Bijzondere populaties

Stichting Hoogbegaafd! is partner van Bol.com. Je steunt ons door via de links op deze pagina je boeken te bestellen. Een deel van de opbrengst gaat dan als commissie naar de stichting en dat kost je niets extra’s. Zorg dat je AdBlocker is uitgeschakeld.

Boek toevoegen

2017: Wiebelen en friemelen thuis. Over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op opgroeien

Zintuiglijke prikkelverwerking (ZiP) heeft heel veel invloed op ons leven, terwijl we ons er niet zo van bewust zijn. Toch veroorzaakt het bijvoorbeeld druk en overprikkeld gedrag, of juist teruggetrokken en/of sloom gedrag. Bij iedereen werkt ZiP op een andere manier: sommige mensen hebben meer, andere hebben juist minder prikkels nodig.

Het is dan ook helemaal niet gek als jouw kind aan tafel nog geen vijf minuten op zijn stoel blijft zitten. Je weet dat hij dit niet expres doet; hij kán gewoon niet stilzitten. Dat is geen onwil, maar een sterke behoefte: jouw kind zoekt naar extra prikkels, omdat hij onderprikkeld is. Misschien gaat jouw kind op een familiefeestje altijd zeuren en wil hij het liefst naar huis. Niet zo gezellig, maar wel begrijpelijk: hij is overprikkeld en probeert zichzelf te kalmeren.
In dit boek wordt op heldere wijze, met behulp van illustraties, testjes en alledaagse voorbeelden, uitgelegd hoe zintuiglijke prikkelverwerking verloopt. Niet alleen bij je kind, maar ook bij jou en andere gezinsleden. Je leert welk gedrag past bij onder- en overprikkeld zijn en hoe je snel, eenvoudig en met meer begrip op dit gedrag kunt reageren. Binnen je eigen gezin, maar ook bij familie, met vriendjes, op feestjes, tijdens wassen of aankleden en in situaties zoals boodschappen doen.

Genre: Bijzondere populaties
Onderwerpen: Nederland

2017: Het hoogstimulatieve kind. Hoe ga je om met kinderen die gevoeligheid combineren met druk en emotioneel intens gedrag

Hooggevoeligheid kan samengaan met druk en emotioneel intens gedrag. Het kind is gevoelig, hulpvaardig, sociaal en spontaan, maar kan ook moeilijk te corrigeren zijn. Hij lijkt niet te willen luisteren en reageert met boze buien. Op school heeft hij moeite met concentreren, met stil zitten en verstoort hij nogal eens de les.

Ouders hebben vaak al van alles geprobeerd, maar hun kind blijft ‘de baas spelen’ in huis, zo leggen ze uit. Hij wil gewoon niet luisteren, is de gedachte, of: hij heeft een (te) sterke wil. Om je kwaliteiten vorm te geven gaat het echter niet om de wil, maar om vaardigheden. Een druk-gevoelig kind (in dit boek ‘hoogstimulatief’ genoemd) snapt best hoe hij zich moet gedragen en wil daar ook graag aan voldoen, maar hij beschikt niet over de vaardigheden om dat te realiseren.

Vaardigheden zijn te oefenen, daarom biedt dit boek een stappenplan voor ouders om hun kind te leren met lastige situaties om te gaan. Zodat ongewenst gedrag vermindert en de kwaliteiten van hooggevoeligheid beter tot hun recht komen.

Een boek vol tips voor ouders om hun druk-gevoelige kind te begrijpen en te begeleiden; en voor iedereen die meer wil weten over de drukke variant van hooggevoeligheid.

Genre: Bijzondere populaties
Onderwerpen: Nederland

2016: Hoogsensitief

Wat is hoogsensitiviteit en wat is het niet?

Hoe bepalen we wie hoogsensitief is?

Hoe gaan we ermee om op school en op de werkvloer?

Liefst 1 op de 5 personen is hoogsensitief. Dat is meer dan 1 miljoen Vlamingen en meer dan 3 miljoen Nederlanders. Toch werden mensen met hoogsensitiviteit lange tijd stiefmoederlijk behandeld door de wetenschap. Bovendien is de alternatieve informatie die mensen kunnen lezen in blogs, kranten en tijdschriften niet altijd even betrouwbaar.

Hoogsensitief biedt een stand van zaken van het huidige wetenschappelijke onderzoek. Het legt uit wat hoogsensitiviteit is, hoe je het kunt herkennen en hoe je kunt omgaan met de problemen die hoogsensitieve personen soms, maar zeker niet altijd, ervaren.

Dit boek is een onmisbaar naslagwerk voor iedere professional die met hoogsensitieve mensen in contact komt.

Genre: Bijzondere populaties, Werk & Ondernemen
Onderwerpen: Belgie, Nederland

2015: Wiebelen en friemelen in de klas. Over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op leren

Leerlingen die altijd met hun stoel zitten te wippen of zich het liefst de hele dag verschuilen in hun capuchon; iedere leraar kent ze wel. Het lijkt alsof deze leerlingen niet betrokken zijn bij de les en totaal niet opletten. Lastig gedrag, zou je denken, maar in werkelijkheid zetten deze leerlingen juist allerlei trucs in om juist wél bij de les te kunnen blijven. Ze zijn zintuiglijk onder- of overprikkeld en proberen hun balans te herstellen.

Met dit boek kunnen leraren eindelijk de hulp bieden die deze leerlingen zo hard nodig hebben. Op een heldere en boeiende manier wordt uitgelegd hoe zintuiglijke prikkelverwerking verloopt, zowel bij de leerlingen als de leraar zelf. Leraren leren op een andere manier naar leerlingen kijken: door een zogenaamde SI-bril. Met deze bril op zien zij de afwijkende prikkelverwerking en kunnen daar snel, eenvoudig en met meer begrip op reageren. Zonder gebruik te maken van een diagnose, medicijnen of therapie.

Dit boek is vooral héél praktisch. Er zijn veel (didactische) tips die het klaslokaal en de les zintuigen-vriendelijk maken en zo het leerrendement voor alle leerlingen verhoogt. Door gebruik te maken van een slim keuzeschema wordt gedrag snel herkend, waarna er gekozen kan worden uit meer dan 250 tips en strategieën om de leerling te helpen. Ook worden situaties buiten het klaslokaal besproken, zodat begeleiders goed voorbereid aan de slag kunnen. Met dit boek wordt duidelijk hoe nuttig het is om te wiebelen en friemelen in de klas!

Genre: Bijzondere populaties
Onderwerpen: Nederland

2015: Gevoeligheid in de klas. Herkenning en begeleiding van hoogsensitieve en hoogstimulatieve kinderen op de basisschool

Eén op de vijf leerlingen in de klas is een gevoelig kind: empathisch, sociaal, creatief en erg open voor indrukken en prikkels. Een dergelijk kind kan de schoolomgeving soms als overweldigend en onveilig ervaren. Met gevolg dat het kind zich vooral druk en opstandig of juist kwetsbaar en angstig gedraagt en de schoolresultaten achterblijven bij de verwachtingen.

Met enkele kleine aanpassingen kan een gevoelig kind zich al een stuk veiliger voelen in de klas. De auteur maakt onderscheid in leerlingen die ‘stil’-gevoelig (hoogsensitief) en die ‘druk’- gevoelig (hoogstimulatief) zijn. Een dergelijk onderscheid is gewenst, omdat de aard van de gevoeligheid verschilt en daarmee ook de aanpak en de houding naar de leerling toe.

Dit boek maakt duidelijk hoe je gevoelige kinderen in de klas kunt herkennen, wat hun kwaliteiten en hun valkuilen zijn en bij welke begeleiding zij zich het meest gekend en gesteund weten, zodat hun onderwijsplek veilig genoeg is om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De uitleg in dit boek is praktisch, de vele tips en voorbeelden halen de praktijk dichtbij.

Gevoeligheid in de klas is bedoeld voor leerkrachten en intern begeleiders in het basisonderwijs. Maar ook voor ouders met een gevoelig kind op de basisschool biedt dit boek waardevolle informatie.

Genre: Bijzondere populaties
Onderwerpen: Nederland

2013: Basisboek mediërend leren

Niet de beperking, maar de ontwikkelbehoefte staat centraal.

Centraal thema in dit boek is het geloof van de auteurs in ieders ontwikkelmogelijkheden. Natuurlijk heeft niet iedereen dezelfde capaciteiten en natuurlijk dragen sommige mensen meer beperkingen met zich mee dan andere, maar er zijn altijd groeimogelijkheden.

In plaats van te zoeken naar een passende diagnose en daar de aandacht op te richten, heeft de begeleider de uitdagende taak om zijn leerling, cliënt of medewerker zo te begeleiden dat hij de ruimte, energie en durf heeft om zich verder te ontwikkelen. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn onder meer het gebruikmaken van de aanwezige kwaliteiten, het uitbreiden van de cognitieve gereedschapskist (cognitieve functies) en de liefdevolle, op ontwikkeling gerichte interactiestijl van de begeleider (mediatie). Deze voorwaarden (en nog een aantal andere) worden gebundeld in het concept Mediërend Leren.

In dit boek wordt een pleidooi gehouden voor Mediërend Leren en haar waarde voor elk mens in ontwikkeling en voor elke begeleider die hem hierbij begeleidt. Tegelijkertijd is het een basisboek waarin de (theoretische) grondslagen en werkwijzen van het concept Mediërend Leren beschreven worden.

Genre: Bijzondere populaties, Hoogbegaafde kinderen
Onderwerpen: Nederland

2013: Brein bedriegt. Autisme en normale tot hoge begaafdheid

Een boek over het Aspergersyndroom zonder het woord ‘Asperger’ in de titel: het was een doordachte maar gewaagde keuze in 1998. Desondanks werd Brein bedriegt een bestseller onder de autismeboeken met meer dan 15.000 verkochte exemplaren. Voor heel wat mensen betekende Brein bedriegt een eerste moment van herkenning en zelfs de uitweg uit een jarenlange zoektocht naar een diagnose. Sindsdien is het aantal begaafde personen met een diagnose uit het autismespectrum spectaculair toegenomen. Er zijn ook heel wat nieuwe inzichten in het autisme zoals zich dat uit bij mensen met een normale of hoge intelligentie. En naast de toenmalige hardnekkige misverstanden zijn er ook nieuwe ontstaan. Zoals: iedereen is een beetje autistisch. Of: het autistisch brein bedriegt nog steeds…

In deze compleet herziene editie herleest Peter Vermeulen het oorspronkelijke boek en biedt hij nieuwe inzichten, onder meer over diagnostiek en begeleiding. De inhoud is nieuw, de stijl dezelfde als toen.

Genre: Bijzondere populaties
Onderwerpen: Belgie

2009: Handboek hoogbegaafdheid

Het Handboek hoogbegaafdheid biedt een compleet overzicht van ontwikkelingen op het gebied van hoogbegaafdheid en geeft daarbij een beeld van de verscheidenheid aan visies. Elf deskundigen op het gebied van begaafdheid en onderwijs schreven elk vanuit hun eigen invalshoek en expertise een of meerdere hoofdstukken voor dit handboek. Zo ontstonden vijftien hoofdstukken die onderverdeeld zijn in drie delen.

In deel een staat het herkennen van begaafdheid en een oplossingsgerichte benadering van eventuele problemen centraal. Het tweede deel is gericht op de begeleiding van de begaafde leerling. Onderwerpen als compacten, verrijken, slimme kleuters en verrijkingsklassen komen aan de orde. De hoofdstukken zijn erop gericht om zo snel mogelijk in de eigen groep of in de eigen school aan de slag te kunnen. Het derde en laatste deel van dit handboek heeft als thema ‘begaafd en bijzonder’ meegekregen. In dit deel is ruim aandacht voor problematiek als dyslexie, onderpresteren, werkhouding- en aandachtsproblemen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het Handboek hoogbegaafdheid is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs of in een daaraan gelieerde instelling en vanuit professioneel oogpunt meer kennis over hoogbegaafdheid wil verwerven.

Genre: Bijzondere populaties, Hoogbegaafde kinderen
Onderwerpen: Nederland

Boek toevoegen

>Of doorzoek alle producten van Bol.com en steun ons door via deze pagina te bestellen

Special populations

The Gifted! Foundation is a partner of Bol.com. You support us by ordering your books through the product links listed on this page. A part of the book price is then transferred to the foundation without additional costs. Please make sure your AdBlocker is turned off.

Add book

2017: APA Handbook of giftedness and talent

The APA Handbook of Giftedness and Talent incorporates the most recent thinking and cutting-edge research from a wide range of fields related to gifted education, including developmental and social psychology, the neurosciences, cognitive science, and education.

It consists of six sections:

 • History and global perspectives on the gifted field and talent development;
 • Theories and conceptions of giftedness and talent development;
 • Gifted identification and assessment;
 • Gifted education;
 • Psychological considerations in understanding the gifted (e.g., the family, social and emotional considerations, friendships and peer relations); and
 • Special issues facing the gifted (e.g., policy and legal issues; the twice exceptional learner; underachievement and the gifted; ADHD and the gifted; suicide; perfectionism; bullying).
Genre: Gifted children, Special populations

2017: The power of different. The link between disorder and genius

The Power of Different is an illuminating and uplifting examination of the link between brain differences and aptitude. Psychologist and bestselling author Gail Saltz presents the latest scientific research and profiles famous geniuses and lay individuals who have been diagnosed with all manner of brain ‘problems’ – including learning disabilities, ADD, anxiety, depression, bipolar disorder, schizophrenia and autism. Saltz shows that the source of our struggles can be the origin of our greatest strengths. Rooted in her experience as a professor and practicing psychiatrist, and based on the latest neurological research, Saltz demonstrates how specific deficits in certain areas of the brain are directly associated with the potential for great talent. She also shows how the very conditions that can cause difficulty at school, in social situations, at home or at work, are bound to creative, disciplinary, artistic, empathetic and cognitive abilities. In this pioneering work, readers will find engaging scientific research and stories from historical geniuses and everyday individuals who have not only made the most of their conditions, but who have flourished because of them. Enlightening and inspiring, The Power of Different shows how the unique wiring of every brain can be a source of strength and productivity, and can contribute to the richness of our world.

Genre: Gifted adults, Special populations

2016: Gifted and talented children with special educational needs. Double exceptionality

Gifted pupils who also have special needs often receive provision for the special need whilst the giftedness is overlooked. Children with such double exceptionality can become depressed, frustrated and misbehave, and may not fulfill their potential. Based on international research and practice, this practical text enables the reader to identify highly able pupils with special needs, such as ADHD, dyspraxia, and dyslexia, and then make provision for them within the mainstream school. The book offers three emerging themes: creating a positive, constructive and supportive learning environment; offering a cognitively challenging curriculum; and engaging the learners in partnership to understand and manage their learning support. Whilst aimed mainly at teachers and students at both primary and secondary levels, this book should also be of interest to educators, researchers and educational psychologists.

Genre: Gifted children, Special populations

2015: When gifted kids don’t have all the answers. How to meet their social and emotional needs

Gifted kids are so much more than test scores and grades. Still, it’s sometimes difficult to see past the potential to the child who may be anxious, lonely, confused, or unsure of what the future might bring. This book, now fully revised with updated information and new survey quotes, offers practical suggestions for addressing the social and emotional needs of gifted students. The authors present ways to advocate for gifted education; help gifted underachievers, perfectionists, and twice-exceptional students; and provide all gifted kids with a safe, supportive learning environment. Complete with engaging stories, strategies, activities, and resources, this book is for anyone committed to helping gifted students thrive. Includes online digital content.

Genre: Gifted children, Special populations

2014: Gifted and sick. Life at the intersection of high ability and neuroimmune disease

Find this book on >Amazon.

What happens when capable, high-achieving people become sick with chronic Lyme disease, myalgic encephalomyelitis (ME), chronic fatigue syndrome (CFS), fibromyalgia, multiple chemical sensitivity (MCS), or similar diseases? Up until now, the topic hasn’t been studied, but, building on interviews with 20 gifted patients, A. M. Runyan details the unique challenges this group can face around diagnosis, appearing healthier than they truly are, peer groups, career struggles, underemployment, and changes in identities. For patients with above-average intelligence or impressive former careers, this book is an essential guide to remembering and understanding who they are. For families, friends, doctors, and researchers, it can provide a guide to helping these unique patients to meet their needs – both health-wise and intellectually. Rather than sticking to the trite advice to simply accept one’s losses, this book has a new perspective on thriving as an illness survivor with high ability. While this book focuses on certain diseases, the advice and perspectives would apply to gifted adults with any kind of chronic or severe illness or disability.

 • Risks intelligent patients face, including delayed diagnosis and doctors underestimating their degree of cognitive impairment
 • The importance of career and vocational rehabilitation for gifted patients
 • Reasons that gifted patients might not see themselves as gifted
 • 65 “Recognized illness privileges” that most neuroimmune disease patients go without
 • Case studies and personal insights from 20 patients
 • Possible correlations between neuroimmune disease and intelligence

A. M. Runyan explores some factors that contribute to the erasure of gifted neuroimmune illness patients, both in their own views of themselves as well as in their peer groups, families and among professionals such as doctors and therapists. This book contributes to understanding of intersectionality of being both gifted and sick.

Genre: Gifted adults, Special populations

2013: Education of the gifted and talented

For courses in Giftedness, and Gifted/Talented Education.

This top-selling comprehensive text by leaders in the field presents the best practices in gifted education.The sixth edition has been thoroughly revised, most notably with the latest research on acceleration, curriculum models, underachievement, culturally and economically disadvantaged students, gender issues, and dual exceptionalities. The content is further supported and enhanced by the inclusion of numerous practical strategies that can be implemented in the classroom, case studies that help teachers identify student needs, summaries of research on effective programs, emphasis on pedagogy and on social-emotional needs, heightened awareness of less visible sub-groups within gifted populations, and an amusing, witty writing style that adds to the appeal of this best-selling book.

Genre: Gifted children, Special populations

2012: Quiet. The power of introverts in a world that can’t stop talking

Our lives are driven by a fact that most of us can’t name and don’t understand. It defines who our friends and lovers are, which careers we chose, and whether we blush when we’re embarassed.

That fact is whether we’re an introvert or an extrovert.

The introvert/extrovert divide is the most fundamental dimension of personality. And at least a third of us are on the introverted side. Some of the world’s most talented people are introverts. Withouth them we wouldn’t have the Apple computer, the theory of relativity or Van Gogh’s sunflowers.

Yet extroverts have taken over. Sensitivity and seriousness are often seen as undesirable. Introverts feel reproached for being the way they are.

In Quiet, Susan Cain shows how the brain chemistry of introverts and extroverts differs, and how society misunderstands and undervalues introverts. She gives introverts the tools to understand themselves and to take full advantage of their strengths.

Passionately argued, superbly researched, and filled with real stories, Quiet will permanently change how we see introverts – and how you see yourself.

Genre: Special populations, Work life

2011: The gifted teen survival guide. Smart, sharp, and ready for (almost) anything

Based on new surveys of nearly 1,500 gifted teens, this book is the ultimate guide to thriving in a world that doesn’t always support or understand high ability. Full of surprising facts, survey results, step-by-step strategies, inspiring teen quotes, and insightful expert essays, the guide gives readers the tools they need to appreciate their giftedness as an asset and use it to make the most of who they are. The fourth edition has been revised for a new generation of high-end learners and includes information on twice-exceptionality, emotional and social intelligence, creativity, teen brain development, managing life online, testing and standards, homeschooling, International Baccalaureate programs, college alternatives, STEM careers, cyberbullying, and other hot topics.

Genre: Gifted children, Special populations

2010: Twice-exceptional gifted children

Gifted students with disabilities, also referred to as twice-exceptional children, need the strategies in “Twice-Exceptional Gifted Children: Understanding, Teaching, and Counseling Gifted Students” in order to find success in the regular classroom. By offering a thorough discussion of twice-exceptional students based on research into how gifted students with disabilities learn, the author helps teachers and education professionals develop a broad understanding of the complex issues associated with gifted students who have disabilities. This comprehensive text provides an overview of who these students are, how teachers can tap into their strengths and weaknesses, and what educational strategies should be implemented to help these students succeed in school and beyond. The book will guide a collaborative team step-by-step through the process of identifying students’ needs, selecting modifications and accommodations, and developing a comprehensive plan to meet the diverse needs of twice-exceptional children. By implementing the strategies suggested in this book, teachers of twice-exceptional gifted students can ensure these students do not just survive in the classroom, but thrive.

Genre: Gifted children, Special populations

2010: The extremes of the Bell Curve. Excellent and poor school performance and risk for severe mental disorders

It has long been claimed that there is a strong association between high-intelligence, or exceptional creativity, and mental illness. In this book, James MacCabe investigates this claim, using evidence from Swedish population data. He finds evidence that children who achieve either exceptionally high, or very low grades at school, are at greater risk adult mental health disorders.

This book opens with an introduction to the epidemiology of psychosis with particular emphasis on cognitive performance and creativity. It goes on to provide a detailed description of the rationale, methods and population study involving nearly a million individuals conducted by Dr MacCabe in collaboration with colleagues in Stockholm, Sweden, and London, UK.

The Extremes of Bell Curve be of interest to mental health professionals including psychologists, psychiatrists and epidemiologists. It will also prove useful to those working in education.

Genre: Gifted children, Special populations

2009: How the gifted brain learns

Identify, understand, and engage the full range of gifted learners with practical, brain-compatible classroom strategies!

What does it mean to be gifted and talented? The second edition of David A. Sousa’s best-selling How the gifted brain learns helps bring clarity to this topic, applying the latest neuroscientific findings to separate fact from fiction and provide teachers with practical strategies for engaging artistically and intellectually advanced learners.

This reader-friendly guide gives elementary and secondary teachers the help they need not only to recognize and challenge their gifted learners, but also to support gifted students who underachieve. Acknowledging that students are often gifted in specific subject areas, the text includes chapters dedicated to talents in language, math, and the arts. Special “From a teacher’s desk” sections offer classroom-tested examples of the instructional applications suggested by research. In addition to featuring new research and expanded curriculum ideas, this second edition helps answer questions about

 • How the brains of gifted students are different
 • How to gauge if gifted students are being adequately challenged
 • How to identify students who are both gifted and learning disabled
 • How improving programs for the gifted and talented benefits other students
 • How to better identify gifted minority students, who are often underrepresented in gifted programs

This resource is a one-stop shop of brain-compatible strategies for teaching the full range of gifted students!

Genre: Gifted children, Special populations

2009: Gifted children with autism spectrum disorders

Like other twice-exceptional children, gifted children with autism spectrum disorders (ASD) are sometimes forced to choose between addressing the concerns of one exceptionality over another, but this is occurring less and less as dedicated teachers and informed parents collaborate to create environments and programming that supports the child’s individual profile of abilities. Gifted Children With Autism Spectrum Disorders describes instructional and behavior management strategies for the most common challenges teachers face with gifted children with ASD so that the abilities of these children can be developed to their fullest potential.

Genre: Gifted children, Special populations

2008: Twice-exceptional kids. A guide for assisting students who are both academically gifted and learning disabled

Twice-Exceptional Kids is a response to education intervention with a practical and common sense approach for the identification, understanding, and education of academically gifted children, handicapped by one or more learning disabilities. In this book, the author provides a thorough explanation of the various special education needs hindering the identification, schooling and social successes of the twice exceptional, while supplying methods and best practices for positive behavioral support (PBS) of the students in their school and home environment. To be effective, education programs need to incorporate a variety of components to meet the challenging needs of the twice exceptional. This book provides them. Steps for positive advocacy are given along with appendices of appropriate support organizations and parenting groups. Twice Exceptional Kids is a helpful stratagem for all educators and parents interested in providing the appropriate education for these special children and helping them achieve to their fullest potential.

Genre: Gifted children, Special populations

2003: Vygotsky’s educational theory in cultural context

The book comprehensively covers all major topics of Vygotskian educational theory and its classroom applications. Particular attention is paid to the Vygotskian idea of child development as a consequence rather than premise of learning experiences. Such a reversal allows for new interpretations of the relationships between cognitive development and education at different junctions of the human life span. It also opens new perspectives of atypical development, learning disabilities, and assessment of children’s learning potential. Classroom applications of Vygotskian theory are discussed in the book. Teacher training and the changing role of a teacher in a sociocultural classroom are examined in addition to the issues of teaching and learning activities and peer interactions. Relevant research findings from the United States, Western Europe, and Russia are considered together to clarify the possible new applications of Vygotskian ideas in different disciplinary areas. The sociocultural orientation of Vygotskian theory helps to reveal learning patterns that become obscured in more traditional research.

Genre: Gifted children, Special populations

2002: Handbook of gifted education

Written by well-known scholars in the field, Handbook of Gifted Education is the most complete book in the field of gifted education and contains an excellent balance of research and practical applications. This book includes topics such as high-risk gifted learners, the development of social skills in gifted learners, the science and politics of intelligence, creativity; thinking skills, exceptional special abilities, theory and conceptions of creativity, transforming gifts into talents, gifted education in rural schools, and technology in gifted education.

Genre: Gifted children, Special populations

1991: Counseling gifted and talented children. A guide for teachers, counselors, and parents

There is a gap between the enormous need for counseling services and research about the counseling needs of gifted individuals, on the one hand, and the limited availability of such services and knowledge on the other. This book is designed to give counselors, classroom teachers, gifted education specialists, and parents an understanding of the academic and social-personal needs of gifted and talented students, awareness of ways that they themselves may help these children, and an introduction to the available guidance strategies and materials. This book highlights the role of regular classroom teachers and teachers of the gifted in counseling; provides teachers, counselors, and parents with information about the wide variety of approaches to enrichment and/or acceleration; emphasizes the major role of parents in the development of their gifted children; stresses career education and guidance. Four chapters are devoted to important topics that have received very little attention to date-gifted girls, preschool gifted, disadvantaged gifted, and learning-disabled gifted. Finally, a unique feature of the book is a chapter in which fictional portraits of gifted and creative children are presented and analyzed.

Genre: Gifted children, Special populations

1978: Mind in society. The development of higher psychological processes

The great Russian psychologist L.S. Vygotsky has long been recognized as a pioneer in developmental psychology. But his theory of development has never been wel understood in the West. Mind in society corrects much of this misunderstanding. Carefully edited by a group of outstanding Vygotsky scholars, the book presents a unique selection of Vygotsky’s important essays.

Genre: Gifted children, Special populations

Add book