Boeken

In dit deelmenu vind je een bibliotheek voor en door hoogbegaafden. Wil je graag een boek aanbevelen? Voeg het toe! Ook zijn recensies en commentaren van harte welkom.

Voeg via een eenvoudig formulier een boek of recensie toe.

>Meer

Vind hier boeken over hoogbegaafde volwassenen en kinderen, (auto)biografieën van hoogbegaafde personen, boeken over bijzondere populaties hoogbegaafden, uitzonderlijk hoogbegaafden, levenslessen, werk & ondernemen, liefde & relaties, rouw & trauma.

>Meer

Vind hier boeken over veelvoorkomende interesses van hoogbegaafden, ondergebracht in de thema’s grote geschiedenis, toekomst & maatschappij, wetenschap & filosofie, kunst & ontwerp, schrijven & media en fictie.

>Meer

Books

In this menu you find a library for and by gifted people. Do you want to recommend a book? Add it! Book reviews are also very welcome.

Add a book or review using this simple form.

>More

Find your books about gifted adults and children, (auto)biographies of gifted people, books about special gifted populations, exceptionally gifted people, life lessons, work life, love & relationships, grief & trauma.

>More

Find your books about common interests among gifted people, filed under big history, future & society, science & philosophy, art & design, writing & media and fiction.

>More

Browse the latest articles and scientific publications on giftedness, filed under concepts of giftedness, research on gifted adults, research on gifted children, research on special populations and research on the exceptionally gifted.

>More