Het is de tijd van het jaar dat ouders van kinderen in groep 8 (en soms 7) bekijken wat de best passende volgende stap zal zijn in de onderwijscarrière van hun kind. Wij hebben vorig jaar met dit bijltje gehakt en ik heb vaak positieve reacties gekregen op mijn bruut-methodische aanpak om een idee te krijgen van kaf en koren voor onze specifieke situatie, waarbij hoogbegaafd zijn en een aantal voorgaande jaren op voltijds hoogbegaafdenonderwijs een significante rol spelen.

Het gaat om het stellen van drie vragen (met een subvraag). Daarbij loont het de moeite om jezelf op voorhand een beeld te vormen van het antwoord dat je wenst te horen. Ook is het goed om geen perfecte score te verwachten: een enkele uitzondering daargelaten wordt het kiezen tussen sub-optimale opties met een behoorlijke onzekerheidsfactor.

Vraag 1: Wat doen jullie voor hoogbegaafde kinderen?

Voorwaarde voor enig zinnig antwoord is dat deze kinderen herkend worden. Dus: wordt er aandacht aan besteed in de intake? Komt er een gouden sterretje op het dossier? Ik heb ooit iemand gesproken (die tragisch genoeg toch echt in een relevante positie was) die hier meteen op antwoordde dat zij hoogbegaafde kinderen niet zagen, omdat hij vond dat ze gewoon normaal zijn en dat andersom alle kinderen speciaal zijn. De rest van het gesprek was voorspelbaar zinloos, anders dan dat we wisten dat we daar in ieder geval niet moesten zijn.

Ander mogelijk fout antwoord: alles over excellente leerlingen en (hoog)begaafdheidsprofielschool. Dat zijn twee dingen die niet concreet bestaan in een klas, maar veel meer gaan om procedures, de juiste lidmaatschappen en een ingevuld formulier. En als alle hoogbegaafde leerlingen vanzelf excellent zouden zijn, dan was er al veel gewonnen ten opzichte van de echte wereld….

Dus: net zo lang doorvragen totdat je iets concreets te horen krijgt. Over compacten, verrijken, dubbele vakken, sabbaticals, methoden, etc. Vraag naar doorloop over meerdere jaren, etc. Examen in meer dan 8 vakken (dat is een logistieke uitdaging), noem het maar.
Voor extra inspiratie: is er een vast programma voor hoogbegaafden? Is er een keuzemenu? Hoe veel ervaring is er al mee? Hoe veel inspraak heb je als ouders in de te maken keuzes? Hoe flexibel kunnen aanpassingen gemaakt worden?

Vraag 1A: Wat doen jullie om problemen van hoogbegaafde kinderen te verhelpen?

Ik heb het over dyslexie, p/v kloof, onderpresteren, aanpassing, koude douche na een paar jaar voltijds hoogbegaafdenonderwijs, etc. Al die dingen waar het in deze groep dagelijks over gaat.

In deze vraag kun je het ook hebben over slagvaardigheid: wat is de ervaring bij problemen? Gaat daar altijd wel een week of vijf overheen of kunnen vandaag gemaakte afspraken gewoon morgen ingaan?

Vraag 2: Hoe vinden hoogbegaafde leerlingen elkaar?

Uit de literatuur en talloze ervaringsverhalen is bekend dat hoogbegaafde kinderen enorm baat hebben bij een peer group. Als ze die al hadden in het Primair Onderwijs, dan zijn ze die waarschijnlijk goeddeels kwijt in het Voortgezet Onderwijs. Wat wordt er gedaan om te zorgen dat het handje hoogbegaafde leerlingen dat een school statistisch gezien zou moeten hebben elkaar vindt? Denk aan pro-actief door de mentor(en) sturen, studie/reflectieclubje. Maar ook aan extracurriculaire clubs die over klassen en leerjaren heen gaan.

Vraag 3: Hoe is de kennis en kunde omtrent hoogbegaafdheid belegd?

Ten eerste is de vraag waar enige kennis en kunde vandaan komt. Hele team op cursus geweest? Of twee teamleden, die de kennis dan over moeten dragen op de rest? Of anderhalve docent met een bijzondere affiniteit?

Je wilt er achter komen of je kind afhankelijk gaat zijn van twee of drie docenten of dat je kunt vertrouwen op het hele systeem van school.

Deze vragen zijn voor veel scholen oncomfortabel, omdat er niet zo veel zijn die uitgebreid positief antwoord kunnen geven op alle drie of vier. Wellicht doe je er als ouders goed aan om op open avonden e.d. contacten te leggen voor een (voorbereid) gesprek op een rustiger moment, en dan ook graag met degene binnen school die er iets van weet.


© Peter Smulders | Redactie Alice via >>Edit & Evolve<< | Stichting Hoogbegaafd!

E-magazine ontvangen

Print Friendly, PDF & Email