stoornis hebben zoals ADD/ADHD, Asperger of een depressie. Zij worden daarvoor ten onrechte behandeld of krijgen onnodige medicatie. Dit boek helpt psychologen, pedagogen, leraren en andere professionals goed onderscheid te maken tussen pathologische gedragingen en gedrag dat ‘normaal’ is voor hoogbegaafden. Het boek bevat een overzicht van misdiagnoses en behandelingen met vele voorbeelden. Daarnaast geven de auteurs veel praktische aanwijzingen.

>2016: Misdiagnosis and dual diagnoses of gifted children and adults

Genre: Bijzondere populaties, Hoogbegaafde kinderen, Hoogbegaafde volwassenen
Onderwerpen: Belgie, Nederland, Worldwide

2011: Ongekend hoogbegaafd. 13 portretten

Dit boek is helaas niet meer leverbaar via Bol.com en is mogelijk elders tweedehands te verkrijgen.

Hoogbegaafdheid is tegenwoordig een bekend begrip. Maar hoe is het om hoogbegaafd te zijn? De kennis hierover is beperkt tot theoretische studies en tests. Wanneer er van hoogbegaafdheid sprake is, gaat met meestal óver de mensen, kinderen vaak, die hoogbegaafd zijn en hoe met hen om te gaan. Het begrip van binnenuit is nog beperkt.

Ongekend hoogbegaafd bevat portretten van elf volwassenen en twee pubers die vertellen hoe ze omgaan met hoogbegaafdheid en daarin hun weg vinden. Duidelijk wordt hoe een voordeel lastig kan zijn en hoe het, onder welke voorwaarden, voordeliger wordt. De uiteenlopende ervaringen zijn aangevuld met een inleidende beschouwing en een hoofdstuk over consequenties voor het onderwijs.

Genre: Biografie, Hoogbegaafde kinderen, Hoogbegaafde volwassenen
Onderwerpen: Nederland

2008: Hoogbegaafd. Dat zie je zó! Over zelfbeeld en imago van hoogbegaafden

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.

Herkent u zich in deze typering? Of iemand uit uw omgeving? Grote kans dat uzelf hoogbegaafd bent of dat die ander het is. Hoe kwam deze definitie tot stand? En – belangrijker nog – wat kunt u ermee?

Maud Kooijman-van Thiel (1955) is gezinssocioloog, psychotherapeut en wetenschappelijk onderzoeker. Samen met twintig experts zocht zij naar de kern van wat het betekent om hoogbegaafd te zijn. Op het symposium ‘Hoogbegaafd. Dat zie je zó!’ deden Kooijman en enkele van haar collega’s, Noks Nauta, Frans Corten en Willem Kuipers, verslag van deze zoektocht. In dit boek wordt het ‘Delphi-model Hoogbegaafdheid’ gepresenteerd. Een existentieel model, dat empowerment van hoogbegaafden beoogt. De vraag komt aan de orde of excellente prestaties een noodzakelijke voorwaarde voor hoogbegaafdheid zijn. Een lans wordt gebroken voor het ‘uit de kast komen’ van gewone, maar zeker ook succesvolle hoogbegaafden. En storytellers vertellen over hun leven als hoogbegaafde.

Genre: Hoogbegaafde volwassenen
Onderwerpen: Nederland

2007: Ongeleide projectielen op koers. Werken en leven met hoogbegaafdheid

Je bent slim en je wilt wat met je leven. Waarom lukt dit je niet? Waarom snappen mensen je niet en erger jij je zo aan je collega’s?

Leven en werken met hoge intelligentie is niet altijd even eenvoudig. Niet voor hoogbegaafden zelf, maar ook niet voor hun omgeving. Hoogbegaafden in hun kracht zijn originele, creatieve, vitale, gedreven en constructieve medewerkers. Ze zijn van grote waarde in hun werk en in de samenleving.

Maar niet alle hoogbegaafden slagen erin deze talenten zichtbaar te maken. Ze raken uit balans en komen terecht in hun valkuilen. Een in aanleg krachtige persoonlijkheid zonder duidelijke koers, roept in zijn of haar omgeving het beeld op van een ongeleid projectiel. Niet aan te sturen, niet mee samen te werken, niet mee te communiceren, een betweter, asociaal, ongrijpbaar. Bij collega’s en leidinggevenden (en ook bij partners en vrienden) roept dit gedrag niet alleen veel irritatie op, maar ook angst en onzekerheid. Talenten worden niet meer gezien en zo is de cirkel rond. Hoogbegaafden zelf raken hierdoor hun levensrichting kwijt en verpieteren.

Dit boek geeft elf voorbeelden van hoogbegaafde volwassenen die hun eigen weg zoeken nadat zij uit de koers zijn geraakt. Vaak was er een prikkel vanuit hun omgeving nodig om die zoektocht te starten.

De auteurs, Noks Nauta, bedrijfsarts en psycholoog, en Sieuwke Ronner, psycholoog, kennen de genoemde voorbeelden vanuit hun professionele en persoonlijke ervaringen. Zij bieden, naast de voor veel hoogbegaafden herkenbare en soms humoristische verhalen, concrete handvatten om richting te geven aan talenten. Talenten die je als hoogbegaafde al in huis hebt, maar die er om welke reden dan ook niet uit komen.

Ook leidinggevenden, bedrijfs- en verzekeringsartsen, psychologen, loopbaanadviseurs, P&O’ers en anderen die met hoogbegaafde werknemers te maken hebben, kunnen met dit boek hun voordeel doen. Talent kan zo herkend en erkend worden en daarmee tot grote bloei komen!

>2016: Gifted workers. Hitting the target

Genre: Hoogbegaafde volwassenen, Werk & Ondernemen
Onderwerpen: Nederland

2007: Verleid jezelf tot excellentie. Gereedschap voor extra intelligente mensen

Wat zijn extra intelligente mensen? Excellentie, wat is dat? Is het arrogant om excellent te willen zijn? Ben ik wel goed genoeg?

Extra intelligente mensen herkennen zich wezenlijk in drie of meer van de vijf karakteristieke kenmerken: intellectueel vaardig, buitengewoon nieuwsgierig, een sterke behoefte aan autonomie, grenzeloos en mateloos in het najagen van interesses en een combinatie van emotionele onzekerheid en intellectuele zelfverzekerdheid.

Als je extra intelligent bent en wilt excelleren, ben je vaak zelf het lastigste obstakel. Beperkende overtuigingen over je eigen kwaliteiten remmen je af. Dit boek biedt gereedschap om die overtuigingen te verruimen.

In een prettig leesbare stijl krijg je toelichting op het begrip extra intelligentie (Xi), de verschillen en overeenkomsten tussen Xi en hoogbegaafdheid en op de zeven facetten van de Xidentiteit. Via de metafoor van het labyrint werk je stapsgewijs toe naar een duurzame expressie van je excellentie.

Dit boek is geschreven voor iedereen die met extra intelligente mensen te maken heeft: voor wie het zelf is, voor wie dierbaren het zijn en voor wie beroepsmatig bij hun wel en wee betrokken is.

Niet alle theorieën en modellen in dit boek zijn wetenschappelijk gefundeerd.

Dit boek promoot een bedrijf.

Genre: Hoogbegaafde volwassenen
Onderwerpen: Nederland

2007: Het geheim van de uitblinker

In Het geheim van de uitblinker proberen de psychologen Vittorio Busato en Frenk van Harreveld meer inzicht te krijgen in wat ‘uitblinkers’ in totaal verschillende domeinen met elkaar gemeen hebben. De auteurs interviewden daartoe zo’n twintig personen uit de wereld van sport, muziek, kunst, ondernemen en wetenschap wier talent en prestaties niet meer ter discussie staan.

Alle geïnterviewden reflecteren open over hun talent en wat zij denken gemeen te hebben met andere uitblinkers. Hoe verklaren zij hun prestaties? Hoe belangrijk is erkenning? Welke persoonlijkheidseigenschappen zijn cruciaal? Is uitblinken vooral een kwestie van inspiratie, of juist van transpiratie? Busato en Van Harreveld sluiten af met een populairwetenschappelijk essay waarin zij een psychologischer antwoord formuleren op de vraag wat het geheim van de uitblinker is.

Het geheim van de uitblinker bevat interviews met onder anderen Hans Teeuwen, Loek van Wely, Pierre Bokma, Frits van Oostrom, Marlies Dekkers, Joost Zwagerman, Rineke Dijkstra, Sergio Herman en Eddy Terstall.

Genre: Biografie, Hoogbegaafde volwassenen, Werk & Ondernemen
Onderwerpen: Nederland

2003: Het Mensaquotiënt

In dit boek kan iedereen met belangstelling voor het IQ, informatie vinden over intelligentie in het algemeen en hoge intelligentie in het bijzonder. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan het meten van intelligentie, de diverse soorten intelligenties, controverses en de facetten die behoren bij het leven met een hoge intelligentie. Daarnaast bevat het boek een kennismaking met de Vereniging Mensa Nederland, haar leden, geschiedenis, activiteiten en toelatingseis.

Dit boek is geschreven vanuit het perspectief van de Vereniging Mensa Nederland.

Genre: Hoogbegaafde volwassenen
Onderwerpen: Nederland

Boek toevoegen

>Of doorzoek alle producten van Bol.com en steun ons door via deze pagina te bestellen

Gifted adults

The Gifted! Foundation is a partner of Bol.com. You support us by ordering your books through the product links listed on this page. A part of the book price is then transferred to the foundation without additional costs. Please make sure your AdBlocker is turned off.

Add book

2017: The power of different. The link between disorder and genius

The Power of Different is an illuminating and uplifting examination of the link between brain differences and aptitude. Psychologist and bestselling author Gail Saltz presents the latest scientific research and profiles famous geniuses and lay individuals who have been diagnosed with all manner of brain ‘problems’ – including learning disabilities, ADD, anxiety, depression, bipolar disorder, schizophrenia and autism. Saltz shows that the source of our struggles can be the origin of our greatest strengths. Rooted in her experience as a professor and practicing psychiatrist, and based on the latest neurological research, Saltz demonstrates how specific deficits in certain areas of the brain are directly associated with the potential for great talent. She also shows how the very conditions that can cause difficulty at school, in social situations, at home or at work, are bound to creative, disciplinary, artistic, empathetic and cognitive abilities. In this pioneering work, readers will find engaging scientific research and stories from historical geniuses and everyday individuals who have not only made the most of their conditions, but who have flourished because of them. Enlightening and inspiring, The Power of Different shows how the unique wiring of every brain can be a source of strength and productivity, and can contribute to the richness of our world.

Genre: Gifted adults, Special populations

2016: Misdiagnosis and dual diagnoses of gifted children and adults

Gifted children and adults are frequently misdiagnosed, particularly those who are twice-exceptional (2e). This much-anticipated second edition of a best-selling book is your guide to help prevent that. Some of our brightest, most creative children and adults are misdiagnosed as having behavioral or emotional disorders such as ADD/ADHD, Oppositional Defiant Disorder, Bipolar Disorder, Obsessive-Compulsive Disorder, or Asperger’s Disorder. Many receive unneeded medications and/or inappropriate counseling. How can this happen? Physicians, psychologists, and counselors often are unaware of characteristics of gifted children and adults that mimic pathological diagnoses. Seven prominent healthcare professionals guide parents and professionals to distinguish between behaviors that are pathological and those that are “normal” for gifted individuals.

Topics include:

 • The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) and ICD-10
 • Diagnoses most commonly given to gifted children and adults
 • Learning disabilities and other 2e issues
 • Allergies, asthma, and hypoglycemia
 • Addictive disorders
 • Issues for gifted adults
 • Advice for selecting a counselor or healthcare professional

>2013: Misdiagnose van hoogbegaafden. Handreikingen voor passende hulp

Genre: Gifted adults, Gifted children, Special populations

2016: Gifted workers. Hitting the target

Living and working with giftedness is not always easy – either for the gifted themselves or for the people around them. Potentially, gifted people are original, creative, full of vitality, passionate and constructive employees. They are very valuable, both in their jobs and in society.

But not all gifted people succeed in making their talents visible. They lose track and get trapped in their own pitfalls. A potentially powerfully creative personality without clear direction may best be compared to an unguided missile. Someone who cannot be coached, cannot collaborate or communicate, a know-it-all, an antisocial, elusive person.

Among colleagues and employers (and among partners and friends) this behavior creates irritation, anxiety and uncertainty. Talents remain hidden and a vicious cycle starts. Gifted people lose direction in life and work, and lose their way. What a waste of all that talent…. !

This book presents eleven case studies of gifted adults, each trying to find his or her own way after losing direction. Often a trigger from the environment was needed for them to start their individual voyages of discovery.

The authors − occupational physician and psychologist Noks Nauta and psychologist Sieuwke Ronner − take their examples from their personal and professional experiences. In addition to these case histories, which gifted people often recognize from their own experiences and which they identify with − sometimes smiling, sometimes crying − the authors also offer concrete tools that may help gifted people to find their talents and put them to good use.

Employers, occupational and insurance physicians, psychologists, career coaches, human resource managers and others who come into contact with gifted employees, can also benefit from this book.

The goal is to help recognize talent, even when it is hidden, acknowledge people’s gifts and help the gifted and their talents to grow and flourish.

>2007: Ongeleide projectielen op koers. Werken en leven met hoogbegaafdheid

Genre: Gifted adults, Work life

2016: Your rainforest mind. A guide to the well-being of gifted adults and youth

Do you long to drive a Ferrari at top speed, but find yourself stuck in rush hour traffic? Do you simultaneously feel like “not enough” and “too much”? Like the rain forest, are you sometimes intense, multilayered, colorful, overwhelming, complex, idealistic? And, like the rain forest, have you met too many chainsaws?

Enter Paula Prober, M.S., M.Ed. In Your rainforest mind, Paula explores the challenges faced by gifted adults and youth, and will help you tap into your inner creativity, find peace, and discover the limitless potential that comes with Your rainforest mind.

Genre: Gifted adults

2015: Bright adults. Uniqueness and belonging across the lifespan

You were bright, perhaps gifted, as a child, but what about now that you are an adult? You may still find that you seem more intense or sensitive than others, feel different, perhaps are impatient, and remain puzzled as to where you fit in the world. This book is for you.

Dr. Ellen Fiedler guides us through the life stages of gifted adults, including their experiences, tasks, and challenges they face during their journeys. Using a sailing methaphor, she provides perspective to help us anticipate the shoals, currents, and sandbars of life, including:

 • College planning and entering the workforce
 • Finding kindred spirits
 • Romantic relationships and marriage
 • Parenthood
 • Midlife quests
 • Mentoring others
 • Growing old gifted
 • Running aground
Genre: Gifted adults, Love & Relationships, Work life

2014: Gifted and sick. Life at the intersection of high ability and neuroimmune disease

Find this book on >Amazon.

What happens when capable, high-achieving people become sick with chronic Lyme disease, myalgic encephalomyelitis (ME), chronic fatigue syndrome (CFS), fibromyalgia, multiple chemical sensitivity (MCS), or similar diseases? Up until now, the topic hasn’t been studied, but, building on interviews with 20 gifted patients, A. M. Runyan details the unique challenges this group can face around diagnosis, appearing healthier than they truly are, peer groups, career struggles, underemployment, and changes in identities. For patients with above-average intelligence or impressive former careers, this book is an essential guide to remembering and understanding who they are. For families, friends, doctors, and researchers, it can provide a guide to helping these unique patients to meet their needs – both health-wise and intellectually. Rather than sticking to the trite advice to simply accept one’s losses, this book has a new perspective on thriving as an illness survivor with high ability. While this book focuses on certain diseases, the advice and perspectives would apply to gifted adults with any kind of chronic or severe illness or disability.

 • Risks intelligent patients face, including delayed diagnosis and doctors underestimating their degree of cognitive impairment
 • The importance of career and vocational rehabilitation for gifted patients
 • Reasons that gifted patients might not see themselves as gifted
 • 65 “Recognized illness privileges” that most neuroimmune disease patients go without
 • Case studies and personal insights from 20 patients
 • Possible correlations between neuroimmune disease and intelligence

A. M. Runyan explores some factors that contribute to the erasure of gifted neuroimmune illness patients, both in their own views of themselves as well as in their peer groups, families and among professionals such as doctors and therapists. This book contributes to understanding of intersectionality of being both gifted and sick.

Genre: Gifted adults, Special populations

2013: Why smart people hurt

The challenges smart and creative people encounter often include anxiety, over-thinking, mania, sadness, and despair.

Specifically, the challenges that smart people face include:

 • “racing brain syndrome”
 • living in an anti-intellectual culture
 • finding ideas worth loving
 • dealing with boredom and hypersensitivity
 • finding meaning in their lives and their work
 • struggling to achieve success

In Why smart people hurt, psychologist Dr. Eric Maisel draws on his many years of work with the best and the brightest to pinpoint these often devastating challenges and offer solutions based on the groundbreaking principles and practices of natural psychology. Learn to use logic and creativity to cope with the problems of having a brain that goes into overdrive at the drop of a hat. Questions at the end of each chapter guide readers to creative individualized roadmaps to a calm and meaningful life.

Genre: Gifted adults, Work life

2013: Searching for meaning. Idealism, bright minds, disillusionment, and hope

Bright idealists often find themselves disillusioned and searching for meaning in today’s world. Grasping for answers can lead to existential depression. Searching for meaning helps idealists understand their struggles and describes various ways in which they attempt to cope with their disillusionment. Helpful information and suggestions provide courses of action to nurture idealism, hope, happiness, and contentment.

 • Where does idealism come from?
 • Inquiring minds want to know
 • Disillusionment and depression
 • Life meaning and existential concerns
 • Awareness and acceptance
 • Coping styles that feed illusions
 • Coping styles that go beyond illusions
 • Hope, happiness, and contentment
Genre: Gifted adults, Life lessons

2013: Off the charts. Asynchrony and the gifted child

Find this book on >Amazon.

The editors have brought together 19 essays by renowned gifted education specialists to produce this important new publication for 2013.

Off the Charts is an exploration of the effects of asynchronous development on gifted children and adults. It contains sections on Asynchrony and the Individual, Asynchrony and the Family, Asynchrony and Learning and chapters describe the nature of asynchrony, methods of dealing with the challenges of asynchrony, and recommendations for adapting education in a variety of settings. A Bibliography on Asynchronous Development provides extensive further reading.

The contributors’ contention is that Gifted Education should be from a child-centered perspective, rather than from a ‘product perspective’ in which the emphasis is on achievement, competition and outer recognition. The child-centered approach concentrates on self-development and personal growth and fosters interrelatedness and wholeness.

It is an important resource for parents, teachers, counselors, and others concerned with the optimal development of gifted to highly-gifted individuals.

The book is dedicated to Annemarie Roeper (1918-2012) who before she died contributed a chapter.

Genre: Exceptionally gifted, Gifted adults, Gifted children

2012: Supporting emotional needs of the gifted. 30 essays on giftedness. 30 years of SENG

To celebrate its 30th anniversary, Supporting Emotional Needs of the Gifted (SENG) offers a collection of 30 essays from leading experts in the gifted community on such topics as parenting gifted children, living with the intensity that often accompanies giftedness, counseling and educating gifted individuals, and giftedness in diverse communities and special needs populations.

This book has been written from the perspective of SENG.

Genre: Gifted adults, Gifted children

2012: The insanity hoax. Exposing the myth of the mad genius

Find this book on >Amazon.

This groundbreaking book sheds new light on an old and destructive stereotype: the idea that the highly talented must suffer a lifetime of psychological torment in payment for their exceptional gifts. Despite exaggerated professional claims, widespread popular assumptions, and the dramatic parade of mad geniuses in the media, no one has ever proved that creative people are more prone to psychopathology than any other group. The Insanity Hoax tracks this fantasy s history from its birth in ancient Greece to today, showing how Plato’s benevolent divine madness slowly darkened into a symptom of bipolar disorder and why the myth is too deeply embedded in society to ever disappear. Psychologist, educator, and jazz writer Dr. Judith Schlesinger uses her decades of research and creative and clinical experience to make a convincing case, while providing a witty and entertaining read.

Genre: Gifted adults, Special populations

2010: Gifted lives. What happens when gifted children grow up

This book reveals the dramatic story of twenty outstandingly gifted people as they grew from early promise to maturity in Britain. Recorded over the last 35 years by award-winning psychologist, Joan Freeman, these fascinating accounts reveal the frustrations and triumphs of her participants, and investigates why some fell by the wayside whilst others reached fame and fortune.

These exceptional people possess a range of intellectual, social and emotional gifts in fields such as mathematics, the arts, music and spirituality. Through their particular abilities, they were often conferonted with extra emotional challenges, such as over-anxious and pushy parents, teacher put-downs, social trip-wires, boredom and bullying in school and conflicting life chouces. Their stories illustrate how seemingly innocuous events could have devastating life-long consequences, and confront the reader with thought-provoking questions such as: Does having a brilliant mind help when you are ethnically different or suffering serious depression? How does a world-class pianist cope when repetitive strain injury strikes, or a young financier when he hits his first million? What is the emotional impact of grade-skipping?

Joan Freeman’s insights into the twists and turns of these lives are captivating and deeply moving. She shows us that while fate has a part to play, so does a personal outlook which can see and grab a fleeting chance, overcome great odds, and put in the necessary hard work to lift childhood prodigy to greatness. Readers will identify with many of the intriguing aspects of these people’s lives, and perhaps learn something about themselves too.

Genre: Exceptionally gifted, Gifted adults, Work life

2010: Gifted adults’ perception of giftedness. How giftedness influenced their graduate education

Many studies of gifted individuals emphasize the unique attributes that characterize giftedness and the intensity that gifted individuals bring to their interactions with people and the events in their lives. Gifted individuals’ self-perceptions of these characteristics and intensities influence how they address their innate drive to achieve. Few studies have focused on gifted adults’ self-perceptions. Of the studies that exist, most focus on perceptions of giftedness related to career and life success, while little is known about how these self-perceptions impact on later academic success. This book explores gifted adults’ self- perceptions of giftedness and how those perceptions influenced their pursuit of graduate studies. These individuals’ stories explore giftedness across the lifespan including their experiences and perceptions of education at all levels. This work provides insights into the emotional impact being labeled gifted has on an individual’s self- concept and academic identity.

Genre: Gifted adults

2009: Living with intensity. Understanding the sensitivity, excitability, and emotional development of gifted children, adolescents, and adults

Gifted children and adults are often misunderstood. Their excitement is viewed as excessive, their high energy as hyperactivity, their persistence as nagging, their imagination as not paying attention, their passion as being disruptive, their strong emotions and sensitivity as immaturity, their creativity and self-directedness as oppositional. This resource describes these overexcitabilities and strategies for dealing with children and adults who are experiencing them, and provides essential information about Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration. Learn practical methods for nurturing sensitivity, intensity, perfectionism, and much more.

Genre: Exceptionally gifted, Gifted adults, Gifted children

2008: Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration

Kazimierz Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration (TPD), which includes the widely known “overexcitabilities,” is one of the most influential theories in gifted education. This groundbreaking book, edited by Dr. Sal Mendaglio, brings together leading professionals, many of whom knew Dr. Dabrowski himself, and provides readers with a diversity of perspectives on TPD. It summarizes the research and application of TPD, as well as compares it to other theories of personality and psychological development. Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration is a thought-provoking book that provides powerful insights and information not previously published about Dabrowski’s theory.

Genre: Gifted adults, Gifted children

2007: The “I” of the beholder. A guided journey to the essence of a child

Find this book on >Amazon.

Dr. Roeper outlines the workings of the inner Self of a gifted child, with the hopes of expanding our world views. She explains how the Self is the key behind all of our actions and decisions. It is from this understanding that parents and teachers can maximize the unique Selves of gifted children, and, in turn, create a more harmonious world for past, present, and future gifted generations.

Genre: Autobiography, Gifted adults, Gifted children, Life lessons

2004: Exceptionally gifted children

Exceptionally Gifted Children is unique. The first edition of this book, published in 1993, introduced 15 remarkable children, some of the most gifted young people ever studied, and traced their path through school, exploring their academic achievements (and in some cases enforced underachievement), their emotional development, their social relationships and their family relationships and upbringing. This new edition reviews these early years but also follows the young people over the subsequent ten years into adulthood.

No previous study has traced so closely and so sensitively the intellectual, social and emotional development of highly gifted young people. This 20 year study reveals the ongoing negative academic and social effects of prolonged underachievement and social isolation imposed on gifted children by inappropriate curriculum and class placement and shows clearly the long lasting benefits of thoughtfully planned individual educational programs. The young adults of this study speak out and show how what happened in school has influenced and still influences many aspects of their lives. Miraca Gross provides a clear, practical blueprint for teachers and parents who recognise the special learning needs of gifted children and seek to respond effectively.

Genre: Exceptionally gifted, Gifted adults, Gifted children, Special populations

1999: Gifted grownups. The mixed blessings of extraordinary potential

Gifted Grownups, Marylou Kelly Streznewski’s unprecedented, 10-year study of 100 gifted adults, examines how being identified as a “smart kid” early on affects career choices, friendships, and romantic pairings later in life. Why do some talented and gifted people become Mozarts and Einsteins or corporate chieftains, while others drop out of school, struggle to hold down jobs, or turn to self-destructive behavior? What are the signs of giftedness, its pitfalls, and its promise? Marylou Streznewski provides answers to these and other questions, and creates an intriguing picture of what it is like to have an accelerated mind in a slow-moving world.

Traditionally, the gifted were measured in terms of intelligence only, and anyone with an IQ score higher than 130 was automatically grouped in with that misunderstood minority. Recently “giftedness” has been redefined to include qualities like extraordinary creative, leadership, or physical skills. Heightened perception, sensitivity, humor, and the ability to put complex ideas together quickly are also aspects of giftedness. These gifts affect the way talented adults react to their friends, families, jobs, and life challenges. Doing for gifted grownups what the bestselling Driven to Distraction did for adults with attention deficit, Gifted Grownups traces many types of gifted adults, including the high-testing, power-achieving Striver; the popular scholar or athlete Superstar; and the creative intellectual, free-spirit Independent. Here for the first time and in their own words, 100 gifted grownups, from ages 18 to 90, and a variety of family and educational backgrounds, occupations, social classes, and races, count the blessings and tally the costs of a high-powered mind.

Genre: Gifted adults, Love & Relationships, Work life

1999: The gifted adult. A revolutionary guide for liberating everyday genius

Are you relentlessly curious and creative, always willing to rock the boat in order to get things done … extremely energetic and focused, yet constantly switching gears … intensely sensitive, able to intuit subtly charged situations and decipher others’ feelings? If these traits sound familiar, then you may be an Everyday Genius-an ordinary person of unusual vision who breaks the mold and isn’t afraid to push progress forward….

As thought-provoking as Daniel Goleman’s Emotional Intelligence, psychologist Mary-Elaine Jacobsen’s The Gifted adult draws on a wide range of groundbreaking research and her own clinical experience to show America’s twenty million gifted adults how to identify and free their extraordinary potential. Jacobsen presents the first practical tool for rating your Evolutionary Intelligence through an in-depth personality-type profile. Parents and teachers of the gifted will also discover vital information in this extraordinary book. For nothing about the characteristics and needs of gifted children can be truly understood until it is viewed within the context of the emerging gifted adult. Demystifying what it means to be an “everyday genius”, this book offers practical guidance for eliminating self-sabotage and underachievement, helping gifted adults and those who know, love, and work with them to understand and support the exceptional gifts inherent in these unique personality traits.

Genre: Gifted adults

1998: Talent in Context. Historical and social perspectives on giftedness

Find this book on >Amazon.

How does the gifted individual fare in a culture that values beauty over brains? Why do American women see giftedness as both an asset and a liability? Can we tease apart nature and nurture to understand how talent develops? Will we genetically engineer supersmart babies in the near future? In “Talent in Context”, ten eminent psychologists come together to address these and other provocative questions and to appreciate the various social and historical contexts within which giftedness evolves. The book’s lively dialogue explores how we define, assess, value and nurture talent.

Genre: Gifted adults, Gifted children

Add book