Ik heb een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan naar hoogbegaafdheid en zelfmoord en het is gedeeld in de groep Gifted! Knowledge & Research onder de titel Suicidality and giftedness: A literature review. Dit onderwerp verdient meer aandacht.

Mijn paper is het resultaat van een literatuurstudie in 2015 en 2016 met betrekking tot zelfmoord onder hoogbegaafden en de status quo in het bestaande onderzoek. De literatuur over zelfmoord onder hoogbegaafden wordt uitgebreid besproken en omvat de volgende onderwerpen:

  • Het voorkomen van zelfmoord onder hoogbegaafden,
  • De toename van zelfmoord onder hoogbegaafden,
  • De achtergrond van deze hoogbegaafden,
  • Hun pogingen en methoden tot zelfmoord,
  • De meest gebruikte onderzoeksmethoden om hoogbegaafdheid en suïcidaliteit te onderzoeken,
  • Signalen van suïcidaliteit bij hoogbegaafden,
  • Mogelijke interventies voor suïcidale hoogbegaafden.

Wat uit mijn onderzoek blijkt is dat de literatuur over zelfmoord onder hoogbegaafden weinig empirisch uitgevoerd onderzoek bevat, maar het laat in elk geval zien dat het voorkomt onder hoogbegaafden. Het is ook duidelijk dat zelfmoord zodanig vaak voorkomt onder hoogbegaafden, dat verder onderzoek noodzakelijk is om

  • de risicoprofielen te kunnen herkennen en
  • de meest efficiënte en effectieve preventiemethoden structureel te implementeren.

© Martin Apistola | Redactie Alice via >>Edit & Evolve<< | Stichting Hoogbegaafd!

E-magazine ontvangen

Print Friendly, PDF & Email