Hoogbegaafde kinderen

Stichting Hoogbegaafd! is partner van Bol.com. Je steunt ons door via de links op deze pagina je boeken te bestellen. Een deel van de opbrengst gaat dan als commissie naar de stichting en dat kost je niets extra’s. Zorg dat je AdBlocker is uitgeschakeld.

Boek toevoegen

2018: Bijdehante baby’s en pittige peuters. Herkennen van een ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen

Drs. Lilian van der Poel-de Schipper introduceert in dit boek de XL-signaleringslijst voor het herkennen van een ontwikkelingsvoorsprong bij baby’s en peuters. Pedagogisch medewerkers en allen die zich vanuit professie of interesse bezighouden met jonge kinderen vinden in dit boek tientallen voorbeelden die zichtbaar maken hoe een ontwikkelingsvoorsprong eruit zou kunnen zien.

Met behulp van de XL-signaleringslijst bekijken we het kind in zijn geheel, en kijken we dus niet alleen naar cognitieve aspecten, zoals veel andere instrumenten doen. We richten ons op het hele wezen van het kind, op zijn denken en op wie hij is, en besteden daardoor aandacht aan de complete ontwikkeling van het kind.

Deel 1 van dit boek biedt een theoretisch kader. Deel 2 van dit boek gaat in op de praktijk van het signaleren en begeleiden van jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Daarbij besteden we ook aandacht aan de rol van de ouders.

In de bijlagen vind je naast de XL-signaleringslijst ook andere handige documenten voor bijvoorbeeld het doen van observaties en het maken van plannen.

Genre: Hoogbegaafde kinderen
Onderwerpen: Nederland

2017: Gewoon ik, hoogbegaafd. Een persoonlijke zoektocht naar het begrijpen van de wereld

Ieder mens is uniek en mooi en heeft het recht om gezien en gehoord te worden. En ondersteund te worden indien nodig.

Dit boek biedt een kijkje in de binnenwereld van hoogbegaafde kinderen/jongeren. Het is een persoonlijke zoektocht naar het begrijpen van de wereld beschreven vanuit verschillende oogpunten binnen een familie.

De familieleden blijken hoog te scoren op intelligentietesten. Dit maakt dat hun ontwikkeling niet zonder problemen verloopt. Zeker op school verloopt niet alles vlekkeloos.

Geschreven ter herkenning, maar ook om mensen een hart onder de riem te steken.

Genre: Biografie, Hoogbegaafde kinderen
Onderwerpen: Nederland

2017: Hoogbegaafd opvoeden in de praktijk. Lessen van een ervaren moeder om om je hoogbegaafde kind nog beter te begrijpen

Hoe kunnen ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen hun kind het beste begeleiden in zijn ontwikkelingsvoorsprong? In haar praktijk werkt de auteur met een team dat gespecialiseerd is in hoogbegaafdheid en onderpresteren.

Het boek vertrekt van haar eigen hoogbegaafd opvoeden, dat gekoppeld is aan recent wetenschappelijk onderzoek. Elk van haar drie kinderen heeft ze in zijn eigenheid laten opgroeien. Alle kinderen zijn immers uniek. In hun hoogbegaafd zijn hebben zij elk hun uitdagingen gekend (en nog): niet alleen de hoogbegaafdheid op zich, maar ook leer- en ontwikkelingsproblemen tot gewoonweg niet begrepen worden. Vandaag zijn ze succesvolle volwassenen met hun eigen verhaal.

Dit boek promoot een bedrijf.

Genre: Autobiografie, Hoogbegaafde kinderen
Onderwerpen: Belgie

2016: Hoogbegaafde kinderen opvoeden. Praktische gids voor de sociaal-emotionele begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren

Veel hoogbegaafde kinderen voelen zich vanaf de vroege kleuterjaren niet in hun sas. Het sterke contrast tussen hun heel snelle cognitieve ontwikkeling en de andere ontwikkelingsaspecten, is vaak een bron van irritatie en onzekerheid.

Op zulke momenten hebben deze kinderen iemand nodig die hen begrijpt en vooral iemand die om hen geeft. Het spreekt voor zich dat ouders, maar ook leerkrachten, in deze jaren een cruciale rol spelen. Het is precies in deze vroege jaren dat bepaalde gedragspatronen zich inslijpen tot blijvende gewoontes. Daarom is het zo belangrijk dat volwassenen vroeg starten met een specifieke begeleiding voor deze kinderen en dit het liefst vòòr de leeftijd van 4 à 5 jaar. Dit boek wil de lezer wegwijs maken in deze bijzondere behoeften aan begeleiding. Het bevat honderden tips over wat best wel te doen en wat liever niet te doen bij het begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren.

Begrip en steun van volwassenen geeft niet enkel richting aan de ontwikkeling van het kind, maar reikt vooral modellen van sterkte aan, waarop het kind nadien kan terugvallen.

Genre: Hoogbegaafde kinderen
Onderwerpen: Belgie

2016: Lekker zelluf doen! Waarom hoogbegaafde kinderen (soms) achteroverleunen, en wat je daaraan kunt doen

Wat doe je als je hoogbegaafde zoon of dochter bijna niet meer in beweging komt, thuis of op school? Hoe krijg je je kind dan weer in de actiestand? Daarover het praktijkboek Lekker zelluf doen! Het legt op een heldere manier uit waarom juist slimme kinderen het bijltje er soms bij neergooien en geeft je een helder stappenplan om het tij te keren. Ook interessant voor leerkrachten.

Dit boek promoot een bedrijf.

Genre: Hoogbegaafde kinderen
Onderwerpen: Nederland

2015: Ik ben een kind, gelukkig & gevoelig hoogbegaafd

Dit boek is een samenvoeging van de boeken Gelukkig hoogbegaafd en Gevoelig hoogbegaafd, aangevuld met een hoofdstuk over hoogbegaafde meisjes.

Gelukkig hoogbegaafd

In het boek Gelukkig hoogbegaafd geeft de auteur handen en voeten aan de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. De wijze waarop zij dat doet is gebaseerd op haar ervaring dat hoogbegaafde kinderen pas gaan leren en ontwikkelen, als ze gelukkig zijn. Daarvoor is een kennis en begrip van de levensbehoefte van hoogbegaafde kinderen nodig. Om haar visie te verduidelijken, gebruikt de auteur veel praktijkvoorbeelden en geeft ze tips die zowel thuis, op school als op de kinderopvang toepasbaar zijn. Dit boek is een handreiking aan iedereen die geïnteresseerd is in hoogbegaafde kinderen. Bovenal is het een ode aan de kinderen die de auteur de afgelopen jaren heeft mogen zien opbloeien in haar plusgroepen.

Gevoelig hoogbegaafd

Vaak ontstaan de vragen, twijfels en worstelingen van hoogbegaafde kinderen niet alleen vanuit een hoog IQ. Ze komen ook vanuit hun gevoeligheid, vanuit een verhoogd bewustzijn. Hoogbegaafde kinderen nemen meer waar. Alle intense ervaringen die hoogbegaafde kinderen en volwassenen iedere dag weer opdoen, hebben een plek nodig, moeten verwerkt worden. Hiervoor zijn vertrouwen en zelfreflectie nodig. Wanneer hoogbegaafde kinderen en volwassenen zichzelf beter leren begrijpen, krijgen ze meer grip op hun leven en kunnen ze een gelukkiger leven gaan leiden. Door middel van de praktijkverhalen in Gevoelig hoogbegaafd geeft de auteur meer inzicht in hoe volwassenen een betere begeleiding kunnen geven aan gevoelig hoogbegaafde kinderen. Om deze verhalen te ondersteunen, is gebruikgemaakt van de kennis van onderzoekers op het gebied van hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit.

Dit boek promoot een bedrijf.

Genre: Hoogbegaafde kinderen
Onderwerpen: Nederland

2014: Hoogbegaafdheid in kaart

Lilian van der Poel

48 praktische signaleringskaarten voor leerkrachten om hoogbegaafd gedrag te observeren, te begrijpen en te beïnvloeden

Genre: Hoogbegaafde kinderen
Onderwerpen: Nederland

2013: Basisboek mediërend leren

Niet de beperking, maar de ontwikkelbehoefte staat centraal.

Centraal thema in dit boek is het geloof van de auteurs in ieders ontwikkelmogelijkheden. Natuurlijk heeft niet iedereen dezelfde capaciteiten en natuurlijk dragen sommige mensen meer beperkingen met zich mee dan andere, maar er zijn altijd groeimogelijkheden.

In plaats van te zoeken naar een passende diagnose en daar de aandacht op te richten, heeft de begeleider de uitdagende taak om zijn leerling, cliënt of medewerker zo te begeleiden dat hij de ruimte, energie en durf heeft om zich verder te ontwikkelen. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn onder meer het gebruikmaken van de aanwezige kwaliteiten, het uitbreiden van de cognitieve gereedschapskist (cognitieve functies) en de liefdevolle, op ontwikkeling gerichte interactiestijl van de begeleider (mediatie). Deze voorwaarden (en nog een aantal andere) worden gebundeld in het concept Mediërend Leren.

In dit boek wordt een pleidooi gehouden voor Mediërend Leren en haar waarde voor elk mens in ontwikkeling en voor elke begeleider die hem hierbij begeleidt. Tegelijkertijd is het een basisboek waarin de (theoretische) grondslagen en werkwijzen van het concept Mediërend Leren beschreven worden.

Genre: Bijzondere populaties, Hoogbegaafde kinderen
Onderwerpen: Nederland

2013: De begeleiding van hoogbegaafde kinderen

Ouders die ontdekken dat hun kind hoogbegaafd is, zijn niet altijd blij en trots. Ze voelen zich soms voor een zware taak gesteld. Dit boek biedt talloze suggesties om hoogbegaafde kinderen te helpen om een goed zelfbeeld te ontwikkelen.

Professionals als leerkrachten, leerlingbegeleiders en pedagogen kunnen ook bijdragen aan een gezond zelfrespect en voldoende zelfvertrouwen van hoogbegaafde kinderen. Ze krijgen door dit boek meer inzicht in het gevoelsleven en de gedachtenwereld van hoogbegaafde kinderen.

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen is het meest complete boek over het opvoeden van hoogbegaafde kinderen. Het zet de lezer aan tot nadenken en vermijdt de valkuil van ogenschijnlijk eenvoudige oplossingen die hooguit voor korte tijd werken. Omdat het om een zeer heterogene groep kinderen gaat, zullen hun opvoeding en begeleiding altijd maatwerk vragen. Daarvoor geeft dit boek een schat aan praktische tips en adviezen.

De oorspronkelijke uitgave A Parent’s Guide to Gifted Children is een bewerking van het in de Verenigde Staten bekroonde boek Guiding the Gifted Child. De auteurs zijn erkende deskundigen uit de praktijk van de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. In deze vertaling is de tekst waar nodig aangepast aan de situatie in Nederland. Wereldwijd het meest gelezen en hoogst gewaardeerde boek over de opvoeding van getalenteerde, creatieve en begaafde kinderen, geschreven vanuit het wetenschappelijk gefundeerde inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor de levensloop en het levensgeluk van hoogbegaafde kinderen.

Genre: Hoogbegaafde kinderen
Onderwerpen: Nederland

2012: Hoogbegaafde pubers. Onderweg naar hun toekomst

Een sterk rechtvaardigheidsgevoel, hoge eisen stellen aan jezelf, niet weten hoe je moet studeren, twijfelen over een vervolgstudie, je anders voelen dan anderen …

In dit boek komen hoogbegaafde jongeren aan het woord. Ze vertellen over hun leven thuis en op school, hun ervaringen met of juist zonder vrienden, hun idealen en dromen. In elf hoofdstukken willen de auteurs hoogbegaafde jongeren (in de tienerleeftijd) en hun ouders bereiken met ervaringen en informatie. Deze verhalen kunnen daarnaast ook voor leraren, psychologen en artsen van grote waarde zijn, waardoor zij in hun werk deze jongeren (eerder) herkennen en beter met hen kunnen omgaan.

De auteurs, Janneke Breedijk, leerkracht en Specialist in Gifted Education, en Noks Nauta, bedrijfsarts, psycholoog en deskundig op het gebied van hoogbegaafde volwassenen, verzamelden gegevens op basis van interviews en vulden de verkregen informatie aan met professionele en persoonlijke ervaringen. Ze hopen dat jongeren door het lezen over de verschillende personages meer inzicht in zichzelf zullen krijgen en op basis daarvan de weg vinden naar een succesvol en gelukkig leven als hoogbegaafde volwassene.

Hoogbegaafde pubers, onderweg naar hun toekomst is een wegwijzer op het pad dat iedere jongere zelf moet vinden.

Genre: Hoogbegaafde kinderen
Onderwerpen: Nederland

2011: Knappe koppen in de klas

Hoog)begaafde leerlingen hebben veel in hun mars. Toch komt dat er niet altijd uit. Dit boek laat zien hoe talentvolle leerlingen in het basisonderwijs wél tot excellente prestaties komen. De leerkracht blijkt de sleutel. Als hij zijn instructie en onderwijsaanbod óók afstemt op deze leerlingen, leidt dat tot hogere leeropbrengsten. De auteurs beschrijven heel concreet hoe leerkrachten met kleine aanpassingen in hun les (hoog)begaafde leerlingen de uitdaging kunnen bieden die zij nodig hebben.

Genre: Hoogbegaafde kinderen
Onderwerpen: Nederland

2011: Hoogbegaafdheid bij kinderen

Hoe weet je of een kind hoogbegaafd is? Kun je hoogbegaafdheid op jonge leeftijd ontdekken? Hoe ga je als ouder of leerkracht met een hoogbegaafd kind om? Op deze en andere vragen geeft Hoogbegaafdheid bij kinderen antwoord. Dit boek geeft uitleg en praktische tips bij het opvoeden en stimuleren van hoogbegaafde kinderen op de basisschool en middelbare school. Het is een volledig herziene bewerking van Hoogbegaafde kinderen thuis en op school, dat inmiddels in twaalf talen (en landen) is verschenen. Belangrijke nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en pedagogiek zijn erin opgenomen.

Genre: Hoogbegaafde kinderen
Onderwerpen: Nederland

2010: Zie je me wel? Motiveren van begaafde leerlingen in het VWO

De leerling die de hooggespannen verwachtingen maar niet waarmaakt is in het onderwijs een bekend fenomeen. Begaafde leerlingen hebben vaak een extra duwtje nodig. Zodra aandacht wordt besteed aan hun bijzondere talenten, autonomie en creativiteit, kunnen zij zich ontwikkelen tot gelukkige leerlingen.

In dit boek worden drie projecten beschreven: het verbredingsproject, het POP-project (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) en het TOP-project (Toekomstgericht Ontwikkelings Plan). Doel van het verbredingsproject is het verbreden van kennis van leerlingen die meer kunnen en meer willen dan de gemiddelde leerling. Het POP-project is een methode om onderpresterende begaafde leerlingen tot en met de derde klas te motiveren. In het TOP-project tenslotte helpen onderpresteerders vanaf de vierde klas elkaar om motivatie voor het schoolse leren te ontwikkelen.

Vanaf dan moet er weer gepresteerd, gepland, zelfstandig geleerd worden. In al deze projecten wordt steeds ingegaan op signalering, begeleiding en contacten met de ouders. Het geheel is een praktische handleiding met een wetenschappelijke onderbouwing waarmee scholen direct aan de slag kunnen.

Genre: Hoogbegaafde kinderen
Onderwerpen: Nederland

2009: Hoogbegaafd, nou én? Ontdek-boek over hoogbegaafdheid

Wat is dat nu precies, hoogbegaafd zijn? Wanneer ben je dan hoogbegaafd? En moet je daar dan iets mee, met dat hoogbegaafd?

Dit boek geeft antwoorden op deze en nog veel meer vragen over hoogbegaafdheid. En vooral over hoe dat nu voor jou voelt, zeker als je de uitzondering in de klas of je omgeving bent. Want soms kan het best lastig zijn dat je hoogbegaafd bent. Soms ook leuk. In ieder geval ben je in een aantal opzichten gewoon anders dan andere, ‘gemiddeld’ begaafde kinderen. Dat ‘anders zijn’ ervaar je misschien wel elke dag.

Als ervaren adviseur en therapeut van hoogbegaafde kinderen verheldert Lammers van Toorenburg, theoretisch en praktisch, hoe hoogbegaafde kinderen de wereld om zich heen kunnen ervaren. Daarbij spreekt ze de kinderen persoonlijk aan en gebruikt hun eigen taal.

Alle tot nu toe verschenen literatuur over hoogbegaafdheid is geschreven over hen, niet voor hen. Terwijl zij er wel elk moment van hun leven mee te maken hebben.

Specifieke onderwerpen die besproken worden zijn: je ‘anders’ of eenzaam voelen, onderpresteren, verveling op school, pesten, aanpassen, leerstijlen. Ze laat zien hoe deze problemen kunnen ontstaan en reikt volop manieren aan om daar mee om te gaan.

Voor kinderen van 5 tot 99 jaar!

Niet alle theorieën en modellen in dit boek zijn wetenschappelijk gefundeerd.

Dit boek promoot een bedrijf en schetst mogelijk een vertekend beeld.

Genre: Hoogbegaafde kinderen
Onderwerpen: Nederland

2009: Handboek hoogbegaafdheid

Het Handboek hoogbegaafdheid biedt een compleet overzicht van ontwikkelingen op het gebied van hoogbegaafdheid en geeft daarbij een beeld van de verscheidenheid aan visies. Elf deskundigen op het gebied van begaafdheid en onderwijs schreven elk vanuit hun eigen invalshoek en expertise een of meerdere hoofdstukken voor dit handboek. Zo ontstonden vijftien hoofdstukken die onderverdeeld zijn in drie delen.

In deel een staat het herkennen van begaafdheid en een oplossingsgerichte benadering van eventuele problemen centraal. Het tweede deel is gericht op de begeleiding van de begaafde leerling. Onderwerpen als compacten, verrijken, slimme kleuters en verrijkingsklassen komen aan de orde. De hoofdstukken zijn erop gericht om zo snel mogelijk in de eigen groep of in de eigen school aan de slag te kunnen. Het derde en laatste deel van dit handboek heeft als thema ‘begaafd en bijzonder’ meegekregen. In dit deel is ruim aandacht voor problematiek als dyslexie, onderpresteren, werkhouding- en aandachtsproblemen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het Handboek hoogbegaafdheid is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs of in een daaraan gelieerde instelling en vanuit professioneel oogpunt meer kennis over hoogbegaafdheid wil verwerven.

Genre: Bijzondere populaties, Hoogbegaafde kinderen
Onderwerpen: Nederland

1999: David. Hoogbegaafdheid, een ondergewaardeerd probleem

Van bij de eerste pagina grijpt David de lezer naar de keel. Alex Van Haecke vertelt het waargebeurde verhaal van een jongen die als hoogbegaafde door het leven gaat.

David zorgde vrijwel van bij zijn geboorte voor onrust. Zijn onmiddellijke omgeving, familie en school wisten met hem soms absoluut geen raad. Na verloop van tijd was er wel sprake van een hoog IQ, maar nooit van hoogbegaafdheid. En het zijn precies de basiskenmerken van die handicap en de daaraan gekoppelde nevenwerkingen die van hoogbegaafdheid een ondergewaardeerd probleem maken. Men gaat er immers nog steeds vanuit dat die aparte eigenschap eerder een luxeprobleem is en per definitie geen aparte begeleiding vereist. Niets is minder waar!

Lezing van deze prachtige roman van Alex Van Haecke, het boek waarmee de auteur/acteur ‘thuiskomt’, zal u in dat verband veel duidelijk maken. Van Haecke, zelf opgescheept met de zware last van hoogbegaafdheid, gaf twee jaar van zijn leven aan dit boek, vormde aarzelende getuigenissen om tot pakkende literatuur, voegde autobiografische elementen toe en tekende met zijn meesterlijke pen voor een gevoelige opwaardering van het ondergewaardeerde probleem dat hoogbegaafdheid is.

David is een diepmenselijk boek dat u met verstomming zal slaan.

Genre: Biografie, Hoogbegaafde kinderen
Onderwerpen: Belgie

Boek toevoegen

>Of doorzoek alle producten van Bol.com en steun ons door via deze pagina te bestellen

Gifted children

The Gifted! Foundation is a partner of Bol.com. You support us by ordering your books through the product links listed on this page. A part of the book price is then transferred to the foundation without additional costs. Please make sure your AdBlocker is turned off.

Add book

2017: APA Handbook of giftedness and talent

The APA Handbook of Giftedness and Talent incorporates the most recent thinking and cutting-edge research from a wide range of fields related to gifted education, including developmental and social psychology, the neurosciences, cognitive science, and education.

It consists of six sections:

 • History and global perspectives on the gifted field and talent development;
 • Theories and conceptions of giftedness and talent development;
 • Gifted identification and assessment;
 • Gifted education;
 • Psychological considerations in understanding the gifted (e.g., the family, social and emotional considerations, friendships and peer relations); and
 • Special issues facing the gifted (e.g., policy and legal issues; the twice exceptional learner; underachievement and the gifted; ADHD and the gifted; suicide; perfectionism; bullying).
Genre: Gifted children, Special populations

2016: Gifted and talented children with special educational needs. Double exceptionality

Gifted pupils who also have special needs often receive provision for the special need whilst the giftedness is overlooked. Children with such double exceptionality can become depressed, frustrated and misbehave, and may not fulfill their potential. Based on international research and practice, this practical text enables the reader to identify highly able pupils with special needs, such as ADHD, dyspraxia, and dyslexia, and then make provision for them within the mainstream school. The book offers three emerging themes: creating a positive, constructive and supportive learning environment; offering a cognitively challenging curriculum; and engaging the learners in partnership to understand and manage their learning support. Whilst aimed mainly at teachers and students at both primary and secondary levels, this book should also be of interest to educators, researchers and educational psychologists.

Genre: Gifted children, Special populations

2016: Differentiating instruction for gifted learners. A case studies approach

Differentiating Instruction for Gifted Learners allows educators and stakeholders to examine issues related to differentiating curriculum and instruction in a variety of contexts. The case studies in this rich resource analyze various differentiation strategies and their benefits to promote classrooms where every student belongs, every student is valued, and every student is nurtured. The cases facilitate conversations about children and their unique needs by situating learning in authentic and meaningful contexts, with the goal of helping educators improve services and programs for gifted and talented students. “Things to Consider” guide the reader’s thinking without imparting an explicit action, recommendation, or solution. Discussion questions, activities, extensions, and suggestions for additional readings support the standards of excellence set forth in the revised NAGC-CEC Teacher Preparation Standards in Gifted and Talented Education and the NAGC-CEC Advanced Standards in Gifted Education Teacher Preparation.

Genre: Gifted children

2015: When gifted kids don’t have all the answers. How to meet their social and emotional needs

Gifted kids are so much more than test scores and grades. Still, it’s sometimes difficult to see past the potential to the child who may be anxious, lonely, confused, or unsure of what the future might bring. This book, now fully revised with updated information and new survey quotes, offers practical suggestions for addressing the social and emotional needs of gifted students. The authors present ways to advocate for gifted education; help gifted underachievers, perfectionists, and twice-exceptional students; and provide all gifted kids with a safe, supportive learning environment. Complete with engaging stories, strategies, activities, and resources, this book is for anyone committed to helping gifted students thrive. Includes online digital content.

Genre: Gifted children, Special populations

2015: The social and emotional development of gifted children. What do we know?

The Social and Emotional Development of Gifted Children remains the only book that provides a comprehensive summary of the empirical research on the social and emotional development of gifted children by leading authorities in the field. It includes several features that make it the leading text on what we know about the social and emotional development of gifted children. For example, it summarizes the most significant findings from the empirical research on the topic. It also includes noteworthy variations that have been observed across cultural groups or global contexts. Each chapter also provides a short description of the practical applications that can be made from the research. This second edition includes an entirely new section on the psychosocial aspects of talent development, as well as addresses the burgeoning interest and research base regarding gifted performance. The text also includes several new topics that have emerged from the research in the past decade, such as the neuroscience of talent development and motivation for talent development.

Genre: Gifted children

2015: Reflections on gifted education

In this compelling book, more than 40 years of research and development are highlighted in a collection of articles published by Joseph S. Renzulli and his colleagues. Renzulli’s work has had an impact on gifted education and enrichment pedagogy across the globe, based on the general theme of the need to apply more flexible approaches to identifying and developing giftedness and talents in young people. This collection of articles and chapters has strong foundational research support focusing on practical applications that teachers can use to create and differentiate learning and enrichment experiences for high potential and gifted and talented students.

Genre: Gifted children

2015: Make them shine. Identification and understanding of gifted children under consideration of their social and emotional needs

This book will guide teachers and parents in the identification of gifted children, and it will help them to understand their social and emotional needs. The book’s contributors – who have decades of professional experience with gifted children and their families – provide practical guidance from different perspectives.

The topics covered include:

 • identification and characteristics of gifted children
 • motivation and underachievement
 • educational planning and the optimal development of giftedness and talents
 • parenting concerns
 • types of gifted programs
 • consulting gifted children.
Genre: Gifted children

2014: Dumbing down America. The war on our nation’s brightest young minds (and what we can do to fight back)

At a time when the U.S. education system consistently lags behind its international peers, Dumbing Down America shows exactly why America can’t keep up by providing a critical look at the nation’s schools through the eyes of the children whose minds are languishing in countless classrooms. Filled with specific examples of how gifted children are being shortchanged by a nation that believes smart kids will succeed on their own, Dumbing Down America packs a powerful message: If we want our nation to prosper, we must pay attention to its most intelligent youth. With more than 35 years of experience working with and for gifted children, author James R. Delisle provides a template of what can and must happen in America’s schools if they are to fulfill their mission of educating every child to the fullest potential. Dumbing Down America is a must-read for any individual who believes that the unfulfilled promises to gifted children must begin to be met in America’s schools today, not someday.

Genre: Gifted children

2014: The handbook of secondary gifted education

The second edition of this groundbreaking textbook is designed to help education professionals interested in building effective and comprehensive educational opportunities for gifted secondary students. The Handbook of Secondary Gifted Education offers an in-depth, research-based look at ways schools and classrooms can support the development of gifted adolescents. The book is the most comprehensive critical resource on this topic available. Each chapter of this educational resource is written by leading scholars and researchers in the field. The second edition includes sections on STEM, CCSS alignment, and 21st-century skills, along with discussion of working with secondary students in various content areas. The purpose of the book is to provide a research-based handbook that views gifted adolescents and their needs as the starting point for building an effective, integrated educational program.

Genre: Gifted children

2013: Challenging exceptionally bright children in early childhood classrooms

Support exceptionally bright children with strategies that challenge them to think with more complexity, depth, and creativity Nearly every group of children includes at least one exceptionally bright child. From the especially creative child to the child who has already mastered learning outcomes to the twice exceptional child, exceptionally bright children have a wide range of talents and behaviors. This book will help you understand what it means to be exceptionally bright in preschool and prekindergarten and help you guide children to reach their full potential. It includes three broad strategies-differentiation, conversation, and connection-for creating rich and satisfying learning experiences that meet the needs of all children. Use these techniques to adapt your practices, challenge children to think more deeply, and create opportunities for children to learn from each other throughout your literacy, math, and science curricula. You will also learn assessment methods that can help you identify exceptionally bright children and techniques to support children’s social-emotional development and strengthen your partnerships with families. When exceptionally bright children are supported and challenged, they will be more confident about their abilities to think and learn. And they will go on to make creative contributions to their future classroom communities.

Genre: Gifted children

2013: Education of the gifted and talented

For courses in Giftedness, and Gifted/Talented Education.

This top-selling comprehensive text by leaders in the field presents the best practices in gifted education.The sixth edition has been thoroughly revised, most notably with the latest research on acceleration, curriculum models, underachievement, culturally and economically disadvantaged students, gender issues, and dual exceptionalities. The content is further supported and enhanced by the inclusion of numerous practical strategies that can be implemented in the classroom, case studies that help teachers identify student needs, summaries of research on effective programs, emphasis on pedagogy and on social-emotional needs, heightened awareness of less visible sub-groups within gifted populations, and an amusing, witty writing style that adds to the appeal of this best-selling book.

Genre: Gifted children, Special populations

2012: If I’m so smart, why aren’t the answers easy? Advice from teens on growing up gifted

Based on surveys with more than 5,000 gifted adolescents and young adults, If I’m So Smart, Why Aren’t the Answers Easy? sheds light on the day-to-day experiences and stories of those growing up gifted. In their own enlightening words, teens share their experiences with giftedness, including aspects like friendships and fitting in with peers, school struggles and successes, worries about the future, and their family lives. By allowing teens to share their real-life stories firsthand, the book gives readers a self-study guide to the successes and pitfalls of being gifted teens in a world not always open to their unique and diverse needs. While reading, teens will be able to reflect on their own experiences through the engaging journaling and thought experiments included throughout the book, and their parents and teachers will enjoy hearing directly from other students about the topics their gifted teens face daily.

Genre: Gifted children

2012: Growing up gifted. Developing the potential of children at school and at home

Growing Up Gifted, 8e features the most up-to-date research on gifted and talented education and covers students from preschool through secondary education.

Written by an internationally-known expert, this text explores who gifted learners are, how they become gifted, and discusses methods used to support their learning, growth, and development. Grounded in the latest research on brain function, this edition considers how these new findings can improve teaching tools and learning experiences for gifted students. Revised chapters address culturally responsive teaching, alternative environments, and various models for gifted education. Building on its trusted reputation, this edition helps readers understand intelligence, create environments that maximize gifts and talents, and implement services that develop the potential of gifted learners.

Genre: Gifted children

2012: Marienau. A daughter’s reflections

In 1929, Max and Gertrud Bondy opened the doors to Marienau, a progressive boarding school in rural Germany. After fleeing the Nazis in 1939, their daughter Annemarie and her husband George founded The Roeper School, still thriving today. These are Annemarie’s intimate memories of her childhood at Marienau. They render a portrait of the milieu that would birth the Bondy/Roeper family’s humanitarian philosophy-one that would evolve to profoundly impact the history of gifted education.

Genre: Autobiography, Big history, Gifted children

2012: Perfectionism and gifted children

Parents and educators expect gifted children to be well-behaved, studious, and hard working. Why, then, do so many have trouble in school? According to Dr. Rosemary Callard-Szulgit, perfectionism—the number one social-emotional trait of gifted children—can actually immobilize some children and cause social adjustment problems for others. This explains why so many of today’s gifted children do not, or cannot, complete school assignments or even follow through on personal responsibilities.

During her forty-five year career, Callard-Szulgit has helped hundreds of students and their parents recover from the harmful effects of being perfectionists. In her second edition of Perfectionism and Gifted Children, Callard-Szulgit provides practical insight into perfectionism, discussing why so many gifted children are perfectionists while also providing common sense solutions to the problems this presents. This book will be helpful to families and educators of gifted students, as well as to gifted children themselves. The expanded question and answer section will better help parents and teachers ease children’s anxieties and behaviors that stem from the problems of perfectionism. Appendixes list current associations and advocacy groups, Internet resources, journals and magazines that address the special needs of the gifted and talented.

Genre: Gifted children

2011: The gifted teen survival guide. Smart, sharp, and ready for (almost) anything

Based on new surveys of nearly 1,500 gifted teens, this book is the ultimate guide to thriving in a world that doesn’t always support or understand high ability. Full of surprising facts, survey results, step-by-step strategies, inspiring teen quotes, and insightful expert essays, the guide gives readers the tools they need to appreciate their giftedness as an asset and use it to make the most of who they are. The fourth edition has been revised for a new generation of high-end learners and includes information on twice-exceptionality, emotional and social intelligence, creativity, teen brain development, managing life online, testing and standards, homeschooling, International Baccalaureate programs, college alternatives, STEM careers, cyberbullying, and other hot topics.

Genre: Gifted children, Special populations

2010: Twice-exceptional gifted children

Gifted students with disabilities, also referred to as twice-exceptional children, need the strategies in “Twice-Exceptional Gifted Children: Understanding, Teaching, and Counseling Gifted Students” in order to find success in the regular classroom. By offering a thorough discussion of twice-exceptional students based on research into how gifted students with disabilities learn, the author helps teachers and education professionals develop a broad understanding of the complex issues associated with gifted students who have disabilities. This comprehensive text provides an overview of who these students are, how teachers can tap into their strengths and weaknesses, and what educational strategies should be implemented to help these students succeed in school and beyond. The book will guide a collaborative team step-by-step through the process of identifying students’ needs, selecting modifications and accommodations, and developing a comprehensive plan to meet the diverse needs of twice-exceptional children. By implementing the strategies suggested in this book, teachers of twice-exceptional gifted students can ensure these students do not just survive in the classroom, but thrive.

Genre: Gifted children, Special populations

2010: Parenting and teaching the gifted

Parents of gifted students have often experienced the frustration of trying to get an appropriate education for their children in public and private schools. Teachers have equally experienced the frustration of trying to educate these students due to classroom demands. Over the past two decades, Callard-Szulgit has accumulated well over 1,000 questions asked by parents in her gifted parenting classes, her graduate students of gifted education, education colleagues, and gifted students themselves. This user-friendly book offers common sense and educationally informative answers to the questions and dilemmas that parents and teachers seek. This book will be of interest to all who seek a fair and equitable education for the gifted.

Genre: Gifted children

2010 Explorations in giftedness

This book is a scholarly overview of the modern concepts, definitions, and theories of intellectual giftedness, and of past and current developments in the field of gifted education. The authors consider, in some detail, the roles of intelligence, creativity, and wisdom in giftedness and the interaction between culture and giftedness, as well as how giftedness can be understood in terms of a construct of developing expertise. The authors also review and discuss a set of key studies that address the issues of identification and education of children with intellectual gifts. This volume may be used as a summary overview of the field for educators, psychologists, social workers, and other professionals who serve intellectually gifted children and their families.

Genre: Gifted children

2010: The extremes of the Bell Curve. Excellent and poor school performance and risk for severe mental disorders

It has long been claimed that there is a strong association between high-intelligence, or exceptional creativity, and mental illness. In this book, James MacCabe investigates this claim, using evidence from Swedish population data. He finds evidence that children who achieve either exceptionally high, or very low grades at school, are at greater risk adult mental health disorders.

This book opens with an introduction to the epidemiology of psychosis with particular emphasis on cognitive performance and creativity. It goes on to provide a detailed description of the rationale, methods and population study involving nearly a million individuals conducted by Dr MacCabe in collaboration with colleagues in Stockholm, Sweden, and London, UK.

The Extremes of Bell Curve be of interest to mental health professionals including psychologists, psychiatrists and epidemiologists. It will also prove useful to those working in education.

Genre: Gifted children, Special populations

2009: How the gifted brain learns

Identify, understand, and engage the full range of gifted learners with practical, brain-compatible classroom strategies!

What does it mean to be gifted and talented? The second edition of David A. Sousa’s best-selling How the gifted brain learns helps bring clarity to this topic, applying the latest neuroscientific findings to separate fact from fiction and provide teachers with practical strategies for engaging artistically and intellectually advanced learners.

This reader-friendly guide gives elementary and secondary teachers the help they need not only to recognize and challenge their gifted learners, but also to support gifted students who underachieve. Acknowledging that students are often gifted in specific subject areas, the text includes chapters dedicated to talents in language, math, and the arts. Special “From a teacher’s desk” sections offer classroom-tested examples of the instructional applications suggested by research. In addition to featuring new research and expanded curriculum ideas, this second edition helps answer questions about

 • How the brains of gifted students are different
 • How to gauge if gifted students are being adequately challenged
 • How to identify students who are both gifted and learning disabled
 • How improving programs for the gifted and talented benefits other students
 • How to better identify gifted minority students, who are often underrepresented in gifted programs

This resource is a one-stop shop of brain-compatible strategies for teaching the full range of gifted students!

Genre: Gifted children, Special populations

2009: Gifted adolescents

Part of Prufrock Press’ Practical Strategies Series in Gifted Education, Gifted Adolescents focuses on talent development in adolescence, critical issues facing adolescents, and implications for educational practice and parenting. The series offers 25 timesaving books on critical topics for educating gifted learners. Filled with practical information and advice, these books are ideal for classroom teachers, preservice teachers, and graduate students. In preparing this series, the authors have kept the busy classroom teacher in mind. The result is a timesaving introduction to the most important issues in gifted education.

Genre: Gifted children

2009: Gifted children with autism spectrum disorders

Like other twice-exceptional children, gifted children with autism spectrum disorders (ASD) are sometimes forced to choose between addressing the concerns of one exceptionality over another, but this is occurring less and less as dedicated teachers and informed parents collaborate to create environments and programming that supports the child’s individual profile of abilities. Gifted Children With Autism Spectrum Disorders describes instructional and behavior management strategies for the most common challenges teachers face with gifted children with ASD so that the abilities of these children can be developed to their fullest potential.

Genre: Gifted children, Special populations

2008: Why bright kids get poor grades and what you can do about it. A six-step program for parents and teachers

Millions of gifted children are failing to reach their potential—something Dr. Sylvia Rimm calls underachievement syndrome. Drawing on both clinical research and years of experience counseling families, Dr. Rimm has developed a “Trifocal Model” to help parents and teachers work together to get students back on track. It is effective for a wide range of students, from preschool through college. Dr. Rimm’s practical, six-step program provides everything you need to know to turn your child or student’s underachievement into success.

Genre: Gifted children

2008: Twice-exceptional kids. A guide for assisting students who are both academically gifted and learning disabled

Twice-Exceptional Kids is a response to education intervention with a practical and common sense approach for the identification, understanding, and education of academically gifted children, handicapped by one or more learning disabilities. In this book, the author provides a thorough explanation of the various special education needs hindering the identification, schooling and social successes of the twice exceptional, while supplying methods and best practices for positive behavioral support (PBS) of the students in their school and home environment. To be effective, education programs need to incorporate a variety of components to meet the challenging needs of the twice exceptional. This book provides them. Steps for positive advocacy are given along with appendices of appropriate support organizations and parenting groups. Twice Exceptional Kids is a helpful stratagem for all educators and parents interested in providing the appropriate education for these special children and helping them achieve to their fullest potential.

Genre: Gifted children, Special populations

2008: Challenging the gifted child. An open approach to working with advanced young readers

Gifted children are quick on the uptake, can be frustrated by repetition and easily become impatient when unchallenged. Challenging the Gifted Child outlines a tried and tested approach for encouraging able children to focus their active minds in a productive way and discover the joy and value of reading. The author explains the criteria for choosing appropriate reading for the child and describes ways to help deepen their understanding of both literature and language. Using examples from the author’s extensive experience, this book encourages the development of independent learning skills and will help parents and educators to create a personalized reading programme for a gifted child at home or small groups of children in school. Photocopiable materials are included, along with samples of reading lists for different age groups. This book provides practical advice for working with advanced young readers and will be an ideal resource for anyone who has responsibility for educating a gifted child.

Genre: Gifted children, Writing & Media

2007: The “I” of the beholder. A guided journey to the essence of a child

Find this book on >Amazon.

Dr. Roeper outlines the workings of the inner Self of a gifted child, with the hopes of expanding our world views. She explains how the Self is the key behind all of our actions and decisions. It is from this understanding that parents and teachers can maximize the unique Selves of gifted children, and, in turn, create a more harmonious world for past, present, and future gifted generations.

Genre: Autobiography, Gifted adults, Gifted children, Life lessons

2007: A parent’s guide to gifted children

Raising a gifted child is both a joy and a challenge, yet parents of gifted children have few resources for reliable parenting information. The four authors, who have decades of professional experience with gifted children and their families, provide practical guidance in areas such as: Characteristics of gifted children; Peer relations; Sibling issues; Motivation & underachievement; Discipline issues; Intensity & stress; Depression & unhappiness; Educational planning; Parenting concerns; Finding professional help; and much, much more!

Genre: Gifted children

2006: Parenting gifted kids. Tips for raising happy and successful children

A gifted education Legacy Award winner, Parenting Gifted Kids: Tips for Raising Happy and Successful Children provides a humorous, engaging, and encouraging look at raising gifted children today. Jim Delisle, Ph.D., offers practical, down-to-earth advice that will cause parents to reexamine the ways they perceive and relate to their children.

Delisle puts forth 10 “tips” to parents of gifted children ideas that reflect attitude and approach and allow for introspection and change, rather than quick, do-it-tonight solutions. Some topics of interest include understanding a child’s giftedness, working with the school system, dealing with perfectionism in gifted kids, and being adult role models for children. Along the way, stories from gifted children and their parents provide insight into the lives of these individuals.

Genre: Gifted children

2005: Conceptions of giftedness

What does it really mean to be gifted and how can schools or other institutions identify, teach, and evaluate the performance of gifted children? Gifted education is a crucial aspect of schooling in the United States and abroad. Most countries around the world have at least some form of gifted education. With the first edition becoming a major work in the field of giftedness, the second edition of Conceptions of Giftedness aims to describe the major conceptions of what it means to be gifted, and how these conceptions apply to identification, instruction, and assessment of the gifted. It will provide specialists with a critical evaluation of various theories of giftedness, give practical advice to teachers and administrators on how to put theories of gifted education into practice, and to enable the major researchers in the field to compare and contrast the strengths of their theoretical models.

Genre: Gifted children

2004: Grandparents’ guide to gifted children

Grandparents, with their greater life experience, will often realize, even before the parents, that a child is gifted, and that the child will need additional emotional and intellectual sustenance.

 • Early signs of giftedness
 • Special needs of gifted children
 • Areas of concern
 • Unique roles of grandparents
 • Building a bond with a grandchild
 • Maximizing grandparenting
 • Education plans
 • When a grandparent is the parent
 • Leaving a personal legacy
Genre: Gifted children

2003: Vygotsky’s educational theory in cultural context

The book comprehensively covers all major topics of Vygotskian educational theory and its classroom applications. Particular attention is paid to the Vygotskian idea of child development as a consequence rather than premise of learning experiences. Such a reversal allows for new interpretations of the relationships between cognitive development and education at different junctions of the human life span. It also opens new perspectives of atypical development, learning disabilities, and assessment of children’s learning potential. Classroom applications of Vygotskian theory are discussed in the book. Teacher training and the changing role of a teacher in a sociocultural classroom are examined in addition to the issues of teaching and learning activities and peer interactions. Relevant research findings from the United States, Western Europe, and Russia are considered together to clarify the possible new applications of Vygotskian ideas in different disciplinary areas. The sociocultural orientation of Vygotskian theory helps to reveal learning patterns that become obscured in more traditional research.

Genre: Gifted children, Special populations

2002: Handbook of gifted education

Written by well-known scholars in the field, Handbook of Gifted Education is the most complete book in the field of gifted education and contains an excellent balance of research and practical applications. This book includes topics such as high-risk gifted learners, the development of social skills in gifted learners, the science and politics of intelligence, creativity; thinking skills, exceptional special abilities, theory and conceptions of creativity, transforming gifts into talents, gifted education in rural schools, and technology in gifted education.

Genre: Gifted children, Special populations

2002: Gifted and talented children. A planning guide

This teacher handbook provides professional developmental support, direction and practical wisdom to those teachers who have children with special abilities in their classrooms. It is the result of the author’s extensive experience in working with children who are gifted and talented. Strongly underpinned by current thinking in the area of gifted and talented education, the resource also takes an accessible and practical ‘inclusive’ approach to ways of working with highly able children in regular classrooms.

The guide is divided into these four sections:

 • Who are gifted and talented children? An overview of the wide range of different abilities that the term ‘gifted and talented’ can cover.
 • What are we doing? What do we need to do? Contains strategies and focus questions which allow schools to focus on provisions they could make for children with special abilities. It also features information on policy development, programming for all children and manageable ways to differentiate programmes for the highly able.
 • Getting into school-wide action: How do we do it? Provides strategies for identifying children with special abilities across the school, including indicators for general ability, multiple intelligences, specific abilities and under-achievers.
 • What can we do in the classroom? Topics in this section include: setting up a responsive environment, learning and teaching strategies, unit analysis and adaptation, social and emotional development, and relating to parents.

This resource has been written for all those primary teachers who want a clear, accessible and practical guide for providing a learning environment in which highly able students will flourish and grow.

Not all theories and models in this book are scientifically proven.

Genre: Gifted children

2000: Gifted books, gifted readers. Literature activities to excite young minds

Stretch young minds to creative and productive thought with some of the best literature currently available. Polette shows you how to promote critical thinking, decision making, and problem solving through building excitement for the reading experience and increasing students’ active participation in learning. She offers suggestions for creative reproduction, elaboration, rearrangements and transformations of text to help children connect reading content to their own experiences. A wonderful resource for elementary and middle school teachers of the gifted, these books and activities can be used in any classroom. Also an important read for college-level courses on curriculum for the gifted and children’s literature.

Genre: Gifted children, Writing & Media

1998: Talent in Context. Historical and social perspectives on giftedness

Find this book on >Amazon.

How does the gifted individual fare in a culture that values beauty over brains? Why do American women see giftedness as both an asset and a liability? Can we tease apart nature and nurture to understand how talent develops? Will we genetically engineer supersmart babies in the near future? In “Talent in Context”, ten eminent psychologists come together to address these and other provocative questions and to appreciate the various social and historical contexts within which giftedness evolves. The book’s lively dialogue explores how we define, assess, value and nurture talent.

Genre: Gifted adults, Gifted children

1995: The drama of being a child. The search for the true self

Alice Miller’s startling insights into child development are shared with us here as she explains her conviction that violence and cruelty in society have their roots in conventional child rearing and in education. She shows how many children, adapted from birth to the needs and ambitions of their parents, lose the ability to experience and express their true feelings, eventually to become estranged from their real selves. In sublimating their full potential in order to fulfill the desires of their parents, they impede the creativity, vitality and integrity that is authentically their own. Many people who have read her books have discovered within themselves the little child they once were. This may explain the strong and deep reactions Alice Miller’s books have evoked in so many readers.

Genre: Gifted children, Grief & Trauma, Love & Relationships

1991: Counseling gifted and talented children. A guide for teachers, counselors, and parents

There is a gap between the enormous need for counseling services and research about the counseling needs of gifted individuals, on the one hand, and the limited availability of such services and knowledge on the other. This book is designed to give counselors, classroom teachers, gifted education specialists, and parents an understanding of the academic and social-personal needs of gifted and talented students, awareness of ways that they themselves may help these children, and an introduction to the available guidance strategies and materials. This book highlights the role of regular classroom teachers and teachers of the gifted in counseling; provides teachers, counselors, and parents with information about the wide variety of approaches to enrichment and/or acceleration; emphasizes the major role of parents in the development of their gifted children; stresses career education and guidance. Four chapters are devoted to important topics that have received very little attention to date-gifted girls, preschool gifted, disadvantaged gifted, and learning-disabled gifted. Finally, a unique feature of the book is a chapter in which fictional portraits of gifted and creative children are presented and analyzed.

Genre: Gifted children, Special populations

1978: Mind in society. The development of higher psychological processes

The great Russian psychologist L.S. Vygotsky has long been recognized as a pioneer in developmental psychology. But his theory of development has never been wel understood in the West. Mind in society corrects much of this misunderstanding. Carefully edited by a group of outstanding Vygotsky scholars, the book presents a unique selection of Vygotsky’s important essays.

Genre: Gifted children, Special populations

Add book