Je hoort en leest het veel om je heen: het gevaar van onderpresterende kinderen. Als ouder word je bang van het idee dat je kind mogelijk een onderpresteerder wordt of is. Want als je kind onderpresteert, kan het zich veelal niet ontwikkelen zoals het bij het kind past. Alle adviezen en begeleiding zijn er vervolgens op gericht om het kind moeilijker werk en meer uitdaging aan te bieden. Daarnaast wordt het kind begeleid bij eventuele faalangst en perfectionisme en leert het zichzelf te accepteren. Maar worden de problemen zo wel structureel opgelost? Is dit niet een tijdelijk lapmiddel? Ik behandel onderpresterende hoogbegaafden in mijn praktijk met een andere overtuiging.

Carol S. Dweck heeft in haar boek ‘Mindset: the New Psychology of success’ na 20 jaar onderzoek aangetoond dat je opvatting over jezelf, de manier waarop je je leven leidt sterk beïnvloedt. Deze denkwijze kan dus bepalen of je de persoon wordt die je wilt worden en of je je sterk maakt voor de dingen die je waardevol vindt en of je die ook bereikt.

Dit projecterend naar onze hoogbegaafde kinderen denk ik dan ook, dat bij begeleiding van onderpresterende kinderen gekeken moet worden naar welke denkwijze dan wel overtuiging het kind heeft aangenomen. Door deze denkwijze en/of overtuigingen kan het kind klem zitten in dat wat het doet en hierdoor wordt de ontwikkeling geremd. Deze overtuigingen zijn vaste denkbeelden die onbewust aangenomen zijn en in alle gevallen bepalen wat we doen en hoe we dat doen. Slechts 5% van wat we doen, doen we met ons hoofd en ons bewustzijn. De overige 95% wordt gestuurd vanuit ons onderbewustzijn. Dit onbewuste stuurt ons en daar hebben we met ons hoofd geen controle over. Denk aan angst, onzekerheid, verdriet, boosheid maar ook zelfvertrouwen, vrolijkheid en schrikken.

Een slechte ervaring met het laten zien van zichzelf, hoe jong het kind ook is geweest, kan er voor zorgen dat een kind van zichzelf vindt dat het dom is en vooral zijn intelligentie niet mag tonen. Onbewust acteert het kind daar naar – ook al weet het kind dat het ergens goed in zijn meer oplevert – en kiest het onbewuste van het kind voor de veilige en vertrouwde weg. Hieraan kunnen hele diverse (onverwerkte) emoties aan ten grondslag liggen. Elke vervolgervaring geeft het kind weer de bevestiging dat het zichzelf vooral dom moet vinden.

Wat in de praktijk ook veel voorkomt, is dat een kind overtuigd is dat het dom is door een verstrikking. Een verstrikking is bijvoorbeeld dat een kind uit liefde voor zijn ouders nooit slimmer wil worden dan zijn ouders. Dit doet een kind echt niet bewust en als ouder vind je dit onzin, maar het gebeurt op onbewust niveau toch en het beperkt wederom de ontwikkeling van een kind. Ook hier kunnen hele diverse overtuigingen aan ten grondslag liggen.

Als laatste wil ik nog de factor zelfvertrouwen benoemen. Er zijn enorm veel factoren die bepalend zijn of een kind in alle vrijheid en veiligheid zijn zelfvertrouwen kan voelen en uitbouwen. Dominantie in het gezin, afkeuring van gedrag of de persoon of het onbewuste gevoel er niet te mogen zijn, zijn factoren die niet positief bijdragen aan het ontwikkelen van het zelfvertrouwen.

De opvoeding en de begeleiding door school kunnen het zelfvertrouwen maken en breken. Als het zelfvertrouwen zich niet vrij kan ontwikkelen, ontwikkelt een kind zich niet zoals het bij het kind past. De overtuiging ‘ik mag geen zelfvertrouwen hebben’ is vele malen krachtiger dan dat we onszelf cognitief moed in praten.

Begeleiding die aandacht heeft voor het onderbewustzijn en de vastgezette overtuigingen dragen succesvol bij in het ombuigen van belemmerende overtuigingen en dus het veranderen van de mindset: van fixed mindset naar growth mindset.

Esther Zandvliet

Ik ben Esther Zandvliet en ik begeleid via mijn praktijk EMZet al 5 jaar volwassenen en kinderen in het hervinden van hun eigen kracht en mogelijkheden. Ik werk in mijn praktijk met NEI (Neuro Emotionele Integratie), NLP (Neuro Linguistisch Programmeren), EE (Emotioneel Evenwicht), TR-EMI (Trauma Release Eye Movement Integration) en Systemisch werk.


© Esther Zandvliet | Redactie Alice via >>Edit & Evolve<< | Stichting Hoogbegaafd!

E-magazine ontvangen

Print Friendly, PDF & Email